www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 'GRID: recept voor innovatie en groei?' - 6 september 20.00
Gridforum Nederland on Tue, 29 Aug 2006 13:04:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'GRID: recept voor innovatie en groei?' - 6 september 20.00 uur


L.S.,

bij deze willen we je graag uitnodigen voor onderstaande bijeenkomst.
Er is een interessant programma samengesteld met verse gezichten en een
heel andere invalshoek dan andere bijeenkomsten - meer discussie en
interactie, minder techniek. Heb je zin om eens vooruit te denken wat
je nu feitelijk echt wilt en kunt met gridtechnologie, SOA, 'on demand'
business, virtualisatie etc? Schrijf je dan in!

De bijeenkomst vindt volgende week woensdag plaats in Amsterdam vanaf
20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden - neem dus gerust
iemand mee.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Gridforum.nl

-----------

    Uitnodiging "GRID: recept voor innovatie en groei?"
       http://gridforum.nl/2006-innovatieengroei
         Hotel Arena, Amsterdam - 6/9/6

Op 6 september 2006 organiseren Gridforum.nl en Internet Society
Nederland in Amsterdam een interessante discussieavond rondom de
groeiende interesse voor grids met Ron Tolido (Cap Gemini), Marie-Jose
Klaver (NRC), Marleen Stikker (Waag), Dick Kamphuis (HP) en Michiel
Leenaars (NCF/ISOC.nl). Dit is de eerste in een serie niet-technische
discussiebijeenkomsten rondom gridtechnologie, service oriented
architectures, etc. Wil je meer weten over deze spannende techologie of
de mogelijkheden ervan - en weten wat nu hype is en wat niet? Wil je
kennismaken met anderen die hier ook mee bezig zijn en over na denken?

Schrijf je dan in via http://isoc.nl/registratie of door een mail te
sturen aan inschrijven {AT} gridforum.nl.


*** Locatie ***

   Hotel Arena - Kerkzaal/Tuinzaal
   's-Gravesandestraat 51
   1092 AA Amsterdam


*** Aanvangstijd ***

Het programma begint om 20.00 uur, en duurt tot 22.00 uur. Er wordt
afgesloten met een borrel (tot 0:00), zodat je nieuwe contacten kunt
leggen en oude banden weer aan kunt halen. Er zijn geen kosten aan
verbonden.


*** Programma ***

Met de verdere opkomst van standaardisatie en beschikbare en
geschikte software worden grids meer en meer een realiteit. Ook voor
bedrijven, die er in eerste instantie een uitstekende gelegenheid in
lijken te zien om het maximale te halen uit de aan hun beschikbare
infrastructuur. Houdt het daarmee op? Of reikt de impact van het grid
verder dan de muren van het corporate rekencentrum? Wat moeten we
doen om van die mogelijkheden te profiteren? Dit zijn vragen die Ron
Tolido, CTO van Capgemini en bestuurslid van Gridforum Nederland, zal
inventariseren in zijn keynote. Na het vaststellen van de stand van
zaken gaat hij na welke scenario's er zijn om met gridtechnologie
nieuwe sprongen te maken in innovatie en groei.

In het tweede deel van de avond waagt Tolido zich samen met een aantal
experts onder leiding van auteur en journaliste Marie-Jose Klaver
(onder andere NRC Handelsblad) aan een 'interactieve blogsessie' rond
grid. In het blogpanel zitten naast Tolido ook Marleen Stikker (De
Waag), Michiel Leenaars (NWO/NCF, Internet Society Nederland) en Dick
Kamphuis (HP). In een levendige kruising van verbaal bloggen en
paneldebat wisselen de deelnemers hun meningen uit over de
mogelijkheden van het grid. Niet iets om je bij te vervelen.

     Meer info: http://gridforum.nl/2006-innovatieengroei

      *** Over vereniging Gridforum Nederland ***

Gridforum Nederland is de vereniging voor iedereen in Nederland die
geÃnteresseerd is in of zich bezighoudt met gridtechnologie â van
gebruiker tot leverancier, van wetenschapper tot beleidsmaker. De
vereniging biedt een platform voor de uitwisseling van kennis,
deskundigheid en informatie over deze technologie en alle mogelijke
toepassingen die zij mogelijk maakt. Naast natuurlijke personen kunnen
ook bedrijven en organisaties participeren in de vereniging.

      *** Over Internet Society Nederland ***

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van
internetprofessionals met duizenden leden in honderdzeventig landen.
Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief: Internet
Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n
achthonderd leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven,
consumentenorganisaties, en publieke en ideÃle instellingen. De
belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar
internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van
projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een
alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook
levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op
ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het
internet raken.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).