www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] verfbombardement gevel Sandberg
claas compaen on Sat, 23 Dec 2006 13:35:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] verfbombardement gevel Sandberg


Nu op video:
http://www.reageerbuis.com/?entry=55

In de nacht van 19 op 20 december heeft een groep
kunstenaars en reclamehackers een verfbombardement
uitgevoerd op de façade van het Sandberg Instituut.
Het Sandberg heeft in het kader van het project
Artvertising haar gevel omgetoverd tot een reusachtig
billboard. De groep noemt zich beeldbraak en wil met
de gewijzigde vorm van het kunstwerk protesteren tegen
de steeds verdergaande privatisering en banalisering
van het publieke domein. Met deze actie wordt de gevel
letterlijk en figuurlijk ?gebombardeerd? tot een
publiek canvas en beeldbraak nodigt dan ook alle
Amsterdammers uit om in de komende dagen een bijdrage
te leveren aan dit nieuwe gesamt-kunstwerk.

Sinds het begin van de maand heeft het Sandberg
Instituut een nieuw project genaamd Artvertising.
Volgens de makers is het project een kunstwerk dat de
dominantie uitdrukt van het economische over alle
andere aspecten van het leven. Cultuur wordt bepaald
door economische relaties, en de kunstenaar zou haar
neus niet langer moeten ophouden voor de commercie
maar die met beide armen moeten omhelzen.

Het project van het Sandberg moet geplaatst worden in
een context waar steeds grotere delen van het publieke
domein onderworpen worden aan de dynamiek van de
markt. De culturele sector is een domein dat misschien
niet publiek is, maar wel een publieke functie heeft.
De rol van de cultuur als ruimte voor reflectie en
kritiek, waar volgens Adorno verzet gevisualiseerd kan
worden tegen de loop van de wereld, die rol wordt
gemarginaliseerd. Iedereen kan zijn of haar werk
plaatsen op de gevel van de Sandberg stellen de
makers, maar slechts de grote commerciële partijen
kunnen het zich veroorloven om meer dan enkele tegels
te huren. Zo is het bedrijfsleven verworden van
sponsor tot het kunstwerk zelf. Aan ons om deze nieuwe
regelgeving te accepteren of te verwerpen.

Het Sandberg is een privaat instituut en je zou kunnen
stellen dat zij zelf kan bepalen wat zij met haar
eigendommen doet. Dat gaat hier echter niet op, om
twee redenen. Ten eerste beperkt Artvertising zich
niet tot de gevel van de Sandberg. Het project doet
een uitspraak over de rol van de gehele culturele
sector en bepleit een soort neoliberaal fatalisme voor
de bredere maatschappij. Ten tweede breken billboards
in op de publieke ruimte, en monopoliseren zij op deze
wijze de beeldvorming in de moderne stad. Reclame
besluipt en besteelt de publieke ruimte van haar
publieke kwaliteiten. 

Beeldbraak ziet haar werk als onderdeel van een lange
traditie van Action Painting zoals Jackson Pollock of
Karel Appel. Met 180 eieren gevuld met verf in
verschillende verassende kleuren willen wij het
?kunstwerk? niet vernietigen, maar juist iets
toevoegen aan de huidige ?kakofonie? van kleuren. Wij
willen hiermee de gevel van het Sandberg omdopen tot
een publiek canvas, een gesamt-kunstwerk in de
werkelijke betekenis van het woord, waar in de komende
dagen de gehele Amsterdamse bevolking haar ei kwijt
kan.

Met de slogan ?achter de reclame, het canvas? willen
wij de andere studenten van de Rietveld en het
Sandberg - tezamen met de rest van de bevolking ?
uitnodigen om de stad gezamenlijk opnieuw vorm te
geven. Alle grote reclameschermen in de stad kunnen
volgens beeldbraak gezien als één groot publiek
canvas. Een vraag om expressie en vooral veel verf.

Met vriendelijke groeten,

beeldbraak


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).