www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement Wednesday September 27
STEIM on Wed, 20 Sep 2006 14:48:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement Wednesday September 27


English version see below

STEIM presenteert woensdag 27 september om 20.30u een concertavond met
Yokomono – The Staalplaat Mono Erosive Sound Installation

Het Staalplaat Sound System zal een nieuwe versie van Yokomomo tijdens een performance in STEIM presenteren. Voor hun werk ontving het Staalplaat Soundsystem op het Ars Elektronica festival in 2006 een honorary mention.
Yokomono bestaat uit 10 kleine platenspelers met een auto op de ronddraaiende platen bevestigd, een aantal daaraan verbonden FM radio’s en twee mengtafels. In de auto’s, die door het Staalplaat Soundsystem “vinyl killers” genoemd worden, zijn draadloze FM-zenders bevestigd. Terwijl zij ronddraaien op het vinyl sturen zij hun signaal uit naar de FM-radio’s op een speciale Yokomomo frequentie. Alle verzonden geluidsinformatie wordt dan gemixed, bewerkt en gemanipuleerd door leden van het Staalplaat Soundsystem. Yokomono is een simpele installatie en mag niet veel meer dan een DJ-set met 10 draaitafels lijken. In elke fase in de performance echter vinden veranderingen plaats die chaos, oncontroleerbare en spannende processen met zich meebrengen.
De “vinyl killers” zijn mono en leveren een gebrekkige geluidskwaliteit. Hun grote formaat maakt het moeilijk voor de bespelers om te weten welke track speelt, hetgeen lijkt op geblindoekt DJ-en. Het wordt helemaal prikkelend als je beseft dat de “killers” op batterijen lopen en op verschillende snelheden ronddraaien, afhankelijk van de kracht van de batterijen. Tijdens de performance ontvangen de “killers” steeds minder elektriciteit todat ze uitsterven. De batterijen missen ook hun invloed op de FM- verzending van het geluid niet en het uitzenden op 10 kanalen tegelijkertijd heeft een verstoring van de geluidsbalans tot gevolg.
De combinatie van al deze factoren heeft tot gevolg dat de installatie moeilijk te controleren en te bespelen is, hetgeen het unieke element van elke performance en de charme van het werk onderstreept.


Voor STEIM zal het Staalplaat Soundsystem een draadloze videocomponent aan hun setup toevoegen. Drie kleine draadloze camera’s, gemonteerd op auto’s, zullen videosignalen genereren, die naar een videomixer verstuurd worden. De inkomende videosignalen zullen door Bas van Koolwijk bewerkt worden, waarbij hij de interactie tusssen het live audio- en het live videosignaal zal gebruiken.

Het Staalplaat Soundsystem bestaat uit Geert-Jan Hobijn en Carsten Stabenow, voor deze performance aangevuld met videokunstenaar Bas van Koolwijk.

Datum: woensdag 27 september 2006
Tijd: 20.30u
Entree: 5 euro
Plaats: Utrechtsedwarsstraat 134, Amsterdam
Info en reserveringen: 020-6228690 en knock {AT} steim.nl

------------

English version

STEIM presents on Wednesday September 27 at 20.30h a concert evening with
Yokomono - the Staalplaat Mono Erosive Surround Sound Installation


The Staalplaat Soundsystem will present a new version of Yokomono in a performance at STEIM. For their work the Staalplaat Soundsystem received an honorary mention at the Ars Elektronica festival in 2006.
Yokomono consists of 10 small car-shaped record players, a corresponding set of FM radios and two mixing desks. The cars, known as "vinyl killers", have been customised with wireless FM transmitters. As they spin around the vinyl, they transmit their signal to the FM radios tuned to a special Yokomono frequency. This transmission is then mixed, edited and manipulated in real-time by members of the Staalplaat Soundsystem. Yokomono is a simple installation and may seem like nothing more than a DJ set featuring 10 turntables. But each link in the performance chain is subject to variation, adding chaos, randomness and risk.
First off, the "vinyl killers" are monophonic and deliver very poor sound quality. Second, their large size makes it hard to select which track is playing, kind of like playing a turntable blindfolded. The
real fun begins when you realise the "killers" are battery-powered and run at different speeds depending on the strength of their batteries. As the performance develops, the "killers" slowly die.
Battery charge also affects FM transmission and transmitting 10 channels at the same time further disturbs the overall sound balance.
A combination of these factors makes the entire installation hard to control, which contributes to Yokomono's uniqueness and charm.


For STEIM the Staalplaat Soundsystem will add a wireless video component to the setup.
Three very small wireless video cameras mounted on the cars will generate video signals which are routed to a video mixer. The signal will then be digitally remodeled by Bas van Koolwijk, using the interaction of the live audio with the video signal.


The Staalplaat Soundsystem consists of Geert-Jan Hobijn and Carsten Stabenow, for this performance they team up with video artist Bas van Koolwijk.

Date: Wednesday September 27
Time: 20.30h
Entrance: 5 euro
Venue: Utrechtsedwarsstraat 134, Amsterdam
Info and reservations: knock {AT} steim.nl and/or 020-6228690To unsubscribe from this list please go to http://list.xs4all.nl/ mailman/listinfo/steim


STEIM (studio for electro instrumental music) (studio voor elektro instrumentale muziek)

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
The Netherlands

Tel: 020-6228690
Fax: 020-6264262
Email: knock {AT} steim.nl
Website: www.steim.nl_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM {AT} list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).