www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Opening SCENERIES - Hiryczuk/Van Oevelen - Galerie de Exped
Hiryczuk/Van Oevelen on Mon, 22 Jan 2007 09:12:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Opening SCENERIES - Hiryczuk/Van Oevelen - Galerie de ExpeditieSceneries

solotentoonstelling  Hiryczuk / Van Oevelen

27 januari tm 10 maart
opening zaterdag 27 januari 17.00-19.00 uur


ï A girl making a model of a landscape 127x127 cm, cibaclear in lichtbak


PERSBERICHT

Op 27 januari opent in Galerie De Expeditie een expositie van het kunstenaarsduo Hiryczuk/Van Oevelen. Onder de titel Sceneries tonen Elodie Hiryczuk (Avignon 1977) en Sjoerd van Oevelen (Steenbergen 1974) een ensemble van vijf foto-werken, waarin ervaring en bewustzijn van ruimte, en met name de ruimte van het landschap, onderzocht worden. In deze werken zie je telkens een figuur: een jonge man of jonge vrouw (in ÃÃn geval twee kinderen) die een handeling uitvoert op een zeer specifieke plaats maar in gedachten elders verkeert.

De praktijk van Hiryczuk/Van Oevelen is gebaseerd op een continue dialoog van twee individuen. Die dialoog gaat onder meer over het gegeven van het landschap, over het feit dat de natuurervaring in de westerse cultuur is geÃnternaliseerd. Meer dan met, en in het landschap zelf leven we met beelden en met mentale constructies van de natuur. Daarbij is er een spanningsveld tussen de aard van die natuur, woest en/of idyllisch en de menselijke drang om de natuur te temmen, en haar een fijnzinnigheid toe te dichten die in gedachten gevangen en fysiek nagebootst kan worden. In hun oeuvre pogen de kunstenaars een vormentaal te ontwikkelen die recht doet aan deze innerlijke ervaring.

Hiryczuk/Van Oevelen exposeren vanaf 2002. De basis voor hun werk wordt gelegd tijdens het studieverblijf aan het Sandberg Instituut (1999-2001), hun onderzoek spitst zich in die jaren toe op het genoemde spanningsveld tussen de fysieke ervaring en de verbeelding van het landschap. Hun fascinatie gaat uit naar het verlangen de natuur na te maken en hoe dat in verschillende culturen gestalte krijgt.

Deze fascinatie komt tot uiting in een fijnbesnaard oeuvre. We noemen twee werken. Two Solitary Mountains (2002) was een installatie samengesteld uit een verhoogde houten vloer die de indeling van een huis nabootste. In een van de drie kamers lag een landschap in miniatuur van de heilige berg Fuji en de Mont Ventoux. Dit landschap was opgebouwd uit vele laagjes vilt. Een mooi, tot overpeinzing nodigend werk. In maart 2005 werd het project Landfall opgeleverd in de openbare ruimte van de Zuidas. Tien panoramafotoâs van Surtsey, het jongste eiland ter wereld, ten zuiden van IJsland, werden als billboards verspreid over de jongste Amsterdamse zakenwijk. Surtsey is bijna even groot als de Zuidas. Dit maakte iets bijzonders mogelijk, namelijk de projectie van het oppervlak van een vulkanisch eiland op een nieuwe stedelijke zone. Beelden van een maagdelijke natuur, op een tiental plekken geplaatst, werden wonderlijke landmarks.

In het nieuwe ensemble Sceneries staat de intieme contemplatie van natuur centraal. In de galerie hangen vijf Andachtsbilder, lichtgevende voorstellingen van mensen in een binnen- of buitenscÃne. De speciale techniek van de foto-werken (lambdaprint op cibaclear in lichtbak) schenkt de beelden een enorme gedetailleerdheid. Voor vier van de fotoâs hebben de kunstenaars een perspectivische set gebouwd op basis van de axonometrie, bekend van bijv. Japanse houtsneden, met als resultaat een beeld waarin zichtlijnen parallel lopen en er geen verdwijnpunt voor de blik is. Deze keus voor een frontale uitbeelding van de ruimte resulteert, in samenhang met de ingetogenheid van de afgebeelde figuren, in stralende beelden, modern en sacraal.

Mark Kremer


De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Fonds BKVB. Openingstijden: woe tm vrij 11.00 - 18.00 en zaterdag 14.00 - 18.00

Galerie de Expeditie
Leliegracht 47
1016 GT Amsterdam
t. +31-20-6204758
f. +31-20-6246220
e. galerie {AT} de-expeditie.com


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).