www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] De UMTS-affaire
ravage on Sat, 24 Jun 2006 14:52:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De UMTS-affaire


Vandaag, zaterdag 24 juni, wordt wereldwijd tegen de installatie van UMTS-masten
geprotesteerd met Duitsland als centrum van de acties, waar een bijzonder brede
en goed georganiseerde beweging op gang is gekomen, gesteund door vele
honderden academici. Ook in Frankrijk is dat het geval met de 'Next Up'
beweging waartoe ook honderden academici, veelal biologen, behoren.

In Nederland zijn talloze initiatieven niet in een organisatie verenigd (of dat
hier zo nodig is, is de vraag). Bij allen dringt het antwoord door op de vraag
waaruit het UMTS-probleem momenteel bestaat: er wordt ons een totaal verouderde
technologie door de strot geduwd door operators die een congsie moeten aangaan
met de staatsbureaucratie, die weer met allerlei doorzichtige trucs
vergunningen aan de lokale overheden opdringt, onder andere met behulp van
academische huurlingen, die voor de legitimatie zorgdragen in ruil voor een
fooi van de operators.

De bewoners in stad en land hebben daarvoor de rekening te betalen met hun
gezondheid en met de scherpe waardedalingen van hun woningen. Nu het totale
failliet van de hele constructie dreigt, lopen we ook nog kans voor de enorme
eindkosten te moeten opdraaien van het frauduleuze wanbeleid. Dus is het
suffende parlement verplicht aan de UMTS-affaire ten spoedigste een
parlementaire enquête te wijden: de bouwfraude is kinderspel vergeleken bij de
UMTS-affaire.

lees het hele artikel:  http://www.ravagedigitaal.org/2006/juni/umts-affaire.htm


----------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).