www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ STEIM ] Announcement Night of The Unexpected Paradiso
STEIM on Tue, 5 Sep 2006 09:13:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Announcement Night of The Unexpected Paradiso


English version below
Stichting the Night of the Unexpected i.s.m. Gaudeamus, Paradiso en STEIM presenteren


the Night of The Unexpected
Donderdag 7 september, 20.30 uur, Paradiso


Op donderdag 7 september vindt onder redactie van Roland Spekle the Night of The Unexpected plaats. In dit festival van één nacht krijgen de verscheidenheid en dynamiek die de hedendaagse muziekpraktijk kenmerken, gestalte. Het zal daarbij zowel gaan om gecomponeerde muziek als om geïmproviseerde muziek, elektronische dansmuziek of performances waarin muziek met visuele uitingen wordt gecombineerd. Voor de Night is een unieke presentatiewijze ontwikkeld die een onverwachte, directe relatie tussen publiek en artiesten creëert. Het programma wordt in een strak geregisseerde opeenvolging van korte, puntige optredens zonder pauzes gepresenteerd. Vaak wordt daarbij het podium als het traditionele domein van de artiest verlaten en wordt gebruik gemaakt van de specifieke mogelijkheden die het gebouw biedt. Het Engelse muziektijdschrift The WIRE: “The real starting point for the unexpected was the forceful ground on which the disperate techniques and genres intersected and collided with each other throughout the evening.”


In the Night of the Unexpected worden de uitersten van verschillende hedendaagse muzikale stromingen in een ongebruikelijke vorm bijeengebracht worden.

The Night of the Unexpected bestaat uit de volgende onderdelen:
Lee Ranaldo, DJ Olive en saxofonist Ulrich Krieger spelen (of speelden) in veel verschillende groepen, zoals Sonic Youth, Zeitkratzer Ensemble en Text of Light. Als trio creëren ze pakkende geluidsbeelden bij films van pioniers in de experimentele film, waaronder films van Harry Smith, Hy Hirsh en anderen.


Phill Niblock & Thomas Ankersmit spelen dichte, luide, elektronische drones, waarin microtonen en instrumentale timbres samenkomen.
In een energiek stuk van Michael Gordon, een New Yorkse componist en een van de oprichters van Bang on a Can, produceert Monica Germino een industrieel geluid met haar aangepaste akoestische viool.
Madrigalen van Gesualdo, gezongen door het uitmuntende Kassiopeia Quintet, zullen klinken naast De Profundis en Et Expecto, de accordeoncomposities van Sofia Gubaidulina, tot klinken gebracht door Merima Kljuco.
Twee composities voor geluid en licht van Marko Ciciliani zullen uitgevoerd worden als een wereldpremière door zijn nieuwe groep Bakin Zub.
Turntablist DJ Olive laat twee draaitafels met elkaar in gesprek gaan.
Sonic Youth-lid Lee Ranaldo brengt met Drift een multidisciplinaire solovoorstelling met gitaarerupties, poëtische teksten en bedwelmende filmbeelden van filmmaker Leah Singer.
Saxofonist Ulrich Krieger speelde ooit Metal Machine Music met het Zeitkratzer Ensemble en Lou Reed. Nu creëert hij zelf feedbackgeluiden met saxofoon en elektronica.
Paul Sharits maakte stroboscopische films die een hypnotiserend effect op de kijker hebben. Zijn dubbelprojectie Razor Blades is een overweldigende ervaring.
Juha draait elektronica, dubstep en elektronische dansmuziek.
Lynn Pook toont haar luisterbedden, waarbij de luisteraar de klank zowel hoort als fysiek ervaart.
Jorge Isaac toont zijn onderzoekswerk Sensorial Acts, een installatie voor geluid, beeld, temperatuur en geur.The Night of The Unexpected is een productie van Stichting the Night of the Unexpected i.s.m. Gaudeamus, Paradiso en STEIM en is onderdeel van de Gaudeamus Muziekweek, waarin composities van jonge internationale componisten worden gepresenteerd.
Meer informatie is te vinden op:
www.gaudeamus.nl, www.paradiso.nl en www.steim.nlZaal open: 20.00 uur Aanvang: 20.30 uur Toegang: € 17,50 incl. lidmaatschap Voorverkoop: AUB/TSN

Paradiso: (grote, kleine en kelderzaal), Weteringschans 6-8, Amsterdam
Telefonisch reserveren: uitsluitend via
Postkantoren, Ticketlijn: 0900 – 300 12 50 (45 eurocent/minuut)
De uitlijn (AUB): 0900 – 0191 (40 eurocent/minuut)
Vanuit het buitenland: +31 – 20 621 12 88Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur deze email retour met ‘unsubscribe’ als onderwerp.

------------------------------------------------------------------------ -------------------------------

The Night of the Unexpected Foundation in collaboration with Gaudeamus, Paradiso and STEIM present

the Night of the Unexpected
Thursday 7 September 2006, Paradiso, Amsterdam, the Netherlands


On Thursday 7 September, under the artistic guidance of Roland Spekle, the Night of the Unexpected will take place in Paradiso, Amsterdam. In this one-night festival, the diversity and dynamics that characterise contemporary music practice will be fully explored. Composed music, improvised music, electronic dance music, and performances in which music is combined with visual work will be presented. For this event, a specific manner of presentation has been developed which creates an unexpected, direct relationship between audience and artists. The programme consists of a series of short performances without breaks, and the stage as the traditional domain of the artist is often traded in for a position closer to the audience, or for one that uses the specific characteristics of the building.


The Night of the Unexpected focuses on the extremes of the diverse styles in contemporary music, combining and presenting them in an unexpected way.

The Night of the Unexpected consists of:

Lee Ranaldo, DJ Olive and saxophonist Ulrich Krieger play (or have played) in various different groups, such as Sonic Youth, Zeitkratzer Ensemble and Text of Light. As a trio they create intriguing sound textures while films by pioneers of the experimental film such as Harry Smith and Hy Hirsh are being projected.

Phill Niblock & Thomas Ankersmit create dense electronic and acoustic sound pieces, in which microtonal and instrumental timbres come together.
In an energetic piece by Michael Gordon, a New York composer and one of the founders of Bang on a Can, Monica Germino produces an industrial sound with her adapted acoustic violin.
Madrigals of Gesualdo, sung by the excellent Kassiopeia Quintet can be enjoyed as well as De Profundis and Et Expecto, the accordeon compositions by Sofia Gubaidulina, performed by Merima Kljuco.
Two compositions for sound and light by Marko Ciciliani will be performed as a world premiere by his new group Bakin Zub.
Turntablist DJ Olive will create a dialogue between two turntables.
With Drift, Sonic Youth-member Lee Ranaldo will present a multidisciplinary solo performance with guitar outbursts, poetic texts and intoxicating film images of film maker Leah Singer.
A few years ago, saxophonist Ulrich Krieger performed Metal Machine Music with the Zeitkratzer Ensemble and Lou Reed. In the Night, he presents a solo piece with feedback sounds for saxophone and electronica.
Paul Sharits made stroboscopic films that have a hypnotic effect on the spectator. His double projection Razor Blades is an overwhelming experience.
Juha plays electronica, dubstep and electronic dance music.
Lynn Pook presents her ‘listening beds’ installation Raplapla, in which one can both acoustically and physically experience the sound.
Jorge Isaac presents his research work Sensorial Acts, an installation for sound, image, temperature and smell.


The Night of the Unexpected is a production of the Night of the Unexpected Foundation in collaboration with Gaudeamus, STEIM and Paradiso, and is a part of the international Gaudeamus Music Week, in which compositions by young international composers are performed.
More information:
www.gaudeamus.nl, www.steim.nl and www.paradiso.nlDoors open at 8pm
Start : 8.30pm
Entrance fee : € 17.50 including membership pass
Paradiso (downstairs, upstairs and cellar hall), Weteringschans 6-8, Amsterdam
Telephonic reservations: only trough
Post Office, Ticket line: 0900 – 300 12 50 (45 eurocent/minute)
the uitlijn (AUB): 0900 – 0191 (40 eurocent/minute)
from abroad: +31 – 20 621 12 88If you don’t wish to receive more information, please return this email with ‘unsubscribe’ as subject.


STEIM
(studio for electro instrumental music)
(studio voor elektro instrumentale muziek)

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
The Netherlands

Tel: 020-6228690
Fax: 020-6264262
Email: knock {AT} steim.nl
Website: www.steim.nl


_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM {AT} list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).