www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] IMPAKT EVENT: MONDO CANNIBALE, 12 september
Arjon Dunnewind on Mon, 4 Sep 2006 20:56:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] IMPAKT EVENT: MONDO CANNIBALE, 12 september


IMPAKT EVENT: MONDO CANNIBALE
Dinsdag 12 september / 19.30 uur / Impakt  {AT}  ’t Hoogt / Utrecht

(English version below)

Binnen het genre splatter en exploitatie film vormen de kannibalenfilm een berucht – en interessant – subgenre. Tussen 1973 en en 1983 maakten beroemde pulpfilm-regisseurs zoals Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, Joe d'Amato en Jess Franco ongeveer een dozijn kannibalenfilms, waarvan sommigen gepromoot werden onder de noemer "Mondo Cannibale". De meeste spelen zich af in de jungle waar de blanke Amerikaanse held geconfronteerd wordt met de “laatste”, bestaande kannnibalenstam. De voor dit genre typische iconografie omvat bloedorgieën, lichaamsmutulatie, het eten van ingewanden uit levende mensen, het afslachten van (levende) dieren voor de camera, voyeuristisch naakt en, op zijn minst in de beginjaren van het genre, regelrechte exotistische en racistische stereotypering van ‘de inboorling’.

In latere kannibalenfilms werd de strekking echter veel ambivalenter. Deodato’s controversiele meesterwerk ‘Cannibal Holocaust’, bijvoorbeeld was zowel exploitatie als kritische reflectie, trashy en complex tegelijkertijd. In Jess Franco’s kannibalenfilms groeien genre stereotyperingen uit tot bizarre camp.
Enerzijds, wanneer we het genre beschouwen als een bastaard afstammeling van de klassieke avonturenfilms dat verrijkt is met elementen van de oudere ‘Mondo’-pseudodocumentaires, soft-porno en zombiefilms, zijn de kannibalenfilms mainstream cinema zonder de beperkingen van commercie en goede smaak. Anderzijds kan de kannibalenfilm gezien worden als een vroege vorm van de ‘cinema of transgression’, met opvallende esthetische parallellen met de ‘underground cinema’.


Aan de hand van vele filmfragmenten zal Florian Cramer in een lezing een beeldend en kritisch overzicht geven van het, overwegend Italiaanse genre, kannibalenfilms.

De presentatie bevat fragmenten van de volgende films:
- Il paese del sesso selvaggio ("The Land of Savage Sex") / Mondo Cannibale 1 - Umberto Lenzi (Italy 1972)
- Mondo Cane - Gualtiero Jacopetti & Franco Prosperi (Italy 1962)
- Ultimo mondo cannibale / Mondo Cannibale 2 - Ruggero Deodato (Italy 1977)
- Emanuelle and the Last Cannibals - Joe d'Amato (Italy 1980)
- Apocalipse domani / Cannibal Apocalypse - Anthony M. Dawson (Italy 1980)
- Zombi Holocaust - Marino Girolami (Italy 1980)
- Cannibal Holocaust - Ruggero Deodato (Italy 1980)
- Mondo Cannibale / Mondo Cannibale 3 - Jess Franco (Spain / France Germany 1980)
- Ana Aktion Brus - Kurt Kren (Austria 1964)
- The Cook, the Thief, his Wife and her Lover - Peter Greenaway (France / The Netherlands / England 1989)
- Drawing Restraint - Matthew Barney (USA 2005)


Florian Cramer is geboren in 1969 en studeerde vergelijkende literatuurwetenschappen en kunstgeschiedenis in Berlijn, Konstanz en Amherst/Massachusetts. Hij schrijft over kunst en mediacultuur en is opleidingsdirecteur aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam.

Datum: Dinsdag 12 september, 19.30 uur
Locatie: Filmtheater ’t Hoogt, zaal 1, Hoogt 4, Utrecht
Entree: 7 euro (6 euro met reductie)
Reserveren via ’t Hoogt: 030 2328388 / info {AT} hoogt.nl
Meer informatie: www.impakt.nlIMPAKT EVENT: MONDO CANNIBALE
Tuesday 12 September / 19.30 hours / Impakt  {AT}  ’t Hoogt / Utrecht

In the history of splatter and exploitation movies, cannibal films are a notorious - and interesting - subgenre. Between 1973 and 1983, famous sleaze movie directors like Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, Joe d'Amato, Jess Franco, Sergio Martino and Antonio Margheriti (Anthony M. Dawson) made about a dozen of cannibal films, some of them marketed under the title "Mondo Cannibale". Most of them play in jungle territory where white American heroes are confronted with the "last" cannibal tribes. The typical iconography of the genre involves bloody orgies, body mutilation, humans being gutted out and eaten, (real) animal slaughter in front of the camera, voyeuristic nudity and sex and, at least in the early years of the genre, straight-forward exoticist and racist stereotyping of "the savage".

In later cannibal movies, however, these depictions become ambivalent. Deodato's controversial master piece "Cannibal Holocaust" for example manages to be exploitation and critical reflection, trashy and complex at the same time. In Jess Franco's cannibal movies, genre stereotypes turn into bizarre camp.
On the one hand, cannibal movies as mutants of the classical adventure movies, enriched with elements of the older "Mondo" pseudo-documentaries, soft porn and zombie flicks, are no-holds-barred mainstream cinema without the restraints of good taste and profit maximization. On the other hand they are the predecessors of the "cinema of transgression", with striking aesthetic parallels to underground films.


Along many film examples, the lecture will tell an illustrated critical
history of the (mainly Italian) cannibal cinema.

The presentation includes short excerpts from the following films:
- Il paese del sesso selvaggio ("The Land of Savage Sex") / Mondo Cannibale 1 - Umberto Lenzi (Italy 1972)
- Mondo Cane - Gualtiero Jacopetti & Franco Prosperi (Italy 1962)
- Ultimo mondo cannibale / Mondo Cannibale 2 - Ruggero Deodato (Italy 1977)
- Emanuelle and the Last Cannibals - Joe d'Amato (Italy 1980)
- Apocalipse domani / Cannibal Apocalypse - Anthony M. Dawson (Italy 1980)
- Zombi Holocaust - Marino Girolami (Italy 1980)
- Cannibal Holocaust - Ruggero Deodato (Italy 1980)
- Mondo Cannibale / Mondo Cannibale 3 - Jess Franco (Spain / France Germany 1980)
- Ana Aktion Brus - Kurt Kren (Austria 1964)
- The Cook, the Thief, his Wife and her Lover - Peter Greenaway (France / The Netherlands / England 1989)
- Drawing Restraint - Matthew Barney (USA 2005)


Florian Cramer, born 1969, studied Comparative Literature and Art History in Berlin, Constance and Amherst/Massachusetts, writer on the arts and media culture, lecturer at Piet Zwart Instituut Media Design Rotterdam.

Date: Tuesday 12 September, 19.30 hours
Location: Filmtheater ’t Hoogt, Cinema 1, Hoogt 4, Utrecht
Ticket: 7 euro (6 euro with reduction)
Reservations via ’t Hoogt: 030 2328388 / info {AT} hoogt.nl
More information: www.impakt.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).