www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Petitie tegen schending Conventie van Genève door VS
Johanneke van Marle on Sat, 30 Sep 2006 16:41:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Petitie tegen schending Conventie van Genève door VS


Beste Nettimer,

 

Ook geschokt door de anti-terreur wetgeving in de Verenigde Staten? 

Stuur dan deze petitie zo spoedig mogelijk naar de volgende adressen:

 

w.bos {AT} tweedekamer.nl <mailto:w.bos {AT} tweedekamer.nl> ; F.Halsema {AT} tweedekamer.nl <mailto:F.Halsema {AT} tweedekamer.nl> ; m.herben {AT} tweedekamer.nl <mailto:m.herben {AT} tweedekamer.nl> ; L.vdLaan {AT} tweedekamer.nl <mailto:L.vdLaan {AT} tweedekamer.nl> ; Jan {AT} janmarijnissen.nl <mailto:Jan {AT} janmarijnissen.nl> ; A.Rouvoet {AT} tweedekamer.nl <mailto:A.Rouvoet {AT} tweedekamer.nl> ; m.rutte {AT} tweedekamer.nl <mailto:m.rutte {AT} tweedekamer.nl> ; M.Verhagen {AT} tweedekamer.nl <mailto:M.Verhagen {AT} tweedekamer.nl> ; B.vdVlies {AT} tweedekamer.nl <mailto:B.vdVlies {AT} tweedekamer.nl> ; g.wilders {AT} tweedekamer.nl <mailto:g.wilders {AT} tweedekamer.nl>   

 

en stuur de petitie weer door naar anderen!

 

________________________________

 

Petitie

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Ik ben geschokt door het wetsvoorstel dat op 28 september 2006 door de Amerikaanse senaat is aangenomen. De zogenaamde wet voor terreurverdachten is een schending van de mensenrechten en ondermijnt de internationale rechtsorde. Deze wet houdt onder meer in dat:

*	verdachten het constitutionele recht verliezen om hun gevangenschap voor de rechter aan te vechten; 
*	de president bepaalde, niet gedefinieerde ondervragingstechnieken die aan marteling grenzen kan goedkeuren; 
*	medewerkers van de CIA die eerder martelden, vrijuit gaan; 
*	verdachten niet altijd mogen weten op basis van welk bewijs zij worden berecht; 
*	verdachten eindeloos mogen worden vastgehouden, zolang ze niet worden berecht.

Het voorstel wordt vermoedelijk binnen enkele dagen door president Bush bekrachtigd. Het is dus nog niet te laat voor actie! Ik roep u dan ook op om met spoed een motie in te dienen in de Tweede Kamer en de regering te vragen om:

*	een krachtig protest te laten horen bij de Amerikaanse regering en op te roepen om te stoppen met het schenden van de internationale rechtsorde; 
*	ervoor te zorgen dat de Nederlandse troepen in Irak en Afghanistan geen strijders of burgers meer overdragen aan Amerikaanse troepen of instanties. 

Ik reken erop dat u van zich laat horen!

 

________________________________

 

Meer info:

 

www.nrc.nl/buitenland/article496907.ece <http://www.nrc.nl/buitenland/article496907.ece>  

www.volkskrant.nl/buitenland/article353984.ece/Congres_VS_stemt_in_met_terreurwet <http://www.volkskrant.nl/buitenland/article353984.ece/Congres_VS_stemt_in_met_terreurwet>  

www.hrw.org/english/docs/2006/01/26/usdom14266.htm <http://www.hrw.org/english/docs/2006/01/26/usdom14266.htm>  

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).