www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Cinekid Nieuwe Media Award 2006 - verzoek tot inzending
Moniek van der Kaaden on Mon, 12 Jun 2006 16:53:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cinekid Nieuwe Media Award 2006 - verzoek tot inzending


CINEKID NIEUWE MEDIA AWARD 2006	
VERZOEK TOT INZENDING

Geachte uitgever/producent, 
Van 22 tot 29 oktober 2006 vindt de 20ste editie van het Cinekidfestival plaats. 
Cinekid is de afgelopen 19 jaar uitgegroeid tot een omvangrijk film-, televisie,- en nieuwe-mediafestival voor kinderen van 4 tot 16 jaar. De doelstelling van Cinekid is de bevordering van de kwaliteit van beeldcultuur voor kinderen. Daartoe wordt een groots landelijk audiovisueel festival georganiseerd waar, naast het vertonen van films en televisieprogrammaâs, kinderen en jongeren de kans wordt geboden om in workshops en interactieve installaties zelf mediaproducties te maken. Naast prijzen voor de beste films en televisieprogrammaâs kent Cinekid sinds 2000 de Cinekid Nieuwe Media Jury- en Publieksprijzen voor de beste nieuwe mediaproducties voor kinderen.

VOOR HET KOMENDE FESTIVAL NODIGEN WIJ U UIT UW NIEUWE MEDIAPRODUCTIES IN TE ZENDEN OM MEE TE DINGEN NAAR DE CINEKID NIEUWE MEDIA AWARDS 2006.

Reglement en aanmeldingsformulier zijn op te vragen bij Moniek van der Kaaden: m.vanderkaaden {AT} cinekid.nl

INZENDINGEN
Elke Nederlandstalige nieuwe-mediaproductie met een culturele inhoudelijke component, uitgegeven in Nederland of Vlaanderen in de periode 1 juni 2005 â 30 juni 2006 kan worden ingezonden. Onder nieuwe-mediaproducties verstaan wij o.a. cd-româs, consoles, websites, online games&tools en cross-mediaproducten. Inzendingen dienen specifiek gemaakt te zijn voor Ãn gericht te zijn op de interesses van kleuters, kinderen en jongeren tot circa 16 jaar. Wij zijn met name geÃnteresseerd in de meest recente ontwikkelingen binnen de nieuwe media.
Uitgesloten van deelname zijn: 
a. marketingproducten
b. productie met reclame-uitingen
c. producties puur bestemd voor educatie binnen het curriculum, zoals taal- en rekenoefeningen
d. beta-versies

VAKJURY
Een vakjury bestaat uit vijf professionals uit de (nieuwe) mediawereld gericht op kinderen.
De vakjury stelt een selectie van maximaal 12 nieuwe-mediaproducties samen, onafhankelijk van het medium, het genre en de doelgroep. De festivalselectie wordt opgenomen binnen de nieuwe-mediaprogrammering van het festival. De vakjury nomineert uit de festivalselectie drie nieuwe-mediaproducties en bepaalt welke de beste van 2006 is en zo de winnaar wordt van de Cinekid Nieuwe Media Vakjuryprijs (zie verder bij prijzen). 

PUBLIEKSJURY
De publieksjury bestaat uit festivalbezoekers (4-16 jaar) en kinderen van enkele basisscholen.
De publieksjury test en beoordeelt de festivalselectie. Evenals de vakjury nomineert zij drie nieuwe-mediaproducties en kent de Cinekid Nieuwe Media Publieksprijs toe. 

CRITERIA
De vakjury kijkt bij de beoordeling onder meer naar de volgende kwaliteitscriteria: vormgeving, artwork, leeftijdsadequatie, interactie, geluid, navigatie en verhaallijnen.

PRIJZEN
Alle voor de festivalselectie geselecteerde nieuwe media producties ontvangen een Oorkonde van Deelname.
De winnaars van zowel de vakjury- als publieksprijs worden bekroond met de Cinekid Leeuw van keramiek, ontworpen door de Mieke Blits. 
Vanaf het jubileumjaar 2006 looft Cinekid een geldprijs uit aan de winnaar van de Cinekid Nieuwe Media Vakjuryprijs. De vakjuryprijswinnaar ontvangt een bedrag van â 5.000,--. 
Deze prijs wordt toegekend aan de producent/maker van de nieuwe-mediaproductie zoals die op het formulier door de inzender werd vermeld.

ORGANISATIE
Voor elke inzending dient het volgende te worden ingezonden:
a. een ingevuld aanmeldingsformulier
b. een digitale afbeelding (Jpg, 300 dpi) van de nieuwe media productie 
c. 6 cd-roms of
d. 6 consolegames  of
e. het cross media product of
f. de URL van de website, de online game of online tool.
- NB: De ingezonden producties blijven in het bezit van Cinekid.
- Alle kosten van het transport van al het materiaal naar de organisatie worden betaald door de deelnemer. 
- Aanmeldingsformulieren, cd-roms en eventueel ander materiaal dienen uiterlijk 
25 juni 2006 in het bezit te zijn van Cinekid t.a.v. Nieuwe Media Award 2006.
- Deelname aan de Nieuwe Media Award en onderwerping aan het reglement geschiedt automatisch door ondertekening van het aanmeldingsformulier.

SLUITINGSDATUM
De sluitingsdatum voor de inzendingen is zondag 25 juni 2006. 
Producten die in een later stadium verschijnen kunt u, in overleg, nazenden. 

We zien uw inzendingen graag tegemoet.
Met vriendelijke groet, 
namens Sannette NaeyÃ, directeur Stichting Cinekid,

Moniek van der Kaaden
Cinekid 
tel +31 20 5317890
m.vanderkaaden {AT} cinekid.nl
www.cinekid.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).