www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vacature {AT} Waag Society
Frank Kresin on Tue, 2 Jan 2007 12:33:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacature {AT} Waag Society


(english below)

Waag Society ontwikkelt al tien jaar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zij doet onderzoek, organiseert bijeenkomsten en evenementen en realiseert prototypes en pilots op het snijvlak van kunst, wetenschap, technologie en maatschappij. De stichting is actief in de domeinen onderwijs, zorg, cultuur en politiek. Binnen deze domeinen organiseert zij haar projecten in programma’s. Waag Society opereert in een internationale context.

Wij zijn op zoek naar een:

Programmaleider (e-)cultuur m/v (32-40 uur)

Als programmaleider ben je verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van één van de programma’s van Waag Society. We zoeken een inspirerend persoon met een eigen visie op de rol die kunst en cultuur in combinatie met ICT spelen in een maatschappelijke en wetenschappelijke context. Je ontwikkelt nieuwe initiatieven in samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en programmamakers en versterkt de rol van Waag Society als podium voor experiment en debat. Activiteiten zijn onder meer het schrijven van projectvoorstellen, het vinden van partners en financiers, het invulling geven aan het artists-in-resicence programma en het organiseren van lezingen, workshops en (genetwerkte) evenementen op het gebied van (e-)cultuur.

Kijk voor de volledige tekst op http://www.waag.org/vacature

Sollicitaties kun je tot uiterlijk 22 januari 2007 sturen naar:

Waag Society
Tav. Frank Kresin
Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Tel. 020 - 557 98 98
Mail frank {AT} waag.org

---

Waag Society is an Amsterdam based cultural institution and medialab developing innovative technologies that interface with diverse aspects of society. A hub for ICT research and development in Holland, Waag Society is a project-based, non-profit foundation working in the domains of education, healthcare, culture and politics. Over the past ten years, it has created a large, award- winning portfolio of projects situated in seven themed programmes such as Creative Learning, Shared Narratives, and Locative Media. Through its many collaborative projects with national and international partners, it has established a solid reputation for creative R&D with social objectives.

We are looking for a

Head of Programme (e-)culture m/v (32-40 hours a week)

The Head of Programme is responsible for the contents and development of one of the seven programmes at Waag Society. We are looking for an inspiring, experienced person with an independent opinion on the role of art and culture in combination with ICT in contemporary science and society. The Head of Programme will develop new initiatives in close collaboration with artists, scientists and editors and will enhance the role that Waag Society has to play as a podium for experiments and debate in (e-)culture. Activities and responsibilities include the writing of project proposals, finding partners and funding, running the artists-in-residence programme and organising and hosting presentations, workshops and events of all sorts.

The full text of this position (in Dutch) can be found at http:// www.waag.org/vacature. International applications are welcome, but relevant experience in the Dutch context and a passive understanding of Dutch are required.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).