www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Gezocht: deelnemers workshop AV performance
publicity on Thu, 11 May 2006 18:08:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Gezocht: deelnemers workshop AV performance


(for English text, see below)

Synchronator - workshop

De driedaagse workshop is gericht op het ontwikkelen van een AV performance.
Analoge en digitale technieken zullen worden toegepast om een
rechtstreekse interactie tussen beeld en geluid te creëren. De werkwijze
zal voornamelijk praktisch zijn. Doel is inzicht te krijgen in de
verschillende mogelijkheden om uiteindelijk tot een intuïtief bespeelbaar
instrumentarium te komen. Facetten als het gebruik van interfaces,
videotronics, video/audio software en improvisatie in de elektronische
muziek zullen daarbij belicht worden.

De eerste dag staat in het teken van video circuit bending en audio
toepassingen met vergelijkbare doe-het-zelf elektronica, o.l.v. Gert-Jan
Prins en Karl Klomp. We beginnen met enkele basisprincipes van de
elektronica. Er zal worden gekeken naar de eigenschappen van audio- en
videosignalen en hoe deze vervolgens te beïnvloeden.
Circuit bending is het eigenhandig modificeren van goedkope beeld en
geluid instrumenten. Zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe connecties
binnen de bestaande elektronische circuits van een videomixer, een radio
of een oude game console. Op deze manier kunnen apparaten omgevormd worden
tot audiovisuele ?performative tools'.

Dag 2 richt zich op de digitale mogelijkheden. Audio- en video data
manipulatie met programma's als Max/MSP/Jitter, LiSa en junXion zullen aan
de orde komen. Ook weer met de nodige aandacht voor praktische performance
toepassingen. Zo kunnen meegebrachte joysticks en gamepads goed van pas
komen. Het is aan te raden een eigen laptop mee te nemen, voorkeur gaat
uit naar Mac met OSX. Robert van Heumen en Bas van Koolwijk zijn uw
instructeurs.

Op de derde dag onderzoeken we n.a.v. wensen en ideeën van de deelnemers
zelf enkele specifieke mogelijkheden voor nieuwe live toepassingen.

wanneer: di 30 mei t/m wo 1 juni, 10:00 - 17:00
kosten: 75 EUR pp
aanmelden & informatie: impaktworks {AT} impakt.nl


Robert van Heumen is zakelijk leider van STEIM, het enige onafhankelijke
centrum voor elektronische muziek dat uitsluitend aan de uitvoerende
kunsten is gewijd. Hij is ook actief lid van het electro-acoustische
sextet OfficeR en het N-collective. www.humanelectric.net

Karl Klomp studeert Interactieve Media en omgevingen bij het Frank Mohr
Instituut in Groningen. Zijn onderzoek concentreert zich op live
audiovisuele expressie en interfaces. Hij treedt regelmatig op met Tom
Verbruggen als mnk_toktek. www.karlklomp.nl

Bas van Koolwijk is video- en audio kunstenaar. Zijn werk analyseert de
storingen die door video worden veroorzaakt in zowel single channel
video's als in live performances waarin de interactie tussen beeld en
geluid centraal staat. www.umatic.nl/info_bas.html

Gert-Jan Prins heeft een elektronisch systeem samengesteld met
schakelingen uit radio- tv- en zendertechniek, waarmee ongekende feedback-
en ruisformaties in geluid en tv-beeld ontstaan. Hij werkt regelmatig
samen met E-RAX, The Flirts met Cor Fuhler, en MIMEO. www.gjp.info

----------------------

Synchronator - workshop

A three-day workshop about developing an AV performance. Analogue and
digital techniques will be examined to create a direct interaction between
picture and sound . The working method will be mainly practical. Aim is to
get an insight in the different possibilities to eventually create an
intuitively playable instrumentation. Facets such as the use of
interfaces, videotronics, video/audio software and improvisation in
electronic music will be examined.

The first day focuses on video circuit bending and audio applications with
similar DIY electronics with Gert-Jan Prins and Karl Klomp. We start with
some basic principles of electronics. We will examine the properties of
audio and video signals and how to influence these.
Circuit bending is the modification of cheap electronic devices. For
example making new connections within the existing electronic circuits of
a video mixer, a radio or an old game console. In this way apparatus can
be transformed to audiovisual performative tools.

Day Two aims for the digital possibilities. Audio and video data
manipulation with programmes such as Max/MSP/Jitter, LiSa and junXion will
be examined. Again with the necessary attention to practical performance
applications. Thus joysticks and gamepads you bring along can be put to
good use. It is advised to bring your own laptop, preferably with Mac OSX.
Robert van Heumen and Bas van Koolwijk are your instructors.

On the third day we examine some specific possibilities for new live
applications following wishes and ideas of the participants.

when: tue may 30 - wed june 1, 10:00 - 17:00
costs: 75 EUR pp
information: impaktworks {AT} impakt.nl


Robert van Heumen is managing director of STEIM, the only independent live
electronic music centre in the world that is exclusively dedicated to the
performing arts. He is also a member of the electro-acoustic sextet
OfficeR and the N-collective. www.humanelectric.net

Karl Klomp studies Interactive Media and Environments at the Frank Mohr
Institute in Groningen. His research focuses on live audiovisual
expressions and interfacing. He regularly performs with Tom Verbruggen as
mnk_toktek at Live Cinema events. www.karlklomp.nl

Bas van Koolwijk is a video and audio artist. His work analyzes the
disturbances produced by video, transforming them into numeric code, in
order to produce a visual and acoustic sequence in which sounds and images
vigorously interact. www.umatic.nl/info_bas.html

Gert-Jan Prins has created an electronic system with circuits from radio,
TV and transmitter techniques, which produces feedback sounds and TV
signals. He cooperates regularly with E-RAX, The Flirts with Cor Fuhler,
and MIMEO. www.gjp.info


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).