www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Creatieve nieuwe media sector doet dringend beroep op de fo
Martine Posthuma de Boer on Tue, 16 Jan 2007 16:23:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Creatieve nieuwe media sector doet dringend beroep op de formateur


15 januari 2007

*Creatieve nieuwe media sector doet dringend beroep op de formateur*

Virtueel Platform, het sectorinstituut voor nieuwe media en zes vooraanstaande culturele instellingen op nieuwe media gebied, heeft aan de formateur een stappenplan gepresenteerd om tot een nieuwe cultuur, media en wetenschapsbeleid te komen. In de brandbrief ontvouwen de ondertekenaars een plan om het Nederlandse creatieve nieuwe media veld optimaal te laten functioneren.
_
_Wat is er aan de hand?
De afgelopen jaren zijn er in de Nederlandse ICT & Innovatie belangrijke kansen gemist. Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen, zoals een tekort aan investeringen, versnippering en inflexibiliteit. Nederland wil zich op de kaart zetten als een creatief land maar de link tussen de creatieve nieuwe media sector en innovatiebeleid wordt niet gemaakt. De nieuwe media hebben een groot economisch potentieel maar ook een maatschappelijke bijdrage.


Wat moet er gebeuren?
Het gaat niet alleen om meer geld voor de cultuursector, maar vooral om het openstellen van bestaande structuren binnen de wetenschap, het onderwijs, financieringsystematiek. Cultuur moet erkend worden als onderzoeksveld, het cultuurbeleid moet zich aanpassen en de opleidingen moeten anders worden ingericht. Een integraal beleid is noodzakelijk.
Deze punten worden uitgebreid toegelicht in deze brief: http://www.virtueelplatform.nl/lobbybriefkabinet <http://www.leonardo.nl/components/com_leonardo/redirect.php?id=123471&rid=m8e49UYNI41uPx6c2cAL04pqb19sWPProhHp92Ym0FnkN87Z28AWm5C46A5O>De brief van de Raad voor Cultuur
Het advies sluit goed aan bij de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (zie de brief van de Raad van 22 december 2006: (http://www.cultuur.nl <http://www.leonardo.nl/components/com_leonardo/redirect.php?id=123471&rid=2962gIYfo965k6aV4i0B1U21a0IQq4S9029372dS3uhMsoEO7heUs7jYfnEk>) waarin het belang van de culturele component op veel andere beleidsterreinen wordt benadrukt. Bovendien pleit de Raad voor Cultuur voor het aanstellen voor een nieuwe Minister van Cultuur en Media, die ook verantwoordelijk is voor communicatie en innovatie. De brief noemt de creatieve industrie als een gebied waar media, ICT en innovatie voortdurend in elkaar overlopen.


De brief van de creatieve nieuwe media sector is ondertekend door:
Cathy Brickwood (Directeur, Virtueel Platform), Marleen Stikker (Directeur, Waag Society), Anne Nigten (Directeur, V2_Lab), Heiner Holtappels (Directeur, Nederlands Instituut voor Mediakunst), Willem Velthoven (Directeur, Mediamatic), Bruno Felix (Directeur, Submarine) en Michel Waisvisz (Directeur, STEIM)Meer informatie mail of bel Cathy Brickwood: cbrickwood {AT} virtueelplatform.nl 020-6273758

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).