www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] persbericht
Corline van Es on Sun, 10 Sep 2006 09:43:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht


PERSBERICHT


Digitale Pioniers regeling open voor peer-to-peer projecten


Amsterdam, Op 11 september gaat de elfde ronde Digitale Pioniers regeling van start. De regeling is bestemd voor innovatieve internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organisaties. Thema van deze ronde is peer-to-peer, ook wel P2P. Peer-to-peer [van gelijk tot gelijke] staat voor het delen van bronnen [bestanden, informatie, rekenkracht,etc.] door middel van directe uitwisseling. Naast het thema P2P zijn de categorieën beeld en geluid, mobiliteit en debat ook deze ronde weer opengesteld.

Enerzijds gaat peer-to-peer vooral over technische ontwikkelingen en programma's [LimeWire, Kazaa] die het mogelijk maken bestanden uit te wisselen zonder tussenkomst van portals, servers en zoekmachines, maar direct van computer naar computer. Anderzijds staat het voor de trend waarin consumenten en kleine producenten elkaar direct en zonder tussenkomst van organisaties zaken uitwisselen, lenen [Virtualbank.com], leren [Wikipedia], etc. 

Peer-to-peer staat voor de mogelijkheid wereldwijd via internet bestanden en informatie uit te wisselen zoals muziek, audio, televisiekanalen, beelden, games, documenten en softwareprogramma's van computer naar computer, het zogeheten filesharing zonder tussenkomst van mogelijk meer commerciële kanalen als portals en zoekmachines.  Tribler - het peer-to-peernetwerk van de TUDelft - is een goed voorbeeld van geregistreerd uitwisselen van videostreams, buitenlandse televisiekanalen en muziekbestanden. De juridisch gevoelige aspecten van het uitwisselen van bestanden wil Tribler ondervangen door registratie van uitwisselingen en deelnemers. De alternatieven van Tribler zijn BitTorrent en Napster, die juist de vrije uitwisseling van data voorstaan. Het thema Peer-to-peer biedt interessante uitdagingen voor software ontwikkelingstrajecten als groupware of peerware, een mix van centrale en decentrale uitwisseling van bestanden. 

Anderzijds biedt het thema peer-to-peer ruimte aan onderwerpen die direct voortkomen uit gedachtengoed van gelijk delen en vrijheid van informatie dat aan basis ligt van de peer-to-peer ontwikkelingen. Het thema P2P kan voor aanvragen binnen de elfde ronde, daarmee abstracter worden toegepast op contentniveau binnen communities als 'het uitwisselen en delen van informatie en meer'. 

De elfde ronde opent op 11 september, wat betekent dat aanvraagformulieren vanaf dat moment ingezonden kunnen worden. Tot en met 6 oktober kunnen aanvragers bij Kennisland terecht met vragen met betrekking tot hun voorstel. Het inzenden van aanvraagformulieren kan tot 16 oktober, 20.00 uur. Inzenders ontvangen uiterlijk 14 november uitsluitsel. 

Stimuleringsregeling Digitale Pioniers bestaat sinds 2002. Uit 779 aanvragen zijn sindsdien 117 innovatieve internetprojecten door kleinschalige maatschappelijke organisaties geselecteerd en ondersteund. Op www.digitalepioniers.nl vind je van vele ondersteunde projecten een omschrijving, zodat je een idee krijgt voor welke projecten de regeling bedoeld is. Op de website zijn ook de Leidraad en het Aanvraagformulier te downloaden. 

De stimuleringsregeling Digitale Pioniers is een project van Stichting Nederland Kennisland, en wordt gefinancierd door een aan Kennisland verstrekte subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PRIMA, het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid.Noot voor de redactie;
Voor toelichting op bovenstaand bericht neemt u contact op met
Sandra van Vliet 
projectleider Digitale Pioniers
020 575 67 20
06 26 122 967

Verzonden
11 september 2006

Digitale Pioniers
Kennisland | Knowledgeland 
T: +31.20.575.6720 | F: +31. 20 575. 6721

ce {AT} kl.nl
info {AT} kennisland.nl
postbus 2960
1000 CZ Amsterdam
Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).