www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Vragen en gedachten over Picnic/Cross Media Week. WAS:
Eric Kluitenberg on Wed, 30 Aug 2006 22:16:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Vragen en gedachten over Picnic/Cross Media Week. WAS: lobby uit de UK om Amsterdam te bezoeken...


Beste nettimers,

Er doemen inderdaad vele vragen op naar aanleiding van de cross media week. Ik denk voor een deel omdat de Waag Society (co-organisator) als één van de weinige cultuurorganisaties, of in ieder geval als een organisatie met duidelijke roots in de cultuursector, de cross-over naar de commerciële wereld heeft gemaakt. Subsidies zijn overigens niet alleen voor cultuur en sociale kwesties - in Nederland worden de meeste subsidies verstrekt aan bedrijven in één of andere vorm (ik denk dat dit zelfs nog zo is als je de totale verkwisting van de landbouwsusbidies niet meetelt).

Dus de gesuggereerde tegenstelling tussen commerciële activiteiten en subsidiologie is niet zo evident als ie op het eerste gezicht moge lijken. De verwarring lijkt te ontstaan als een organisatie die we primair van het culturele en publieke domein kennen plotsklaps zo expliciet naar het commerciële overwisselt.

De cross media week is vooral een business event geworden en vanuit dat perspectief is het een interessant programma. De cultureel / artistieke component (die voor interessante confrontaties had kunnen zorgen) komt eigenlijk niet uit de verf. Jammer misschien, maar wellicht is dit ook een teken voor de defintieve cross-over en moet je niet alles van 1 evenement verwachten.

Problematisch vind ik persoonlijk de prijs - wat ik mis is een grotere prijs-differentiatie. Als je wilt dat een dergelijk evenement ook toegankelijk blijft voor onafhankelijke creatievelingen, startende culturele ondernemers en studenten dan zou je een beperkt aantal plaatsen moeten reserveren tegen echte rock-bottom prijzen (b.v. tickets van niet meer dan 50 euro). Mensen die dan echt willen kunnen dat altijd wel opbrengen. Desnoods verloot je die plekken...
Jammer, gemiste kans (studenten prijzen van een paar honderd euro is niet overtuiigend - de aangehaalde zinsnede over toegankelijkheid lijkt dan pure p.r. spinn).


Een dringender probleem dan het beleid rondom de cross-media week zit 'm volgens mij echter in het schrille contrast tussen de positie van de creatieve industrie als concept en bedrijfssector en de positie van de individuele creatieve werker (of die nu in loondienst, free- lance, of flex-werker is):

Terwijl beleidsmakers niet ophouden de loftrompet te laten schallen over de creatieve industrie en de creatieve sector - grote sommen subsidies voor bedrijfsactiviteit op dit terrein worden vrijgemaakt en intussen ook multinationals als Phillips zichzelf al tot de creatieve industrie gaan rekenen - blijft de positie van de individuele creatieve werker hoogst precair (een inmiddels beladen begrip). Als zij al niet in een free/flex positie verkeren zonder enige rechten, pensioen-opbouw, fatsoenlijke sociale voorzieningen, medische verzekering en wat dies meer zij, dan verkeren ze doorgaans in een onderbetaalde positie en wordt in loondienst verband vrijwel altijd het intellectuele eigendomsrecht (waar het echte geld mee valt te verdienen) van hun geestelijke producten door de betreffende bedrijven in het contract automatisch afgekocht (lees: gestolen).

Aanstaande zondag willen we in De Balie die kwestie verder uitdiepen in de afsluitende avond van het weekend van de publieke cultuur (Het Publieke Verlangen). Onder de titel Creatief met klasse! hebben we samen met Flexmens.org en Greenpepper magazine een avond samengesteld waarin de precaire positie van de onderkant van de creatieve klasse wordt vergeleken met het on-going debat over "precarity / precarité" in het algemeen. Deelnemers zijn ondermeer kunstenaars / theoretici Marion von Osten en Katja Reichard. Tijdens de avond zal ook Ned Rossiter (onderzoeker uit Belfast) op een deel van zijn onderzoek ingaan dat aan zijn nieuwe boek ten grondslag ligt en aan de komende conferentie rond het begrip van de creatieve industrie in november; "My Creativity", georganiseerd door het institute of network cultures.

Ook presenteren we die avond een manifest van de creatieve werkers waarvoor we Mei Li Vos (Alternatief voor Vakbond) gevraagd hebben een reactie te geven als aftrap voor discussie. Als er meer mensen zijn op deze lijst die zich zorgen maken over de ontwikkelingen rondom het naar hype riekende begrip "creative industries" nodig ik ze van harte uit om zondag naar De Balie te komen en mee te discussiëren. In November kun je vervolgens jezelf er dus volledig instorten!

Het programma, net als het hele weekend, is gratis toegankelijk. (ook vanwege het thema publieke cultuur...)

Info over zondag:
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=politiek&articleid=62046
(engelse versie: http://www.debalie.nl/artikel.jsp? podiumid=politiek&articleid=62459 )


Info over My Creativity:
http://www.networkcultures.org/mycreativity/

groeten,
Eric


On Aug 30, 2006, at 20:28, Bjorn Wijers wrote:
Beste Nettimers,

Naar aanleiding van het mailtje van Femke ben ik ook nog eens gaan nadenken over de Picnic, want waarom vind ik het vreemd dat er subsidie is toegekend? Ik heb de informatie over de Picnic eens op een rijtje gezet en wil met deze email mijn gedachten omtrent de Picnic met jullie delen.______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).