www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] persbericht Digitale Pioniers reageren op thema overheid
Corline van Es on Fri, 12 May 2006 10:08:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht Digitale Pioniers reageren op thema overheid


					PERSBERICHT 


Digitale Pioniers reageren op thema Overheid

11 mei, Amsterdam. Digitale Pioniers Stimuleringsregeling daagt kleinschalige maatschappelijke organisaties uit vernieuwende internetinitiatieven te ontwikkelen en in te zenden voor de huidige ronde met als thema Overheid. Sluitingsdatum van deze ronde Digitale Pioniers is 16 mei a.s. 20:00 uur. 

Burgers zijn mondiger en zelfstandiger geworden, en maken gebruik van nieuwe media om hun stem te laten horen. Zo is er een grote groep bezorgde mensen die zich inzet voor een meer betrokken samenleving en zich verenigt in platforms als 'Initiatief zoekt nemer' en 'Nederland heeft een slinger nodig'. Daarnaast is er een interessante ontwikkeling onder burgers die online zaken regelen die de overheid voorheen op zich nam. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals de Voedselbank en 'Buurtbrigadier'. Projecten als 'Geluidsnet' en 'Baas in/op' en 'Petities' maken duidelijk dat de relatie tussen burger en overheid horizontaler geworden is. Je zou zelfs kunnen spreken van de beginfase van een nieuwe generatie burgerparticipatie. Daar spelen de ontwikkeling van internet, en digitalisering in het algemeen, een belangrijke rol in. 

Bij projecten die ingezonden worden voor ondersteuning door de stimuleringsregeling volstaat het niet om simpelweg een forum toe te voegen aan een bestaande site. Wees innovatief, en  denk aan toepassingen als rss, wap, umts, wifi, mms, gps, of bewegend beeld (mpeg, avi) of geluid (mp3, wav). Naast het thema Overheid kunnen ook voorstellen worden ingediend binnen de vaste categorieën Beeld & Geluid, Mobiliteit, en Debat. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 16 mei. 

De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers is opgezet voor kleinschalige organisaties met vernieuwende ideeën voor informatievoorziening en meningsvorming op internet. Met de Stimuleringsregeling krijgen zij de kans - door financiële én organisatorisch ondersteuning - deze ideeën te realiseren. Digitale Pioniers is een project van Stichting Nederland Kennisland, gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen.

Meer informatie over de Digitale Pioniers regeling en een toelichting op de eerder geselecteerde projecten uit de eerste negen rondes is te vinden op www.digitalepioniers.nl <http://www.digitalepioniers.nl>

 <<PB10eronde.doc>> 
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Digitale Pioniers projecten;
Sandra van Vliet, projectleider Digitale Pioniers
020 575 67 20 / 06 26 122 967 / sv {AT} kl.nl


Corline van Es
Kennisland | Knowledgeland 
T: +31.20.575.6720 | F: +31. 20 575. 6721

ce {AT} kl.nl
info {AT} kennisland.nl
postbus 2960
1000 CZ Amsterdam
Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).