www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Impakt Event / Akram Zaatari
Ilona Hofman on Wed, 3 May 2006 11:45:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Impakt Event / Akram Zaatari


For English text, see below
----------------------------------
Impakt Event:

Akram Zaatari
Send me to the seas of Love, I’m drowning in my Blood
(70 minuten)

woensdag 10 mei, 19:30 uur
Filmtheater ’t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht
Entree: 7 euro (6 euro met reductie)

In het programma ‘Send me to the seas of Love, I’m drowning in my Blood’ werpt de Libanese videokunstenaar Akram Zaatari een blik op het Midden-Oosten als locatie van opeenvolgende oorlogen en buitensporige polarisatie. De vraagstukken die aangekaart worden in de films, hebben betrekking op grenzen, oorlogen, de militarisering van het openbare leven, en de onderdrukking van de verscheidenheid aan politieke overtuigingen en religies. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de banaliteit van alledag in afgesloten naties, steden en gezinnen.
Het programma richt zich op een regio die vroeger verenigd was onder het Ottomaanse rijk, niet om deze als een geopolitieke eenheid aan te prijzen en evenmin om zijn totstandkoming blind te kwalificeren als één met specifieke etnische of formele kenmerken. In plaats daarvan beoogt dit programma zichtbaar te maken hoe film en video hebben gefunctioneerd over een langere periode vol tweedracht, politieke spanning en politieke mobilisering, soms als een middel, een instrument, soms als een kritisch platform.
Akram Zaatari is een videokunstenaar en curator die leeft en werkt in Beiroet. Hij heeft meer dan dertig video’s en video-installaties op zijn naam staan, waarin hij thema’s onderzoekt die actueel zijn in het naoorlogse Libanon, met name de rol van televisie in territoriale conflicten en oorlogen, de logica van religieus en nationaal verzet en de
productie en verspreiding van beelden in de context van de geografische deling van het Midden-Oosten.
Als medeoprichter van de Arab Image Foundation (Beiroet) is zijn werk voor een belangrijk deel gebaseerd op het verzamelen, bestuderen en archiveren van de fotografische geschiedenis van het Midden-Oosten als een register van sociale betrekkingen en fotografische praktijken. Zijn voortdurende onderzoek resulteerde in een reeks tentoonstellingen en publicaties zoals ‘Hashem El Madani: Studio Practices’ en ‘Mapping Sitting’ (in samenwerking met Walid Raad).


Het programma:
Khotwa Khotwa (Step by Step), Oussama Mohammad, 25 min, 1978, Syrië
Lasting Images, Joanna Hajithomas & Khalil Joreige, 3 min, 1985 – 2003, Libanon
Nihna, (Nous/Us) Danielle Arbid, 13 min, 2005, Frankrijk
Intensive Care, Hatice Güleryüz, 2 min, 2001, Turkije
Chic Point, Sharif Waked, 7 min, 2003, Palestina/Israel
House Hold, Guy Ben-Ner, 23 min, 2001, Israel
(Totale lengte 70 minuten)


Het programma is samengesteld door Akram Zaatari die de vertoning in Utrecht ook zal inleiden. Zijn selectie is gebaseerd op “Radical Closures”, een programma dat Zaatari samenstelde voor het 52ste International Short Film Festival Oberhausen.

Reserveren voor deze avond kan via ‘t Hoogt: 030-2328388 of info {AT} hoogt.nl
Meer informatie is beschikbaar op: www.impakt.nl
------------------------------------------------------------------

Akram Zaatari
Send me to the seas of Love, I’m drowning in my Blood
(70 minutes)

Wednesday 10 May, 19:30 hour
Filmtheater ’t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht
Entrance: 7 euros (6 euros with reduction)

In this program, the Lebanese video artist Akram Zaatari is looking at the Middle East as a site of successive wars and excessive division. This program compiles and presents films and videos that are produced within situations of closures resulting from wars and / or political territorial conflicts. The program aims to reveil the functioning of film and video as a critical platform. The questions addressed to in the films have to do with borders, closures, wars and the militarization of public life, the rise of ideologies and the oppression of the diversity of political beliefs and religions. At the same time, this is also a program that looks at the evolution, banality of everyday life in fenced nations, in protected families, and at home.

Program:
Khotwa Khotwa (Step by Step), Oussama Mohammad, 25 min, 1978, Syrië
Lasting Images, Joanna Hajithomas & Khalil Joreige, 3 min, 1985 – 2003, Libanon
Nihna, (Nous/Us) Danielle Arbid, 13 min, 2005, Frankrijk
Intensive Care, Hatice Güleryüz, 2 min, 2001, Turkije
Chic Point, Sharif Waked, 7 min, 2003, Palestina/Israel
House Hold, Guy Ben-Ner, 23 min, 2001, Israel


The program has been composed by Akram Zaatari, who will also introduce it in Utrecht. Akram Zaatari is a video artist and curator wo lives and works in Beirut.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).