www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] De Tegel, - Jaarprijzen voor de Journalistiek
Marleen Stikker on Tue, 12 Dec 2006 13:55:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Tegel, - Jaarprijzen voor de Journalistiek


Wie komt er in aanmerking voor een van de Tegels voor Multimedia/digitale nieuwsmedia ?
Groet, Marleen


_______________________________________________________________

De Tegel, - Jaarprijzen voor de Journalistiek

Waarom De Tegel?
De naam van de nieuwe Jaarprijzen voor de Journalistiek is ontleend aan het bekende boek 'Tegels Lichten' (1972) van Henk Hofland. Door bloot te leggen wat machten veelal verborgen proberen te houden, laat de journalist zien wat de betekenis van kritische en onafhankelijke media kan en moet zijn. Met de toekenning van De Tegel willen de initiatiefnemers het blijvende belang van deze taak onderstrepen.
http://www.detegel.info/


Initiatiefnemers
De Tegel, Jaarprijzen voor de Journalistiek is een initiatief van de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NOS, RTL en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, verenigd in de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek.


Met ingang van het voorjaar van 2007 worden jaarlijks in totaal negen Tegels toegekend:
Drie mediatypen:
> Dag- en Weekbladen
journalistieke publicaties in Nederlandse dag- of weekbladen die landelijk of regionaal verschijnen
> Radio & Televisie
journalistieke producties uitgezonden in nieuws- of achtergrondrubrieken van landelijke of regionale Nederlandstalige publieke of commerciële radio- of televisiezenders
> Multimedia
journalistieke publicaties primair geplaatst op Nederlandstalige digitale nieuwsmedia


En voor elk mediumtype in drie categorieën:
> Nieuws
het informeren van het publiek over relevante feiten op basis van eigen nieuwsgaring
> Achtergrond
het bieden van inzicht in het nieuws
> Talent
vertegenwoordigers van een nieuwe generatie kwaliteitsjournalistenVoor wie?
De Tegel vormt de kroon op het werk van journalisten die in vaste dienst of als freelancer werken voor landelijke of regionale dag- en weekbladen, nieuws- en achtergrondrubrieken van publieke en commerciële radio- en televisiezenders, online nieuwsmedia en persbureaus in Nederland.


Zelf inschrijven of worden voorgedragen?
Publicaties of producties voor de categorieën Nieuws en Achtergrond voor elk van de drie mediatypen Dag- en Weekbladen, Radio & Televisie en Multimedia kunnen door de makers zelf worden ingezonden of worden voorgedragen door de (hoofd)redactie. Kandidaten voor de categorie Talent kunnen uitsluitend worden voorgedragen door de (hoofd)redactie.


Eén of meerdere categorieën?
Een journalistieke publicatie- of productie(reeks) wordt altijd ingezonden voor een bepaalde categorie. Inschrijven voor meerdere categorieën is mogelijk. De inzending dient te zijn gepubliceerd of uitgezonden in 2006.


Voorwaarden voor talent?
Journalisten van wie regelmatig journalistieke bijdragen of onderwerpen verschijnen of worden uitgezonden, die niet ouder waren dan 35 jaar op het moment van publicatie of uitzending van hun journalistieke productie(s) in 2006 en die kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van een nieuwe generatie kwaliteitsjournalisten. Zij kunnen uitsluitend worden voorgedragen door de (hoofd)redactie.


Deelnamekosten?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanlevering materialen?
De materialen dienen in vijfvoud te worden ingediend, conform de voor het betreffende mediumtype geldende specificaties.


Uiterste inzenddatum?
Deelnemen aan De Tegel 2006 is mogelijk tot en met vrijdag 12 januari 2007 door het in vijfvoud inzenden van de betreffende journalistieke publicatie(s) of productie(s). De specificaties per mediumtype vind je onder Inzenden.


Bekendmaking genomineerden en winnaars?
De genomineerden worden begin maart 2007 in de publiciteit gebracht. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Feest voor de Journalistiek, op dinsdagavond 3 april 2007 in het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ.


Volledig wedstrijdreglement!
Download voor een volledig overzicht van de deelnamevoorwaarden hier het wedstrijdreglement als pdf.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).