www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Kleur- en zoekplaat "wie vrij van zonde is werpe de eerste
Tjebbe van Tijen via Chello on Tue, 16 May 2006 11:07:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kleur- en zoekplaat "wie vrij van zonde is werpe de eerste steen"


Link naa Kleurplaat: de steniging van Paulus
http://www.gkvapeldoornzuid.nl/Kleurplaten/Kleurplaten/images/NT-De- steniging-van-Paulus.jpg


Ieder kind weet het, al was het maar uit het jeugdjournaal:
barbaarse Afghanen, primitieve Nigerianen, en ander fanatieke moslims:
zij stenigen...
en dan met name vrouwen.
Dat mag niet Dat moet niet!
Wij Nederlanders stemmen daar niet mee in.
Wij sturen zelfs een beschavingsleger naar de uitlopers van het Himalajahgebergte
om daar verandering in te brengen.


Nederlanders zijn altijd nette mensen geweest.
Als iemand afwijkt van de juiste weg
is verstoting het middel bij uitstek.
Kijk er onze vaderlandse geschiedenis maar op na.
Steniging besmeurt onze schone stoep.

"Schoon ship maken" heet dat,
geen man overboord, liever een vrouw
en dan "recht door zee" en kijk niet om
ook dat leert de bijbel.

En daarbij nog, de zondebok zal door haar lijden
de hele gemeenschap reinigen van het kwaad.
De zondebok heeft geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke taak.
Op termijn zal deze 'apotheka'  echter aanbeden worden,
als het moet posthuum,
maar eerst moet zij tenval gebracht,
weer opgezweept en uitgedreven worden.

Daartoe dient het  begrip Nationaliteit:
produkt van menselijke leugen,
voorgesteld als de  afgrenzing van have en goed tegen indringers,
is het vooral uitdrukking van plaatselijke macht
die zich zoekt te vestigen en bestendigen.

Wie buiten het beschermend staketsel van de Natie geboren is
behoeft een vergunning om zich binnen de veste te begeven.
De vergunning wordt verleend aan de hand van een schilderij
waarin verschillende lijdenswegen te zien zijn
kronkelend door een landschap van gruwel.
Boven aan in het doek,  in het midden, het stralende lokkende licht
van de permanente heilstaat.

Een poortwachter en een klokkeluider bevinden zich naast het schilderij.
Een ieder die zich meldt om binnen te komen
moet eerst bij de poortwachter de weg aanwijzen waarlangs zij gekomen is.
Dat is niet onaardig, maar rechtvaardig.
Wat zou de paradijselijke staat zijn als die allen deelachtig zou worden?


Niet elke weg is in het schilderij weergegeven,
maar, daar regels regels zijn,
hebben enkel zij toegang die 'de juiste weg' bewandeld hebben.
Dit dwingt de pelgrim naar het licht
tot een schilderkunidig ruime interpretatie van haar levensweg.
Zoals het is bij alle kunst,
gaat het niet zo zeer om het weergeven van de werkelijkheid
dan wel om het scheppen van een gevoel van werkelijkheid,
'verisimultude' heet dat in poortwachtersjargon.

Maar die klokkeluider dan? wat doet die?
Die slaapt, althans meestal en heel lang.
Zijn taak is het allen te waarschuwen
als onverhoopt de poortwachter misleid is
of een indringer naar binnen heeft weten te glippen.

Wie wekt dan de klokkeluider?

Mijn kind dat is een vraag voor later als je groot bent....

Tjebbe van Tijen, Amsterdam 15 mei 2006

met dank aan Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk van Apeldoorn Zuid voor de kleurprent.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).