www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Melkweg Media: One Word Movie - Brogle / Zimmermann; We onl
Lucas Evers on Tue, 25 Apr 2006 09:22:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Melkweg Media: One Word Movie - Brogle / Zimmermann; We only do - Hobmeier; CHIMERA - E. vd Broek


e n g l i s h   v e r s i o n   b e l o w   -   s o r r y   f o r   c r o s s p o s t i n g 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
beste vrienden en bekenden,

graag breng ik een installatie en twee performances bij jullie onder de aandacht:

One Word Movie I I  Beat Brogle, Philippe Zimmermann I I 29 april t/m 4 juni;
OPENING vr 28 april 20.00

We only do I I Georg Hobmeier, Dance Unlimited I I 27, 28, 29 april 20.30

CHIMERA I I Evelien van den Broek, Muziekwerkplaats de Trampoline / 12, 13 mei 20.30 EN 21.30 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ONE WORD MOVIE

Beat Brogle, Philippe Zimmermann
Melkweg, Mediaroom, 29 april t/m 4 juni, OPENING IN AANWEZIGHEID VAN DE 
MAKERS: vr 28 april 20.00

ONE WORD MOVIE is een installatie bestaande uit meerdere beeldschermen en projecties waarmee de gebruiker aan de hand van een zoekterm een eigen film kan maken.

Van het internet kan men, gebruikmakend van een zoekmachine, afbeeldingen halen die overeenkomen met hun ingetoetste zoekterm. ONE WORD MOVIE is gebouwd bovenop de meest populaire variant van zoân zoekmachine. Aan de hand van een zoekterm produceert de computer eerst een âhit listâ. Een lijst die uit een aantal duizend beelden kan bestaan, afhankelijk van de zoekterm. De beelden op deze hit list zullen het ruwe materiaal leveren voor de film. Aan de hand van de classificatie van de lijst worden de beelden omgezet in een film die bestaat uit een serie van in elkaar overlopende loops, waarbij een vaststaande en vooraf bepaalde volgorde gebruikt wordt.
Elke film heeft een individuele trailer, met de zoekterm als titel,  en loopt door tot het âruwe materiaalâ opgebruikt is. De gebruiker bepaalt de zoekterm waar de film op gebaseerd wordt en heeft daardoor invloed, maar geen absolute controle over het resultaat van de film.
Aangezien de installatie uit meerdere beeldschermen bestaat kunnen de gebruikers een geheel ander niveau van internetspecifieke beeld-woord relaties onderzoeken. Zo kan bijvoorbeeld dezelfde zoekterm ingetoetst worden in verschillende talen, wat verschillende films op zal leveren. Of kan er gekeken worden wat voor films er ontstaan als er verschillende zoektermen ingetoetst worden met een soortgelijke betekenis.

Sinds maart 2003 is ONE WORD MOVIE als installatie getoond in verschillende Media Arts Centers in Europa, AustraliÃ, Korea en als een aangepaste versie online. www.onewordmovie.com
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
WE ONLY DO 

GEORG HOBMEIER
Melkweg, Theater do 27 t/m za 29 april 20.30 uur, â 8 / â 7 [korting]

WE ONLY DO onderzoekt de generieke ontwikkeling van beweging en voorstellingsstructuren. Het is een netwerk van choreografische structuren (uitgevoerd door de danser) en opdrachten (gegeven door de computer) die verbonden worden via draadloze koptelefoons en regels.

âeyeconed woeshoeshine,
choreogenetics and stagedicing,
3Dancers on their way to form,
plus veni vidi audi.....â

Georg Hobmeier (Oostenrijk) heeft een theaterachtergrond en werkt al enige jaren met het nieuwe media collectief Senselabor. Georg is geÃnteresseerd in hoe organisatiestructuren in een choreografie tot stand komen en hij gebruikt interactieve media en computers om tijdens de voorstelling structuren te laten ontstaan. 

choreogenetica: Georg Hobmeier | pure data, computerprogrammering: Leo Lass
Audio: Gregor Ladenhauf | dans: Nina Fajdiga, Vlasta Veselko, Jadi Carboni
We Only Do is een afstudeerwerk van Dance Unlimited, Amsterdam Hogeschool vd Kunsten (AHK)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CHIMERA

Evelien van den Broek
Melkweg Theater, vr 12 en za 13 mei 20.30 uur en 21.30 uur, â 5,-

In CHIMERA gaan zang en dans met elkaar in gesprek. Op het podium bevinden zich een zangeres en een danseres. De zangeres communiceert door middel van haar stem, de danseres door middel van haar lichaam. In deze ruimte gaan zij de dialoog aan. De danseres plukt de vervormde stem uit de lucht en maakt zo het onzichtbare hoorbaar. Woorden, lettergrepen, letters en ruisstemklanken bewegen zich door de ruimte en vormen een klanklandschap dat bestaat uit zowel abstracte als concrete taal. Zachte klanken worden uitvergroot en door de gebaren van de danseres als zwevende luchtbellen door de ruimte gestuurd.

CHIMERA is een onderzoeksproject dat zich richt op de interactie tussen beweging en klank. Met behulp van een video-capture systeem dat de dans interpreteert en omzet in geluidsbewerkingen, gaan de zangeres en danseres dit samenspel aan.

Evelien van den Broek werkt regelmatig samen met diverse dans-, film- en theatermakers. Recente projecten zijn: de performance-installatie MIJNHUIS=JOUWHUIS, de elektronische compositie SYM-BIOSIS in opdracht van de NPS en WIEGELIED 2.0, een performance voor speeldoos en laptop. Als zangeres heeft Evelien de afgelopen jaren zowel solo als in kleine ensembles diverse composities uitgevoerd, al dan niet in combinatie met elektronica. Daarnaast is zij zangeres en songwriter van Mos. Evelien werkte eerder met Eva Baumann aan de danssoloâs ATEM-FREI en MUTTERSEELENALLEIN.

Muziekwerkplaats De Trampoline biedt jonge componisten de mogelijkheid om buiten de reguliere concertpraktijk onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp. Eerdere onderzoeken waren DE BEREIDINGSWIJZE VAN KERRIESOEP (2002) door Merlijn Twaalfhoven, ACTIONS OF MEMORY (2003) door Cathy van Eck en HET ZINGENDE OOG door Mendel Hardeman. 

compositie & zang: Evelien van den Broek; choreografie & dans: Eva Baumann; software programmering & geluidstechniek: Boban Bajic; licht: Minna Tiikkainen o.v.; artistieke begeleiding: Robert Steijn; productie: De Trampoline i.s.m. de Melkweg

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
e n g l i s h  v e r s i o n
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
dear friends and others,

kindly i would like to invite you for experiencing an installation and two performances at Melkweg:

One Word Movie I I  Beat Brogle, Philippe Zimmermann I I 29 april t/m 4 june; 
OPENING: fri 28 april 20.00

We only do I I Georg Hobmeier, Dance Unlimited I I 27, 28, 29 april, 20.30

CHIMERA I I Evelien van den Broek, Muziekwerkplaats de Trampoline / 12, 13 may 20.30 EN 21.30 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ONE WORD MOVIE

Beat Brogle, Philippe Zimmermann
Melkweg, Mediaroom, 29 april until 4 june; 
OPENING WITH MAKERS PRESENT: fri 28 april 20.00 !

One Word Movie is an on-line platform which organizes, based on user-supplied terms, the flood of images on the Internet into an animated film. A word turns into images, images turn into a movie.
This project plays with the tension between on-line and cinematic approaches to images. What images are associated with what words? ÂOne Word Movie reveals a glimpse into the âcollective psychologyâ of online cultures by showing patterns of word-image associations, as created by millions of people around the world.
www.onewordmovie.com
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
WE ONLY DO 

GEORG HOBMEIER
Melkweg, Theater thurs. 27 t/m sat. 29 april 20.30 uur, â 8 / â 7 [reduction]

WE ONLY DO researches the generic development of movement and performance structures. It is a network of choreographic structures (performed by a dancer), instructions (given by a computer) connected by rules and wireless headphones.

âeyeconed woeshoeshine,
choreogenetics and stagedicing,
3Dancers on their way to form,
plus veni vidi audi.....â

Georg Hobmeier (Austria) has a theatre background and works since some years within the new media collective 'Senselabor'. He is interested in how organisational structures come to exist within a choreography using live interactive media technology

choreogenetica: Georg Hobmeier | pure data, computerprogramming: Leo Lass
Audio: Gregor Ladenhauf | dance: Nina Fajdiga, Vlasta Veselko, Jadi Carboni
We Only Do is a graduation project of Dance Unlimited, Amsterdam Hogeschool vd Kunsten (AHK)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CHIMERA

Evelien van den Broek
Melkweg Theater, fri 12 sat 13 may 20.30 AND 21.30 hrs, â 5,-

CHIMERA is a conversation between chant and dance. A singer communicates by her voice, a dancer by her body, influencing one another by their mutual actions. The dancer making the unvisible audible, thus forming a soundscape of both abstract and conventional language. Gentle sounds exagerated by the gestures of the dancer and sent through the space like floating airbubles. A videocapturing system will interprete movements into sound.

Recent projects of Evelien vd Broek:
- MIJNHUIS=JOUWHUIS (performance- installation)
- SYM-BIOSIS (electronic composition commisiones by NPS)
WIEGELIED 2.0 (performance for "speeldoos" and laptop).

Music workshop De Trampoline offers the opportunity to young composers to research parallel to the conventional concert practice. Earlier research done at De Trampoline: 
- DE BEREIDINGSWIJZE VAN KERRIESOEP (2002) door Merlijn Twaalfhoven 
- ACTIONS OF MEMORY (2003) door Cathy van Eck
- HET ZINGENDE OOG door Mendel Hardeman. 

composition & singing: Evelien van den Broek; choreografy & dance: Eva Baumann; software programing & sound: Boban Bajic; light: Minna Tiikkainen o.v.; artistic advise: Robert Steijn; production: De Trampoline, Melkweg
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

--
--
lucas evers
www.melkweg.nl
lijnbaansgracht 234 a
1017 ph amsterdam
+31 20 5318181 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).