www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 20: herhaling politieke intimidati
nieuwsbriefspreeksteen on Mon, 22 Jan 2007 09:12:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 20: herhaling politieke intimidatie, petitie, gedichten en filosofie op de Spreeksteen


1. de petitie
2. agenda
3. teevee
4. huishoudelijke mededelingen en smeekbedes

1. de petitie

Hij staat nog steeds open ter ondertekening en dat laten we voorlopig zo. De aanleiding het er weer even over te hebben en u te verzoeken deze (alsnog) te ondertekenen en de link door te sturen naar andere potentiële ondertekenaars, is dat er een zoveelste incident van politieke intimidatie heeft plaats gevonden in Amsterdam. Veel mensen vragen dan eerst wie er politiek geïntimideerd of bedreigd wordt en halen hun schouders op als het iemand is die een andere overtuiging is toegedaan dan zij zelf.
Dat kan echter niet heel lang goed gaan in een democratie als sommige meningen wel en andere meningen geen bescherming, podium, uitingsvrijheid of ruimte in debat krijgen. De zwartgehemde mobiele eenheid die die politieke intimidatie en bedreiging, organiseert uitvoert en voorziet van propaganda om klapvee en zwijgende instemming te regelen noemt dat zelf een goede traditie:
http://www.spreeksteen.nl/momenten.php?id=25


De petitie gaat dan ook over de positieve verplichting die de staat en dus de politie heeft of zou moeten hebben om dit soort intimidatie, bedreiging en onmogelijk maken van debat te verhinderen en te stoppen. Op dit moment facilliteren en tolereren lokale Amsterdamse politiek, overheid en politie, dit politieke geweld. Ten eerste door zich er niet tegen uit te spreken, ten tweede door er niets tegen te ondernemen als het gebeurd (alleen orde bewaken is niet genoeg blijkt) en ten derde door te tolereren dat de groepen en individuen die zich er mee onledig houden, zich rustig kunnen organiseren, de intimidatie en bedreiging rustig kunnen voortzetten en het debat en spreken in het openbaar onmogelijk of op zijn minst tot een onbehagelijke en bedreigde activiteit kunnen maken. Het nieuwe voorval wordt in de tekst onder de volgende link beschreven en vond plaats in theater de Brakke Grond

http://www.eerstezondag.nl/?p=93

Ach de meesten van u kennen de gebeurtenissen wel. Hierbij dus nogmaals de oproep hier met democratische middelen wat aan te doen. Het is namelijk niet voldoende een Democratie TE HEBBEN.
'Democratie moet je gewoon doen' (waarom we Balkenende of de koningin dat nooit horen zeggen...)
Teken dus om te beginnen http://spreeksteen.petities.nl en kom voor de vingeroefeningen af en toe op zondag naar de Spreeksteen ;-)


2. agenda

Druk als we zijn met het regelen van de bijzaken is er niet altijd evenveel tijd over voor de hoofdzaken:

Sprekers, debaters en publiek naar de Spreeksteen krijgen. U kunt ons altijd helpen door u zelf aan te melden op: http:// www.spreeksteen.nl/agenda.php als spreker, of anderen uit te nodigen als spreker en bij ons aan te melden.

Voor aanstaande zondag komen er dichters en anderen gedichten declameren mede ter ere van de gedichtendag op 25 januari (dan is de Spreeksteen er natuurlijk ook...)
Eén van die anderen is Carine Brinkman, mede oprichtster van de stichting Spreeksteen Amsterdam. Zij komt een gedicht van iemand anders voordragen.
Ook komt Luc Jalink, om onder andere te vertellen van zijn avonturen als 70-ste (en laatste) op de verkiezingslijst van het CDA, voor tijdens en na de verkiezingen (heeft hij nog een kans? Wordt hij nog herkend op straat? Wat vond hij er van? Wat doet en wil hij nu?).


Zoals gezegd is het donderdag 25 januari http://www.gedichtendag.nl. De Spreeksteen staat er! Dichters aller landen verenigd u declameer uw poëzie in de vrije openbare ruimte. Stilte is het thema van de dag, maar gedichten worden niet gezwegen. Gedichten worden gedeclameerd en voorgedragen, gezongen gebruld en gefluisterd.

Van af één april willen we tijdens de maand van de filosofie speciaal spreker-filosofen naar de Spreeksteen noden. Dries Boele
http://home.planet.nl/~driesboele/ kon niet op 1 april meteen, maar wilde wel een Zondag er na, we laten u nog weten waneer.
Bas Haring wordt achter na gezeten door ons voor een spreek/debat beurt en andere filosofen worden met een lichtje
gezocht...en verzocht op een zondagmiddag binnen of buiten de maand van de filosofie als spreker, publiek, getuige deskundige, en debater mee te komen doen bij de Spreeksteen:


"filosofie , openbare ruimte: de filosofie moet meer naar buiten om zich zelf te leren uiten, mensen te confronteren en geconfronteerd te worden door mensen. De filosofie is nooit buiten, komt bijna nooit ongeïnteresseerden tegen waar zij optreed en weet zich vaak slecht te weren tegen de botte bijl of de snedige opmerking, de heel gewone vraag, of de boosheid. Filosofie is in naam altijd begonnen op de pleinen van Athene en elders in die regio. Spreken in het openbaar en debatteren in het openbaar, dat was wat filosofie überhaupt was. Dat is precies wat spreeksteen is in essentie: een spreker met een betoog of een paar vragen die in een soor dialoog debat gaat met publiek, soms vragend soms beantwoordend (en dus nog meer vragen oproepend). De filosofie is van de collegezaal, de boeken, de cursus en het vakblad geworden. De filosofie verwend zich zelf te veel met een publiek van vrienden. De filosofie en zeker de filosofie in Nederland en Amsterdam is een min of meer gesloten circuit, met elke keer de zelfde sprekers, elke keer de zelfde mensen in het publiek en met thema's en onderwerpen die maar niet echt kritisch, nieuw en hemeltergend worden. Filosofie in Nederland is incrowd en warm en gezellig. Er worden geen grootse redevoeringen gehouden, geen fenomenale debatten gehouden, geen nieuwe wegen ingeslagen en men 'weet' vooral heel goed hoe 'het' zit. Met de spreeksteen is er weer een openbare plek voor dat soort vergeten activiteiten die essentieel waren voor het ontstaan van filosofie en die dat nog steeds zijn voor het levend, scherp en op deze aarde houden van filosofen en filosofie, maar ook de gesloten cirkel van informatie en uitwisseling open te gooien. De Spreeksteen is er om burgerfilosofie (in de zin van: burger journalistiek) te bedrijven zogezegd ;-)"
Aldus een anoniem verzoek. Aldus onze oproep, want eens of niet eens...het is leuk om filosofie uit haar tent te lokken naar de Spreeksteen en te laten participeren in het proces, zoals onlangs ook filosoof Machiel Keestra deed.


3. TeeVee

'Waarover men niet spreken kan moet men zwijgen' (Wittgenstein), maar om toch de belangrijkste tip weg te geven:
Houdt vanaf een week of 6 na nu ook uw zondagavond vrij tussen 21:30 en 22:00 uur. Nadere berichtgeving volgt.
4. huishoudelijke mededelingen en smeekbedes.:

Nogmaals: teken a.u.b. deze petitie: http://spreeksteen.petities.nl is het niet voor Spreeksteen, dan wel om democratische vrijheden veilig te stellen en onder de aandacht van de staat en de politiek te brengen.

Help ons de web-site, het camera project en andere projecten uit te voeren. Het is leuk om te doen, maar desalniettemin niet onbelangrijk. Alle beetjes helpen, maar als u een bedrag doneert van 50 euro of meer dan mogen we u (na een mail met uw
adres) verblijden met een prachtig T-Shirt. U kunt het Shirt ook gewoon kopen. Door een storting van 22,50 euro op 761659 t.n.v. Stichting Spreeksteen Amsterdam en na uw mail met uw adres en de gewenste maat (S, M & L) krijgt u dit 'hebbe-shirt' thuis gestuurd. Het bedrag is inclusief verzendkosten.


Uitschrijven van bij deze nieuwsbrief kan. Volg de instructies a.u.b.

Doneren aan Stichting Spreeksteen Amsterdam?
https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1568


Namens de Stichting Spreeksteen Amsterdam Bart de Groot web: www.spreeksteen.nl_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen {AT} spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).