www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FWD: MOTIE VENDRIK: DE STAND VAN ZAKEN / ISOC AWARDS 2006
Eric Kluitenberg on Fri, 8 Sep 2006 12:20:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FWD: MOTIE VENDRIK: DE STAND VAN ZAKEN / ISOC AWARDS 2006


Begin forwarded message:
From: Michiel Leenaars <Michiel {AT} staff.isoc.nl>
Date: September 8, 2006 12:01:46 GMT+02:00

Persuitnodiging: "MOTIE VENDRIK: DE STAND VAN ZAKEN" "ISOC AWARDS 2006"

met Ken Wasch (SIIA), Kees Vendrik (Tweede Kamer), Martin Rem
(ICT-Regie), Peter Strickx (Belgische Federale Overheidsdienst
Informatie- en Telecommunicatietechnologie) en Michiel Leenaars
(ISOC.nl)

                  Den Haag, 30 augustus 2006

Op 12 september a.s. in Eindhoven organiseert ISOC.nl een bijzonder
interessante discussie rondom het ICT-beleid in de komende
kabinetsperiode en de rol van de zogenaamde "motie Vendrik" hierbij.
Met die unaniem aangenomen motie vraagt de Tweede Kamer de regering om
voor eind van 2006 ervoor gezorgd te hebben dat alle door de publieke
sector gebruikte software aan open standaarden voldoet. In Nederland
verkeren veel overheden nog in een situatie dat intern vrijwel
exclusief bestandsformaten worden gebruikt die zelfs niet eens aan de
Archiefwet voldoen (zoals bijvoorbeeld het Microsoft Word .doc-formaat)
- laat staan dat men al vorderingen heeft gemaakt om te evolueren
richting open standaarden zoals onze volksvertegenwoordigers de
regering hebben verzocht.

De discussie wordt ingeleid door de Amerikaan Ken Wasch. ICT-veteraan
Kenneth Wasch is president van de Software & Information Industry
Association (SIIA), een van de belangrijkste brancheorganisatie in de
Amerikaanse software en contentindustrie. SIAA heeft meer dan 600
bedrijven als lid die zich bezighouden met software, content, en
datahandel. SIIA is een samensmelting van de voormalige Software
Publishers Association (SPA) en de Information Industry Association.
Wasch is al meer dan dertig jaar een spilfiguur in het Amerikaanse en
internationale ICT-veld.

Wasch zal uitgebreid ingaan op het belang van open standaarden voor
innovatie en kwaliteitsverbetering, en met name op het belang van het
Open Document Format. ODF is de veelgeroemde standaard vanuit de
Internationale Standaarden Organisatie die losse merkafhankelijke
tekstverwerkingsbestandsformaten zoals Microsoft Word en Excel,
Wordperfect en Abiword vervangt door een internationaal gedeeld
bestandsformaat dat geschikt is voor alle tekstverwerkers, spreadsheets
en presentatiesoftware (en alle andere software op de desktop en server
die met dergelijke bestanden moeten werken). Dat is van groot belang
voor digitale duurzaamheid, meer concurrentie en meer innovatie. In het
kader van "De Belgen doen het beter": terwijl in Nederland overheden
nog ver achter bij het halen van de doelstellingen van de dit jaar te
implementeren motie-Vendrik, is in Belgie de overheid al gewoon
overgegaan tot het in de nabije toekomst verplicht stellen van gebruik
open standaarden - waarbij het Open Document Format met name genoemd
wordt. Die verplichting geldt naar buiten maar ook voor intern
documentverkeer binnen de overheid. Wasch is een van de zes oprichters
van de ODF Alliance, een internationaal platform voor
kennisuitwisseling over deze standaard, en daarom bij uitstek geschikt
om Nederland te helpen om weer aansluiting te vinden bij de rest van de
wereld.

Aansluitend zal een panel met experts onder leiding van ISOC-directeur
Michiel Leenaars discussieren over het ICT-beleid van de komende
regeringsperiode. Met de Belgen als voorbeeld, zal een volgend kabinet
Nederland niet langer op achterstand houden? Wat voor implicaties heeft
dit? Waar moet de overheid op letten, en wat zijn de mogelijkheden. In
het panel zitten naast Wasch onder meer Kees Vendrik (Tweede Kamerlid
voor Groen Links en zoals voor de hand ligt de indiener van de
oorspronkelijke motie Vendrik), Martin Rem (directeur van ICT-regie) en
Peter Strickx (CTO van de Belgische Federale Overheidsdienst
Informatie- en Telecommunicatietechnologie, en een sleutelfiguur bij de
voorsprong die Belgie op dit moment aan het opbouwen is). Kortom,
een vooruitblik op de ICT-plannen van de overheid die de toon zal
zetten.

Meer info: http://isoc.nl/activ/2006-awards.htm
Inschrijven: http://isoc.nl/registratie

***********

Deze discussie maakt deel uit van het programma van de jaarlijkse
uitreiking van de ISOC Awards op de Philips High Tech Campus in
Eindhoven (Prof. Holstlaan 4 5656 AA Eindhoven) op 12 september 2006.
Internet Society Nederland zet jaarlijks de ontwikkelingen binnen en
rondom de internetgemeenschap op een rijtje, en wijst daarbinnen de
belangrijkste initiatieven aan. Met de ISOC Awards wil Internet Society
vernieuwende en belangwekkende initiatieven rondom internet de
erkenning geven die ze verdienen, en daardoor een stimulans betekenen
voor de verdere groei van internet en breedverspreide kennis daarover.

Er worden dit jaar vier awards, voor "Beste maatschappelijk
initiatief", "Beste overheidsinitiatief", "Internet en de kunsten" en
voor het eerst ook in de categorie "Veiligheid en privacy". De
kandidaten worden genomineerd door de leden van ISOC.nl en via de
website van de vereniging. In de jury's nemen bekende namen zoals Koos
Andriessen, Trude Maas, Rob van Kranenburg, Janine Huizer, Martin
Jurgens, Hein Albeda, Arie Altena, Tonnus Oosterhoff en Nat Muller
deel.

Op donderdag 29 augustus zijn de nominaties bekend gemaakt, in iedere
categorie is er een shortlist van zes kandidaten. De kandidaten op de
vier shortlists varieren van kleinschalige projecten van individuele
kunstenaars zoals Joes Koppers en Niels Schraeder, maatschappelijk
relevant wetenschappelijk onderzoek (Tribler en de Vrije Universiteit
met het project over de RFID Guardian) tot en met miljoenenprojecten op
infrastructuurgebied zoals LOFAR en Gigaport Next Generation. In de
nieuwe categorie 'Privacy en veiligheid' is schrijfster Karin Spaink
zowel persoonlijk genomineerd voor haar onderzoek "Medische geheimen"
als met de stichting Bits of Freedom, waarvan zij voorzitter is. Ze
moet daarbij wel opboksen tegen onder meer het succesvolle NLnet Labs,
online magazine Netkwesties en het College Bescherming Persoonsgegevens
en de eerder genoemde RFID-projecten vanuit de Vrije Universiteit.

---------------------------
Niet voor publicatie:

Voor meer informatie neem contact op met:

Michiel Leenaars
tel: +31 (0)70 314 0385 (Internet Society Nederland)
sip: michiel {AT} internet.nl
mail: michiel {AT} staff.isoc.nl

      *** Over Internet Society Nederland ***

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van
internetprofessionals met duizenden leden in honderdzeventig landen.
Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief: Internet
Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n
achthonderd leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven,
consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De
belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar
internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van
projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een
alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook
levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op
ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het
internet raken.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).