www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Geschiedenis en het NOS journaal: casu in memoriam Joop Wol
Tjebbe van Tijen via Chello on Wed, 10 Jan 2007 12:34:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Geschiedenis en het NOS journaal: casu in memoriam Joop Wolff (1927-2007)


Over de doden niets dan goeds is het credo van de journaal redactie als er weer eens een voormalig publiek figuur overleden is.
Dit keer de gedurende twee dagen herhaalde bijdrage over CPN kamerlid Joop Wolff (1927-2007).


Curieus is hoe Wolff door de journaalredactie gedoodverft wordt als een bijna-nationale-held en zijn optreden en opinies als (Partij) Communist (1943-1991) vrijwel geheel buiten de beschouwing gelaten worden. Zo wordt wel vermeld dat kamerlid Wolff ons de 5e Mei als publieke feestdag heeft weten te schenken en wordt ook zijn speciale band met Prins Bernhard gememoreerd (Wolff zette zich in voor het behoud van het met sloop bedreigde Hotel De Wereld in Wageningen waar in 1945 Bernhard de capitulerende Duitsers ontving).

Wat echter buiten het blikveld van het terugkijken gehouden wordt is Wolff zijn publik geuitte positieve opnies over de verschillende regimes die de Sovjet Unie bestierden. Deze formuleerde hij als journalist, correspondent in Moskou (1956-1957) en later hoofdredacteur van het partijdagblad met de anachronistische titel 'De Waarheid' (1945-1978).

Ook in de lokale politiek wist Wolff altijd zeker hoe het echt zat en maakte hij een deel van de Vietnambeweging zwart waarin uitgetreden partijleden (o.m. de familie Hofman) actief waren. Provo was natuurlijk even min acceptabel in zijn autoritaire visie en op een CPN congres in 1970 sprak Wolff smalend over het radencommunisme en hun theoreticus Anton Pannekoek (1873-1960), deze nu wereldwijd geapprecieerde marxist werd door Wolf bestempeld als behorend tot "utopisten, pseudo-linksen en anarchisten", sprekend over de hernieuwde belangstelling voor Anton Pannekoek (een uitgave in 1970 door de SUN "Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme" geschreven door Cajo Brendel) sneerde hij nog "zelfs een opgewarmde pannekoek kan een faillite wafelbakkerij niet redden."

Kort daarna was het weer De Waarheid onder redactie van Joop Wolff die de aktievoerders en aktiegroepen tegen de aanleg van de metro dwars door de Nieuwmarktbuurt bestreed en verdacht maakte en soms ook direct persoonlijk aanvallen uitvoerde. Ikzelf heb het genoegen gehad uitverkoren te worden voor een 'waarheid-behandeling' waarbij geheel in de stijl van De Telegraaf gesuggereerd werd dat ik als aktievoerdcer en kraker in de Nieuwmarkt eigenlijk woonde in een villa in Aerdenhout; dit alles bewezen door een foto van het huis in kwestie (in feite betrof het hier het huis van de tweede vrouw van mijn vader dat zij na zijn dood betrokken had en was mijn vader ooit in Aerdenhout aangeland omdat hij actief was in een verzetsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog in dat gebied opereerde). Nu ik hoef me hier nier verder te excuseren... het ging slechts om het selectieve karakter van het 'dagelijkse publieke geheugen' van Nederland, het NOS Journaal aan te vullen.

Wolff schijnt heel veel later tot inkeer te zijn gekomen en heeft ook aan de wieg gestaan van Groen Links, waarbij de aandacht voor het millieu van deze nieuwe partij ook weer dwars stond op de eerder door de CPN en Wolff beleden 'vooruitgangsgedachte' en blinde ondersteuning van industrialiseringsplannen waar weinig rekening gehouden werd de omgevende leefgemeenschappen en natuur.

Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).