www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] performance weekend {AT} de Appel
Geert Lovink on Sat, 13 Jan 2007 07:57:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] performance weekend {AT} de Appel


From: "De Appel" <gsmith {AT} xs4all.nl>

Performance programma

‘If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution’

Edition 2: ‘Feminist Legacies and Potentials in Contemporary Art Practice’

Zaterdag 13 & zondag 14 januari, 13:00-19:00        
 
Entree gratis, reserveren aanbevolen: press {AT} deappel.nl

Gedetailleerde programma informatie en beschrijving performances: www.ificantdance.org
  
‘If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution’ is een reizend, experimenteel tentoonstellingsproject dat zich richt op performatieve praktijken binnnen de beeldende kunst. In haar respectievelijke edities stelt zij verschillende onderzoeksgebieden centraal die middels intensieve samenwerkingsverbanden met kunstenaars vanuit diverse invalshoeken worden verkend. In de tweede editie (2006-2007) kijkt ‘If I Can’t Dance…’ naar de erfenis en het potentieel van feminisme in relatie tot de hedendaagse kunstpraktijk. Met de uitspraak van de anarchiste Emma Goldman (*1869, Litouwen) als uitgangspunt, worden zowel het project in zijn geheel als diens afzonderlijke edities, ontwikkeld in het licht van de kritische èn celebrerende implicaties van dit statement.
 
De ‘standplaats’ Amsterdam, waar de afgelopen maanden o.a. een tentoonstelling was te zien in de Appel en twee symposia plaatsvonden in De Balie en het Stedelijk Museum/Club 11, wordt besloten met een tweedaags performance programma. Dit programma omvat bijdragen van Will Holder, Judith Hopf, Maria Pask & Esther de Vlam, Sarah Pierce, planningtorock en Haegue Yang. Naast de performances zijn op 13 en 14 januari projecten te zien van derdejaars studenten van de afdeling Grafisch Ontwerpen van de Rietveld Academie, Trisha Donnelly, Stefanie Seibold. De studio van Pascale Gatzen in de zolder van de Appel is open voor publiek.
 
De Appel en BAK nodigen u gezamenlijk uit om op zaterdag 13 januari zowel het performance programma in de Appel in Amsterdam te bezoeken, als de opening van de tentoonstelling van Althea Thauberger in BAK in Utrecht om 20:00 uur, bij te wonen. Voor meer informatie: www.bak-utrecht.nl
 
Zaterdag 13 januari


Will Holder, “Recital of Gertrude Stein’s ‘The Making of the Americans’”, 13:00-19:00

Haegue Yang, “Storage Piece”, 16:00-16:30

met: Sara Vanhee, Art-Jan de Vries

Maria Pask & Esther de Vlam, “The Birds And The Bees”, 17:30-18:00

met: Vela Arbutina, Melanie Bonajo, Carolin Reichert, Tania Theodorou, Marianne Viero, slagwerk: Simon de Swaaf

 
Zondag 14 januari

Will Holder, “Recital of Gertrude Stein’s ‘The Making of the Americans’”, 13:00-19:00

Sarah Pierce/The Metropolitan Complex, “Readings from ‘The Meaning of Greatness’”, 15:00-16:00

Haegue Yang, “Storage Piece”, 16:30-17:00

met: Sara Vanhee, Art-Jan de Vries

Judith Hopf, “’What do you look like?’ Acrypto Demonic Mystery", 17:30-18:00

Planningtorock, “Inside Me, Outside You”, 18:30-19:00
De performances beginnen precies op tijd; de performance van Will Holder kan doorlopend worden bijgewoond. Alle performances zijn in het Engels m.u.v. de performance van Haegue Yang, die in het Nederlands is. Helaas zijn vanwege ziekte de performances van Susan Ciancolo en Sue Tompkins komen te vervallen.


Zaterdag 13 en zondag 14 januari

Het Schaduwkabinet

De beginjaren van de Appel onder leiding van Wies Smals (1975-1983) stonden in het teken van performance-praktijk. Performance als medium bij uitstek voor het articuleren van noties van ‘agency' en ‘empowerment', werd door vrouwelijke kunstenaars actief verkend op zijn potentieel voor het vertolken van feministische ideeen en verlangens. In het ‘Schaduwkabinet' is een selectie te zien van archiefstukken van de Appel daterend uit deze periode. De selectie is samengesteld door Frederique Bergholtz, Nell Donkers en Stefanie Seibold en wordt gepresenteerd binnen een installatie van laatstgenoemde. Met o.a. documentatie van performances van Martha Wilson, Valie Export, Gina Pane en Carolee Schneeman. Doorlopend, 13:00-19:00

Serie kledingstukken

Pascale Gatzen heeft in samenwerking met o.a. Myrza de Mynck, Alexandra Bachzetsis, Jonas Olsson en Marc Nagtzaam de afgelopen maanden in de Appel een serie kledingstukken ontwikkeld. Deze serie vertrekt niet vanuit een ‘van bovenaf’ regulerend concept (uitmondend in zijn ultieme ‘finale’), maar beoogt vanuit ‘het midden’, middels een collectief, op de speelsheid van handelen en de sensitiviteit voor materiaal gericht imperatief, tot stand te komen en is daarmee bewust ‘open eindig’. Motivatie is kleding te maken die niet op de drager een ‘(vrouw)beeld’ projecteert, maar uitnodigt om door de drager te worden ‘belichaamd’. Op 20 januari a.s. zal de collectie worden gepresenteerd in het hernieuwd geopende W139. De studio op de zolder van de Appel is in het weekend van 13 en 14 januari toegankelijk voor publiek.

Doorlopend, 17:00-19:00

Campagnes

Derdejaars studenten van de afdeling Grafisch Ontwerpen van de Gerrit Rietveld Academie hebben o.l.v. Julia Born publiciteitscampagnes ontwikkeld voor “Act” van Alexandra Bachzetsis, Lies Vanborm en Tina Bleuler, gepresenteerd op 16 november j.l. in Amsterdam-Noord t.g.v. de opening van ‘Feminist Legacies and Potentials in Contemporary Art Practice’. Deze performance, die het genre van de ‘striptease’ onderzocht, speelde met het type van het onaangekondigde, geheime optreden; aan de studenten de vraag hoe een ‘buzz’ in gang te zetten. Documentatie van hun campagnes zijn in een compilatie te zien.
Doorlopend, 13:00-19:00
 
Insert


Trisha Donnelly heeft een intermezzo voorgesteld getiteld “A General List Of Consequences”.
Op verschillende momenten tussen 13:00-19:00
 
‘If I Can’t Dance...’


‘If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part of Your Revolution’ is een lange termijnproject van Frederique Bergholtz en Annie Fletcher. De partners binnen de tweede editie van ‘If I Can’t Dance...’ (2006-2007), waarin ‘Feminist Legacies and Potentials in Contemporary Art Practice’ centraal staan, zijn Huis & Festival a/d Werf te Utrecht, de Appel te Amsterdam en MuHKA te Antwerpen. Deze editie wordt financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, The British Council, Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, De Mondriaan Stichting en de Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. de Appel wordt structureel ondersteund door de gemeente Amsterdam en het ministerie van OC&W.
 
Adres
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam
Openingstijden gedurende dit weekend: 13:00-19:00


Algemene informatie: www.deappel.nl, 020-625565


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).