www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 19: verhuizing, TV, petitie, camer
nieuwsbriefspreeksteen on Tue, 9 Jan 2007 16:37:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 19: verhuizing, TV, petitie, camera, vrijheid en sprekers...En een VRIJ 2007 voor u!1. De ontwikkelingen in tweeduizendzes: verhuizing, televisie, aandacht, sponsoring, lesmateriaal en op de kaart 2. De voornemens voor tweeduizendzeven: petitie, camera, sprekers 3. Verwachte sprekers en onderwerpen 4. Vrijheid, een inventarisatie...


1. De ontwikkelingen in tweeduizendzes: verhuizing, televisie, aandacht, sponsoring, lesmateriaal en op de kaart

- De Spreeksteen bestaat één jaar en zeven maanden.

- Onlangs werd de oprichter op vriendelijke wijze klem gefietst door
een Belangrijke Functionaris met het nieuws "We gaan de Spreeksteen
verplaatsen". Met zoveel woorden beslechtte hij een langer durend
conflict tussen de speakers corner rond de Spreeksteen en vermaak op het "evenementenplein".
Kermissen, festivals, voetbalfeesten willen allemaal op dezelfde plek
in het Oosterpark geluid maken. In 2006 was dat acht keer op de tijd
en plaats van de speakers corner, in 2005 twee keer.


Ondanks dat het niet handig is dat achteraf de plek gewijzigd moet
worden vinden we het fijn dat er een oplossing komt! De plek wordt
nog uitgebreid bekend gemaakt, maar het waarschijnlijk zal het bij de
entree van het Oosterpark zijn, aan de Linneausstraat achter het
Tropenmuseum. Een vooruitgang in allerlei opzichten: esthetisch,
praktisch en inhoudelijk. Passanten hoeven niet langer van de
gebaande paden af om te kunnen horen wat er gezegd wordt op de steen.

- We hebben in principe een vaste plek op de kabel voor SpreeksteenTV
op A1 (van SALTO-televisie). Elke zondagavond tussen 21:30 en
22:00 uur. Tijdens de week erna worden herhalingen ervan op verschillende
tijdstippen uitgezonden. De uitzendingen zijn natuurlijk ook online
via SALTO of Spreeksteen.tv te zien.
De eerste uitzending zal worden aangekondigd! De redactie bestaat nu
uit: Bart de Groot, Jiska Fischer, Ebru Umar, Merel Leeman, Jesse de Vries, Stefan
Tieleman, Sacha ter Hoeven, Yan Kaandorp en anderen.


Een stukje van elke uitzending is voor reclame, maar dan reclame voor
kunstenaars, activisten en allerlei mooie organisaties en projecten.
Iedereen kan reclametijd kopen voor deze mensen en activiteiten met
een naam of merk als sponsor eraan gekoppeld. Urbanwrap.com gaat voor
ons een gedeelte van de reclametijd verkopen onder deze unieke
constructie. Iedereen is hiermee beter af: u krijgt interessantere
reclame te zien, de adverteerder komt positief als sponsor van iets
goeds in beeld ("maatschappelijk verantwoord ondernemen") en wij
kunnen er Spreeksteen TV van maken.
http://www.urbanwrap.com
- We spraken met Fenna van Routecraft.com.
Binnenkort kunt u deze gratis fietsrouteplanner ook op uw mobiel
gebruiken en wordt het helemaal makkelijk de Spreeksteen te vinden.
Als tegenprestatie zet Fenna de Spreeksteen op de kaart.
http://www.routecraft.com

- We spraken met goededoelen.nl
Spreeksteen is op goededoelen.nl aangemeld en als onze vaste camera
in het park werkt, gaat goededoelen.nl daar aandacht aangeven door
alle goede doelen op te roepen hun verhalen en betogen te komen
houden op de Spreeksteen. De filmpjes zijn dan ook te bekijken via
goededoelen.nl. Bovendien kan eenieder die onze doelstellingen wil
ondersteunen dat doen via goededoelen.nl en in onze eigen site.
https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1568

- We gaan samen met dialoog-aa.nl het Spreeksteen-lesprogramma over
de vrijheid van meningsuiting verder uitwerken en produceren.


2. de voornemens voor tweeduizendzeven

Behalve de in 2006 begonnen ontwikkelingen die in 2007 doorgaan, gaan
we ook concreet:

- de petitie aanbieden. Als u nog niet getekend hebt, schroom niet
langer, teken! En stuur via de website de link door aan uw vrienden
en bekenden, dat is de belangrijkste bron voor ondertekenaars! Zie
http://spreeksteen.petities.nl Als u al getekend heeft kunt u
inloggen en makkelijk mensen uitnodigen.
- de Spreeksteen-camera eindelijk ophangen, hij werkt nu in een
laboratorium-opstelling.
- veel nieuwe sprekers uitnodigen (doet u het zelf ook vooral...)


3. Verwachte sprekers en onderwerpen

- 14 januari is er een openbare bijeenkomst van Liberale Moslims,
politici, en anderen in protest en overweging van het moskeebestuur
in een aantal moskeeën in Amsterdam.

- 21 januari Komt in ieder geval Luc Jalink opnieuw, nu zonder kermis
op 5 meter afstand. Hij stond deze verkiezingen onderaan op de
CDA-lijst en deed mee aan de campagne 'Nederland Ondersteboven'; stem
op de laagste op de lijst.

Later dit jaar:

- Samira Abbos wil komen om een Spreeksteen speciaal met een heleboel
moslima's te doen/organiseren
- Lofti Haddi zou nog een keer komen, zo mogelijk met Verdonk.
- Mariko Peters vondt de Spreeksteen geweldig en wilde zeker nog een
keer terug komen.
- ReindeR Rustema gaat onderdelen van zijn verkiezingsprogramma in
wording verdedigen.

In ieder geval op de wishlist staan:

Verdonk, Wilders, Melkert, Wijers, Heinsbroek, Marbe, Ellian, van
Schie, Rushdie e.v.a.

Sprekers zijn altijd uitgenodigd om te komen, ook om te spreken over
andere thema's dan aangekondigd. De Spreeksteen is een vrij podium,
van iedereen en voor iedereen. Aankondigen kunt u zelf doen op de
site http://www.spreeksteen.nl/agenda.php?agendaid=a voor de
zondagmiddag is het verstandig een mailtje te sturen naar de redactie.


4. De vrijheid, een inventarisatie

Het is goed om af en toe zoiets groots als vrijheid te evalueren.
Niet in de wereld, dat doen andere organisaties al en het gebeurt al
op de Spreeksteen. Inventarisatie is een adequater begrip. Hoeveel
vrijheid ligt er nog in de schappen? Hoeveel soorten vrijheden? Zijn
ze nog bruikbaar? Nog bij te bestellen? Werken al deze vrijheden nog?
Zijn er winkeldochters? Van de plank gevallen en onder de klompen van
de conciërge vertrapte vrijheden?

Waarom is dit goed? Denk er maar even over na...

Nausica Marbe deed een poging in de Trouw, 18 december 2004, 'Hoe
gaat het nu met de vrijheid?':

"Zeker is dat 'vrijheid van meningsuiting' een smerige term geworden
is. Verdacht bovendien, want een dekmantel voor autochtonen die op
allochtonen zouden willen schelden. Een vrijbrief voor racistische
uitlatingen. De zo nijvere minister van Justitie herinnerde zich dat
daar een ouderwets huismiddeltje tegen was: de wet tegen
godslastering. Daarmee wilde hij Nederland zuiveren van beledigingen.
'Belediging' is de nieuwe naam voor kritiek. Op godsdienst in het
algemeen en op de islam in het bijzonder."

Deze constateringen gelden nog steeds denken wij van Spreeksteen.
We willen ons hierbij wagen aan een schetsmatig begin van een
inventarisatie van de vrijheid zoals men die bij een echte speakers corner
nodig heeft. Niet pretentieus, niet te hoog van de toren, gewoon van de
bescheiden verhoging die staat te midden van de Amsterdamse speakers
corner in het Amsterdamse Oosterpark. Dat lelijke, onderhand met lijm en
leuzen besmeurde, blok beton dat we Spreeksteen hebben genoemd.


Een paar punten over vrijheid om mee te nemen dit gloednieuwe jaar in:

De afgelopen verkiezingen hebben wij van Spreeksteen een single-issue
test losgelaten op de verkiezingsprogramma's. Welke partijen willen,
ongeacht de inhoud, de vrijheid om welke uiting dan ook te doen
garanderen? Stemwijzer.nl vroeg u te kiezen voor of tegen de stelling
"iedereen mag zeggen wat hij wil, zelfs als dat discriminerend is."
Er bleven gelukkig een paar partijen over die hier voor waren, maar
het was een kaalslag in de mogelijke keuzes die men als
vrijheidsliefhebber nog kon maken. Het was natuurlijk een rare
stelling (niet de enige rare). Raar om te zien dat er in dit land
grote partijen (minimaal een tweederde kamermeerderheid) en kleine
partijen zijn die zo éénduidig de vrijheid van meningsuiting willen
begrenzen.

Er bleven maar 4 of 5 partijen over die de test doorstonden,
waaronder D66 en de SP, PVDV en één of twee partijtjes die de
kiesdrempel niet haalden.

Alsof het onlosmakelijk met elkaar verbonden is wordt hier en elders
de vraag of men mag zeggen wat men wil, aan discriminatie gekoppeld,
terloops impliceert men dat vrijheid van meningsuiting discriminatie is
of ertoe leidt.

Individuele vrijheid van gedachte en en uitingsvrijheid zou
onaantastbaar moeten zijn. De kans dat er een bepaalde groep
individuen zal zijn die daarbij het heersende fatsoen of andere
beschavingsnormen overschrijdt, niet respecteert of wil veranderen,
is aanwezig en zal geaccepteerd moeten worden. Zowel door burgers als
door de overheid. Als het goed is doet geen Beatrix, (voormalig)
Minister Donner, of Mohammed B. daar wat aan. We leven in een
democratie niet waar?

Het is echter overduidelijk dat Koninginnen, ministers,
georganiseerde kwezels en moordenaars meer invloed hebben op
grondrechten en de opschorting daarvan dan dat vrijheidsliefhebbers,
redenaars en dichters dat hebben. Als de eersten maar hard genoeg
doordrukken en hun macht gebruiken en de niet geïnteresseerde massa's
in slaap sussen verliezen de laatsten uiteindelijk onze grondrechten
en democratie. Maar voor wat? Waarom vrijheden inruilen tegen
beperking en beloning van lange tenen?
Omdat mensen er niet tegen kunnen dat Madonna zichzelf ritueel en
erotiserend laat (nep)kruisigen in de Arena voor een publiek dat haar
geweldig vindt? Omdat grote groepen mensen hun verstand verliezen en
schuimbekkend razend worden als hun of andermans godsdienst ontleed
wordt in zijn onderdelen? Omdat  iemand droog en wetenschappelijk
over een godsdienst schrijft? Omdat grote groepen mensen niet snappen
dat er zonder vrijheid van meningsuiting geen echte democratie is?

Als men niet mag zeggen en schrijven wat men wil, dan is er geen
vrijheid van politieke of maatschappelijke overtuiging, geen vrije
politieke bewegingen mogelijk en geen vrij onderwijs of vrije pers.
Als de staat deze vrijheden alleen maar inperkt en niet beschermt en
niet neutraal houdt dan gaat er iets mis. De staat heeft zich niet
alleen te onthouden van inmenging in die persoonlijke individuele
uitingsvrijheid, maar heeft naar ons idee ook nog eens een positieve
verplichting om die vrijheid te bewaken en vrij te houden. Dat wil
zeggen dat de staat moet voorkomen dat wie of wat dan ook aan die
vrijheid kan tornen. Politiek, religie, sekse en huidkleur, het is
allemaal van ondergeschikt belang ten opzichte van die vrijheid.

Als er bijvoorbeeld een politieke stroming is die de gewoonte heeft
om politieke tegenstanders en andersdenkenden monddood te maken door
bijeenkomsten met de anderen te verstoren, de anderen te bedreigen of
anderszins probeert anderen te terroriseren, dan zou volgens ons de
staat dat moeten verhinderen met de middelen die haar binnen de wet
ter beschikking staan. Het terroriseren van de ander gebeurt echter
niet zozeer door individuen die zich uitspreken (schreeuwen is een
twijfelgeval), het zit ook niet in het 'in debat gaan'. Het debat dat
om vrij te zijn geen mening (op voorhand) zou mogen uitsluiten.
Terroriseren gebeurt dan ook niet via kritiek en analyse door
individuen, ook niet door héél véél kritiek en analyse (ook al zal
dit vast als vervelend ervaren worden), zelfs niet door incidentele
of stelselmatige belediging door individuen, van personen of groepen.

Een tijd geleden werd het fenomeen 'vrijheid van meningsuiting'
geridiculiseerd door het 'recht op belediging' te noemen. Het moge
duidelijk zijn, het is natuurlijk niet zozeer het recht op beledigen
dat bestaat, het is veeleer zo dat het recht op erkenning van het
gevoel dat men beledigd is en een sanctionering/bestraffing van die
geuite belediging, niet bestaat of zou mogen bestaan in een
democratie.

We halen Salman Rushdie er nog maar eens bij: Men gelooft in 'free
speech' of men gelooft er niet in. Een beetje 'free speech' bestaat
niet. Eén gedachte, of uiting daarvan, verbieden of verhinderen en die zo gevreesde
vrijheid is de facto weg. En free speech met alleen maar aangename,
voorzichtige, niet beledigende uitspraken bestaat ook niet.


Herhaal het elke dag 3 keer tijdens het tandenpoetsen: free speech
does get up your nose! Gedachten en uitspraken zouden vrij moeten zijn, hoe
irritant en godsgruwelijk beledigend ze soms ook kunnen zijn voor
mensen of groepen. Kan men daar niet mee leven? Zoekt u dan ergens
een dictatuur of theocratie uit om in te leven en vind zelf uit wat u
gaat missen.


Democratie is geen kinderfeestje zei de zelfde schrijver al. Het is
het meningsverschil zelve, democratie is het politieke systeem dat
alleen kan overleven als de gedachten en uitingen vrij zijn en
bekriticeerbaar zijn. Er zijn nog wat voordelen aan verbonden, maar
individuele vrijheid van gedachten en uiting behoren bij uitstek tot
de ontbindende voorwaarden.

Wat voor krant, programma of trendvolger het thema ook voor 'uit'
verklaart, als we in een democratie willen leven zullen we het er
altijd over blijven hebben. Dat debat is nooit afgelopen. Net zo min
als het debat tussen die verschillende meningen en uitingen en
geloven zelf ooit over is. Precies daarom is het van het uiterste belang
Vrijheid te inventariseren, te waarderen, te beschermen en in
vrijheid te debatteren en declameren...

We wensen u een vrij 2007!


Namens Spreeksteen,

Bart de Groot
web: www.spreeksteen.nl


teken a.u.b. deze petitie voor de Spreeksteen: http://spreeksteen.petities.nl

Doneren aan Stichting Spreeksteen Amsterdam?
https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1568_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen {AT} spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).