www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] tentoonstelling Waanzin
grijsenbruijn on Sat, 23 Sep 2006 11:03:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] tentoonstelling Waanzin


Waanzin

Een documentair fotoproject van:
Evelien Bruijn en Caroline Grijsen.
De-Vishal-op-Locatie nummer 3 in het kader van het Kwartiermakersfestival.

Je bent van harte uitgenodigd voor de opening op 30 september om 17.00 uur.
Het openingswoord wordt gesproken door Louis Pirenne, hoofd Cultuur van de
gemeente Haarlem.

*,,De waanzin wordt bestreden en de uitingen ervan zo snel mogelijk gewist. Met
dit project willen we dat doorbreken''

*

* <http://www.kwartiermakersfestival.nl/>*De expositie is te zien van 30
september tot en met 11 oktober 2006 in de Grote of St.-Bavokerk, Oude
Groenmarkt 23 te Haarlem.
Open maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Toegangsprijs: 2
euro.* **
**www.kwartiermakersfestival.nl * <http://www.kwartiermakersfestival.nl/>

*Halfvol bekertje water, een po, ontlasting, tekeningen op het krijtbord.
Zij zijn de stille getuigen van een verblijf in de isoleercel. Tot ook zij
worden gewist. Niets herinnert dan meer aan de waanzin. *

De discussie over isoleercellen blijft doorgaans beperkt tot medisch,
juridisch of beleidsmatig jargon. De waanzin wordt bestreden, de uitingen
ervan zo snel mogelijk gewist. Met dit project willen Evelien Bruijn en
Caroline Grijsen dát doorbreken. Zij laten zien wat er daadwerkelijk
zichtbaar is na een verblijf in de isoleercel: de overblijfselen van
waanzin. Door de aandacht te vestigen op de ruimte van de waanzin, zowel
letterlijk als figuurlijk, kan dit project een bijdrage leveren aan het
tegengaan van stigmatisering.

Toelichting:
In de psychiatrie is isolatie geen ongebruikelijk middel. Isolatie is
wettelijk toegestaan wanneer er sprake is van gevaar, slechts bruikbaar om
de uiterste waanzin te beteugelen. Momenteel staat deze, in ons land
relatief veel gebruikte methode, in het middelpunt van de belangstelling.
Voorstanders menen dat de prikkelarme omgeving van de isoleercel rustgevend
werkt en dient ter bescherming. Tegenstanders wijzen op het gebrek aan
bewijs dat isolatie een therapeutisch effect heeft. Zij stellen dat eenzame
opsluiting in een vreemde, vaak vervreemdende, omgeving angst, en daarmee de
psychose, doet toenemen. Onderzoek naar de ervaringen van de geïsoleerde
zelf is uiterst schaars.

Een psychose kenmerkt zich door het vervagen van grenzen. De innerlijke
wereld vervloeit met de uiterlijke. Het onderscheid tussen beide bestaat
niet langer. Dit maakt onderzoek van de omgeving, de isoleercel, extra
interessant. Niet alleen omdat het de buitenwereld van een psychoticus
weergeeft, het is óók een weergave van wat er in de innerlijke wereld van
hem/haar omgaat. Zeker is dat een isoleercel de meest extreme vorm van
waanzin te verduren krijgt. Wanneer iemand een psychose doormaakt, vindt er
ontbinding plaats van algemeen geldende regels en betekenissen. Dit niet
bewust uiteenvallen van betekenis zorgt voor isolatie doordat gebruikelijke
communicatie met anderen niet langer mogelijk is. Iemand met een psychose
zit opgesloten in zijn/haar eigen wereld. Wanneer iemand in opperste waanzin
in een isoleercel belandt, is eveneens isolatie met de buitenwereld een
feit. Er is kortom sprake van dubbele isolatie. Al wat rest zijn stille
getuigen. Een halfvol bekertje water, een po, ontlasting en tekeningen op
het krijtbord.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).