www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PERSBERICHT Tiende ronde Digitale Pioniers open voor inschr
Corline van Es on Sun, 30 Apr 2006 12:34:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT Tiende ronde Digitale Pioniers open voor inschrijving


> PERSBERICHT 
> 
> 
> Tiende ronde Digitale Pioniers open voor inschrijving
> 
> Vernieuwende internetinitiatieven gezocht: thema Overheid
> 
> 28 april, Amsterdam. De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers Tiende Ronde is nu geopend. Deze ronde kent als thema Overheid en staat open voor projecten die op een vernieuwende manier bijdragen aan informatie uitwisseling, meningsvorming en participatie op het internet. 
> 
> Burgers zijn mondiger en zelfstandiger geworden, en maken gebruik van nieuwe media om hun stem te laten horen. Zo is er een grote groep bezorgde mensen die zich inzet voor een meer betrokken samenleving en zich verenigt in platforms als > '> Initiatief zoekt nemer> '>  en > '> Nederland heeft een slinger nodig> '> . Daarnaast is er een interessante ontwikkeling onder burgers die online zaken regelen die de overheid voorheen op zich nam. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals de Voedselbank en > '> Buurtbrigadier> '> . Projecten als > '> Geluidsnet> '>  en > '> Baas in/op> '>  en > '> Petities> '>  maken duidelijk dat de relatie tussen burger en overheid horizontaler geworden is. Je zou zelfs kunnen spreken van de beginfase van een nieuwe generatie burgerparticipatie. Daar spelen de ontwikkeling van internet, en digitalisering in het algemeen, een belangrijke rol in. 
> 
> Bij projecten die ingezonden worden voor ondersteuning door de stimuleringsregeling volstaat het niet om simpelweg een forum toe te voegen aan een bestaande site. Wees innovatief, en  denk aan toepassingen als rss, wap, umts, wifi, mms, gps, of bewegend beeld (mpeg, avi) of geluid (mp3, wav). Naast het thema Overheid kunnen ook voorstellen worden ingediend binnen de vaste categorieën Beeld & Geluid, Mobiliteit, en Debat. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 16 mei. 
> 
> De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers is opgezet voor kleinschalige organisaties met vernieuwende ideeën voor informatievoorziening en meningsvorming op internet. Met de Stimuleringsregeling krijgen zij de kans - door financiële én organisatorisch ondersteuning - deze ideeën te realiseren. Digitale Pioniers is een project van Stichting Nederland Kennisland, gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen.
> 
> Meer informatie over de Digitale Pioniers regeling en een toelichting op de eerder geselecteerde projecten uit de eerste negen rondes is te vinden op www.digitalepioniers.nl <http://www.digitalepioniers.nl>
> 
> Noot voor de redactie
> Voor meer informatie over de Digitale Pioniers projecten;
> Sandra van Vliet, projectleider Digitale Pioniers
> 020 575 67 20 / 06 26 122 967 / sv {AT} kl.nl
> 
> 
> Corline van Es
> Kennisland | Knowledgeland 
> T: +31.20.575.6720 | F: +31. 20 575. 6721
> 
> ce {AT} kl.nl
> info {AT} kennisland.nl
> postbus 2960
> 1000 CZ Amsterdam
> Keizersgracht 174
> 1016 DW Amsterdam
> 
> 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).