www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 9/11: fictie, media en film
ravage on Thu, 7 Sep 2006 17:47:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 9/11: fictie, media en film


HUN WAARHEID IS DE ONZE NIET

De massamedia papegaaien vrijwel letterlijk de krijgshaftige taal van de
autoriteiten na, die in oorlog zijn met het terrorisme. De feiten worden zelden
of nooit gecheckt. De bevindingen van waarheidzoekers daarentegen, door de pers
complotdenkers genoemd, worden naar de prullenbak verwezen. Als gevolg van deze
mediamanipulatie kunnen staatscorruptie en oorlog gedijen.

Talloze theorieën rond 9/11 wijzen in de richting van een verwevenheid tussen
een boven- en onderwereld. Ze worden echter door de professionele journalistiek
naar de prullenbak verwezen. Als journalist moet je bij de feiten blijven, zo
vindt men, anders begeef je je op het terrein van de complotdenkers. Ze doelen
op de feiten waar de gezagsdragers mee schermen.

Journalisten die bij ernstige calamiteiten uitgaan van de door de autoriteiten
gepresenteerde feiten en bewijzen en deze vervolgens als 'waarheid'
verkondigen, zijn geen knip voor de neus waard. Ze opereren gezagsgetrouw in
plaats van afstand te houden en de autoriteiten te bestoken met kritiek.

Lees het artikel:
http://www.ravagedigitaal.org/2006/september/complot/complot.php

DE INEENSTORTING VAN EEN SUPERMACHT
Vijf jaar geleden sloeg Al-Qaeda toe in de VS. De Bush-regering, gesteund door
de neoconservatieven, zag haar kansen waar en drukte haar hervormingsagenda
voor het Midden-Oosten er doorheen. Wat is er van terecht gekomen?
http://www.ravagedigitaal.org/2006/september/9september/9september.php

OUDE MEDIA KOESTEREN 'EIGEN' WAARHEID 9/11
In weerwil van bewijzen over de oorzaak van 9/11 die door de nieuwe media worden
aangedragen, blijven de oude media de oorspronkelijke lezing van de autoriteiten
als de hunne beschouwen.
http://www.ravagedigitaal.org/2006/september/wtc/wtc.php

PATRIOTTISME EN COMPLOTTEN 9/11 VERFILMD
De aanslagen op het WTC en het Pentagon houden nog steeds de gemoederen bezig.
Op visueel gebied vertonen de speelfilm 'World Trade Center' van Oliver Stone
en de documentaire 'Loose Change 2' de uitersten van het spectrum, betreffende
de gebeurtenissen van die gedenkwaardige dag.
http://www.ravagedigitaal.org/filmblik/filmblik17.php


Bron: Ravage Digitaal
http://www.ravagedigitaal.org


----------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).