www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] De burger is los! De sociale kracht van nieuwe media
Paul den Hertog on Fri, 29 Sep 2006 13:25:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De burger is los! De sociale kracht van nieuwe media


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

De burger is los!
De sociale kracht van nieuwe media
5 oktober 2006, 13:30-17:00 uur, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Context
De sociale en culturele mogelijkheden van nieuwe media (en ICT) op
wereldwijde schaal komen al regelmatig aan de orde. De kansen van lokale
toepassingen binnen woning, wijk, stad of regio staan echter vandaag
centraal. Burgers organiseren zichzelf steeds meer ? soms met een zetje
in de rug ? in allerlei groepen rondom hulpvragen, beslissingen en
andere behoeften. Nieuwe media spelen daar een grote rol in, maar hoe
dat ontstaat en wanneer het blijvend succesvol is, blijft vaak
onduidelijk. Dit maakt het ingewikkeld om een beeld te krijgen van een
toekomst met een breed palet aan sociale toepassingen en van de aanpak
om de eerste stappen in die richting te zetten.

Doel
Het doel van de middag is een impuls voor het sociaal gebruik van nieuwe
media en ICT in het licht van de toekomst. Via een aantal
praktijkvoorbeelden en toekomstscenario?s van experts komt die toekomst
in beeld. De organisaties van de leden van het Kennisnetwerk Amsterdam
zullen zich op die toekomst moeten richten. In een forum worden daarom
conclusies geoogst rondom vragen als:
Wat zijn volgens de actuele successen en relevante toekomstbeelden de
belangrijkste ontwerpvraagstukken?
Wat is de beste rolverdeling tussen overheid/ instelling en burger bij
beslissingen over het ontwerp en de opschaling van sociale toepassingen?
Wat is de ideale betrokkenheid van de overheid/ instelling bij het
functioneren en, soms, in het gareel houden van nieuwe sociale toepassingen?
Wat zijn de gevolgen van deze rolverdeling en betrokkenheid voor het
beleid en de (opleiding van de) professionals?
Wat zijn de gebieden waarop de leden van het Kennisnetwerk Amsterdam
voordeel zouden kunnen hebben aan meer samenwerking?
Wat zijn op basis van antwoorden op vraag 1 t/m 5, interessant
trajecten, projecten of bijeenkomsten voor de nabije toekomst?

Programma
13:30 ? Inloop met koffie en thee.
14:00 ? Dagvoorzitter Mike de Kreek van de Hogeschool van
Amsterdam opent de middag.
14:05 ? Maarten van Poelgeest, wethouder ICT van de gemeente Amsterdam,
bespreekt het belang van het thema vanuit zijn perspectief.
14:20 ? Zicht op de praktijk.
 In drie workshops wordt getoond hoe sociale toepassingen van nieuwe
media bijdragen aan verbetering van het leven van de betrokken(en). De
workshops zijn verdeeld over de domeinen zorg & welzijn, wijk &
samenleving en jeugd & toekomst.
15:20 ? Blik op de toekomst
Per domein geeft een expert ons een beeld van de inzet van nieuwe media
en ICT over 10 tot 15 jaar. Ook de weg daarnaar toe wordt belicht. Zorg
& Welzijn: Ben Kröse/ UvA-HvA, Wijk & Samenleving: Else Rose Kuiper/
Brekend Vaatwerk en Jeugd & Toekomst: Albert Benschop/ UvA.
16:05 ? Het forum aan zetMet medewerking van Willem Baumfalk/ Instituut
voor Sociale en Culturele Beroepen, Bert Runhaar/ Carewest,  Michaela
Hanssen/ Amsterdam Steunpunt Wonen en Norbert Krijnen/ DMO gemeente
Amsterdam.
17:00 ? Oogst van de dag door de dagvoorzitter.
17:05 ? Borrel en netwerken.


Achtergrondinformatie

Welzijn & zorg
Ouderen, zieken en lichamelijk of mentaal gehandicapten worden op
allerlei manieren ondersteund om een onafhankelijk leven te leiden
waarin zij zo min mogelijk last ondervinden van hun beperkingen. Hierbij
spelen nieuwe media en technologieën een steeds belangrijkere rol met
alarmerende, controlerende, logistieke, entertainende, communicatieve en
educatieve toepassingen.
1.Praktijkvoorbeeld: www.woonzorgflevo.nl ? Stichting Woonzorgcentra
Flevoland experimenteert met voorzieningen voor ouderen (o.a. camera en
communicatieschermen met een ?touchscreen?) voor ?monitoring? en
contact. Bram Vonk de directeur van de stichting vertelt over de
voordelen en de knelpunten.
2.Praktijkvoorbeeld: www.pznnet.nl ? Yves Groen, ondersteuner bij het
Persoonlijk ZorgNetwerk dat een zoekmachine biedt die aan de hand van
uitgebreide profielen zorgvragers en zorgaanbieders bij elkaar brengt.
Zorgvragers met een personeelsgebonden budget en op zoek naar zorg, of
mensen die in de thuiszorg willen werken, zijn hier op de juiste plek.

Expert: Ben Kröse, lector Digital Life, Instituut voor Information
Engineering (http://www.iie.hva.nl/iie/lectoraat.htm), HvA en assiociate
professor bij het Instituut voor Informatica, UvA. Ben zal ons meenemen
naar de intelligente observatiesystemen van de toekomst en de
gebruiksvragen die daarbij opkomen.

Wijk & samenleving
Op wijk of stadsdeelniveau ontwikkelen burgers allerlei initiatieven om
het leven prettig te maken of te houden. Dit ?prettige? bestaat
bijvoorbeeld uit het promoten van de buurt, het betrekken van bewoners
bij allerlei activiteiten, het ondersteunen en soms zelfs verzorgen van
elkaar. Bewoners organiseren zichzelf daarnaast ook om digitaal met de
gemeente, met woningbouwcorporaties of met elkaar tot goede beslissingen
te kunnen komen. Kortom, binnen dit thema grijpen de burgers de kansen
die nieuwe media en ICT bieden met beide handen aan.
1.Praktijkvoorbeeld: www.participatienieuwestijl.nl ? Met het
gereedschap 'Cyas 2.0' kan iedereen in een handomdraai een website
bouwen en beheren. Het Amsterdams Steunpunt Wonen maakt gebruik van Cyas
om Participatie Nieuwe Stijl te bevorderen. Bewonersgroepen worden
ondersteund om zo op een nieuwe manier nieuwe doelgroepen te bereiken.
Het ?open panel concept? is een formule voor de communicatie met
verhuurder of overheid. Workshop door Gerrit Faber, Amsterdams Steunpunt
Wonen.
2.Praktijkvoorbeeld: www.computerwijk.nl ? Wilma Borgt vertelt over het
project Computerwijk dat als doel heeft het voorkomen van isolement ? en
het helpen van vooral minder bevoorrechte bewoners in de Westelijke
Tuinsteden om hun mogelijkheden te vergroten op het gebied van
onderwijs, werk, persoonlijke ontwikkeling, deelname aan de maatschappij
en ondernemerschap. Onderdeel van het project is het op een
laagdrempelige manier kennis maken met de computer. Om dit te bereiken
geven buurtbewoners op diverse locaties op vrijwillige basis computerles
aan andere buurtbewoners.
3.Praktijkvoorbeeld: www.ede-west.nl combineert een wijk-website
(gebaseerd op een CMS) met een nieuwsplatform. Het nieuws wordt ingevuld
door buurtbewoners, maar wordt door een slimme techniek aangevuld met
berichten uit andere bronnen. Ook wordt gebruikt gemaakt van
interactieve kaarten op basis van GoogleMaps. Workshop door Bert
Alkemade, Creatieve Interactie.
Expert: Else Rose Kuiper, onder andere expert van de aanpak ?Web in de
Wijk? (www.webindewijk.nl), directeur Brekend Vaatwerk. Else biedt ons
een blik in de toekomst van dit soort lokale nieuwe media voorzieningen.


Jeugd & toekomst
De toekomst van bepaalde jongeren ziet er niet altijd even rooskleurig
uit. Talentontwikkeling, criminaliteit, verslaving, uitval in het
onderwijs staan allemaal hoog op de agenda van allerlei instellingen.
Nieuwe mediatoepassingen sluiten echter naadloos aan op de behoeften van
jongeren. Dat levert mogelijkheden op waarmee deze jongeren ? soms
begeleid, soms spontaan ? toch weer hun weg vinden, of het nu gaat om
leren, werken of spelen.
1.Praktijkvoorbeeld: www.deschoor.nl ? Jasper Swart, jongerenwerker, zet
de laatste internettoepassingen en nieuwe media in bij het jongerenwerk
van De Schoor in Almere (www.deschoor.nl). Geleid door hun enthousiasme
zien de jongeren regelmatig nieuwe perspectieven.
2.Praktijkvoorbeeld: www.marokko.nl ? Warnar Moll, gepensioneerd
wetenschapper en docent, is actief lid van deze communitysite. Hij laat
ons zien wat hij er zelf interessant aan vindt en waarin volgens hem de
leerzame aspecten voor andere deelnemers zitten.

Expert: Albert Benschop, websocioloog UvA/ FMGW (www.sociosite.net).
Albert laat zien waar de kansen van dit soort ideeën in de toekomst
liggen en waar de aandachtspunten in de weg daar naar toe liggen.

De forumleden
1.Willem Baumfalk ? directeur Instituut voor Sociale en Culturele
Beroepen, Hogeschool van Amsterdam.
2.Bert Runhaar ? projectmanager Carewest.
3.Michaela Hanssen ? adjunct-directeur van het Amsterdams Steunpunt Wonen.
4.Norbert Krijnen ?  directielid DMO, gemeente Amsterdam.

De organisatoren
HvA/ISCB, Mike de Kreek, docent & projectmanager sociale toepassingen
van ICT binnen het onderzoeks- en praktijkbureau de Karthuizer,
m.de.kreek {AT} hva.nl, gsm 06-20447539.
Gerrit Faber, ICT consulent Amsterdam Steunpunt Wonen,
g.faber {AT} bewonersnet.nl, tel. 020-5230130.
Maarten den Dulk, adviseur ICT stad en samenleving gemeente Amsterdam,
mdendulk {AT} bda.amsterdam.nl, tel. 5522862.
Ton Bouwman, programmaleider KennisNetwerk Amsterdam,
tbouwman {AT} matrix-experts.nl, 5892907; gsm 06-22244787.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.kennisnetwerk-amsterdam.nl of bij het
programmabureau van KennisNetwerk Amsterdam. Na aanmelding ontvangt u
een bevestiging. Voor een routebeschrijving zie http://www.dezwijger.nl/
. Er is een beperkt aantal plaatsten beschikbaar!

Voor verdere informatie Gelske Martens, programmabureau KennisNetwerk
Amsterdam
T 020-5892902; 06-24255393. E gmartens {AT} matrix-experts.nl .
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQFFHQJY+fFMhzt+6psRAqH5AJ9bwdQni4m2sPF6pjmpuS3dEOlYXgCfbq4c
hoRSAT6Goo74JfK2O18gh+k=
=CfoZ
-----END PGP SIGNATURE-----
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).