www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] collectie van Gate Foundation naar Van Abbemuseum
Geert Lovink on Fri, 15 Sep 2006 11:42:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] collectie van Gate Foundation naar Van Abbemuseum


    Het bestuur van de Gate Foundation deelt met groot genoegen mee dat de collectie van de Gate Foundation is geschonken aan het Van Abbemuseum [VAM] te Eindhoven. Het Kunstenaarsarchief en de Kunstbibliotheek blijven hiermee toegankelijk.

    Naar aanleiding van het besluit van Medy van der Laan [staatssecretaris voor cultuur] per 2006 geen overheidsgelden meer te verlenen, zette het vernieuwde bestuur al haar krachten in op het behoud van de activiteiten van de Gate Foundation. Er is overleg gevoerd met diverse sleutelpersonen en instellingen, zoals onder meer het Stedelijk Museum, Wereld Museum, Universiteit Leiden, waarna de collecties van de Gate Foundation (het Kunstenaarsarchief en de Kunstbibliotheek) uiteindelijk een nieuwe bestemming hebben gevonden in het Van Abbemuseum.
 
    Op 17 mei 2006 heeft de Mondriaan Stichting de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit aan het VAM toegekend voor hun programma Be(com)ing Dutch in the Age of Global Democracy. Het Kunstenaarsarchief en de Kunstbibliotheek van de Gate Foundation zijn in dit drie jaar durende programma opgenomen. De eerste presentatie, samengesteld door Irit Rogoff en Deepa Naik, wordt op 15 september geopend als onderdeel van het project Academy. Learning from the Museum.


    Het bestuur ziet dit als een uitstekende voortzetting van de Gate Foundation als een alom geëerd platform voor transculturele diversiteit binnen Nederland. De culturele doorkruising van westerse en niet-westerse kunst, haar voortdurende dialoog en grenzeloze producties zullen nu worden voortgezet door het gerespecteerde Van Abbemuseum.

    Na 19 jaar wordt de Gate Foundation aan het eind van 2006 opgeheven. Nader bericht hierover volgt.

Gate Foundation
 perscontact: Herman Divendal (bestuurslid)
 t. 020.6713786
info {AT} gatefoundation.nl
www.gatefoundation.nl

 Van Abbemuseum
 perscontact: Nicole de Boer
 Postbus 235, 5600 AE, Eindhoven
 t. 040.2381019, f. 040.2460680
n.de.boer {AT} vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl

______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).