www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] call for papers: 'De kunst van het falen'
Geert Lovink on Wed, 5 Apr 2006 19:45:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] call for papers: 'De kunst van het falen'Hieronder een cfp voor een symposium dat u misschien aanspreekt. Gelieve door te sturen naar geïnteresseerden.

Met dank,
vriendelijke groet,
Kurt Vanhoutte 

De kunst van het falen 

Symposium van het Nederlands Genootschap voor Esthetica,

in samenwerking met

Aisthesis (Centrum voor Theaterwetenschap) en het Centrum voor Wijsgerige Esthetica van de Universiteit Antwerpen

6 en 7 oktober 2006

Universiteit Antwerpen

Call for papers

In een tijd waarin digitale en elektronische mediatechnologieën met een duizelingwekkende snelheid het dagelijks leven binnendringen, zien we dat kunstenaars uit diverse gebieden gefascineerd zijn door de nieuwe mogelijkheden daarvan. In beeldende kunst, muziek, theater, dans en zelfs literatuur wordt gretig geëxperimenteerd met allerlei digitale technologieën, waarbij de kunsten niet alleen oppikken wat elders wordt ontwikkeld, maar zelf ook actief bijdragen aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe interfaces.

Op dit kruispunt van kunst en wetenschap lijken twee verschillende logica’s elkaar te ontmoeten. Waar technologische vooruitgang vooral streeft naar functionaliteit en perfectie, is de inzet van artistieke strategieën veelal ambivalentie en complexiteit. Tegen deze achtergrond stellen we opnieuw de vraag naar de status van kunst, en vooral naar de betekenis van ‘de kunst van het falen’.

Opvallend veel kunstenaars spelen met fouten, breuken, storingen en ongelukken. Is dat een adequaat middel om de verontrusting ten aanzien van de technologie te articuleren? Of staat hier iets anders op het spel? Wat doet de technologische conditie met de rol van kunst als kritische interventie in de cultuur? Kan, wil en moet kunst nog avant-gardistisch zijn? Zijn er verschillende manieren om op een artistiek en esthetisch interessante manier te falen? En hoe verhouden die manieren zich tot de fascinatie voor het machinale?

Abstracts (± 500 woorden) voor bijdragen van 30 minuten, vergezeld van personalia, zijn welkom en kunnen voor 1 juni worden toegestuurd aan: mia.vaerman {AT} kubrussel.ac.be.

Selectie van bijdragen vindt plaats op grond van de kwaliteit van de abstracts en de diversiteit in de samenstelling van het programma.

Voor 1 juli ontvangt u bericht of uw bijdrage deel zal uitmaken van het programma.

De symposiumcommissie,

Peter De Graeve (Universiteit Antwerpen), Cornée Jacobs (Willem de Kooning Academie)

Ike Kamphof (Universiteit Maastricht), Mia Vaerman (doctoranda, Universiteit Antwerpen)

Renée Van de Vall (Universiteit Maastricht), Kurt Vanhoutte (Universiteit Ant
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).