www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Jaarboek ICT en samenleving 2006: De Digitale Generatie
Geert Lovink on Thu, 18 May 2006 22:57:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Jaarboek ICT en samenleving 2006: De Digitale Generatie


http://www.ecp.nl/nieuwsitem.php?id=949

Jaarboek ICT en samenleving 2006: De Digitale Generatie

Maandag 15 mei jl. is het vierde Jaarboek ICT en samenleving: De Digitale Generatie aangeboden aan minister Brinkhorst van Economische Zaken, tijdens de conferentie 'De digitale generatie heeft de toekomst'. Dit Jaarboek is het resultaat van de samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Rathenau Instituut (RI) en het programma Maatschappij en de Elektronische Snelweg van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Centraal staat de vraag welke rol ICT speelt in het leven van jongeren. Vrijwel alle Nederlandse jongeren hebben tegenwoordig internet, zijn actief op MSN en spelen games. Ze vormen de eerste generatie die opgroeit met digitale media en vinden het leven in de virtuele wereld even vanzelfsprekend als daarbuiten. Maar wat doen jongeren eigenlijk de hele tijd op internet? Met wie hebben ze contact en waarover? Maar ook: wat kunnen ouders en docenten leren van deze kinderen van de informatiesamenleving?

In dit Jaarboek wordt de virtuele wereld van jongeren ontsluierd. De voorhoede van onderzoekers op dit gebied, maar ook de jongeren zelf, laten zien wat er gebeurt op MSN, profielsites en andere delen van de virtuele wereld. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of het onderwijs profiteert van de digitale middelen en of internet de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. De bijdragen bieden ons een nieuw perspectief op de informatiesamenleving: het perspectief van de digitale generatie voor wie internetgebruik een tweede natuur is.

De belangrijkste conclusies uit het Jaarboek 2006 zijn volgens het SCP:
- Ongeveer de helft van de jongeren doet zich op internet min of meer regelmatig anders voor dan ze in werkelijkheid zijn;
- Tussen de 5 en 10 procent van de tieners vertoont tekenen van internetverslaving;
- Jongeren plaatsen steeds meer zelfgemaakte beelden en teksten op internet, waarbij de grote providers zich de eigendomsrechten daarvan toe-eigenen;
- Gamers blijken socialer dan gedacht: ze ontmoeten elkaar regelmatig on- en offline om elkaar in te wijden in de geheimen van het spel en zo hun eigen wereld te creëren;
- Jongeren treffen elkaar op MSN even vaak als in het echt (bijna 4 keer per week);
- Internetgebruik van allochtone jongeren blijft nog achter bij dat van autochtone jongeren;
- De meeste allochtone jongeren communiceren online net zo veel met autochtonen als met allochtonen. Slechts een klein deel van de allochtone jongeren communiceert online alleen binnen eigen kring;
- Leerlingen boeken veel leerwinst door verbeterde ICT-voorzieningen op school. De digitale achterstand van leraren lijkt onoverbrugbaar.


DigiRaad
Voor het Jaarboek is gebruik gemaakt van zogenaamde focusgroepen, bestaande uit de jongeren zelf. Deze aanpak staat ook het programma Digibewust voor ogen. De campagnes voortvloeiend uit dit programma moeten niet alleen vóór jongeren zijn, maar ook dóór jongeren (aan-)gedragen en uitgevoerd worden. Daarom is besloten tot het instellen van een DigiRaad. Vanuit de eigen ervaringen gaat de groep jongeren de mensen die het voor het zeggen hebben in Nederland vertellen hoe het zou moeten. De DigiRaad bestaat uit twaalf jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Belangrijk is de adviserende taak jegens de minster van Economische Zaken over de aanpak van een veiliger internet voor jongeren. Daarnaast zal de DigiRaad het programmabureau gevraagd en ongevraagd adviseren over voorlichtingsmateriaal, zoals filmpjes, quizzen, games en websites en de resultaten testen. Door jongeren te betrekken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld en informatiebehoefte van jongeren.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).