www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Jihadisten en het internet
Geert Lovink on Tue, 23 Jan 2007 20:00:37 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Jihadisten en het internet


http://www.nctb.nl/publicaties/Persberichten/2007/persbericht_070112.asp

Persbericht
Jihadisten en het internet

16 januari 2007
Terroristen en radicale moslims gebruiken het internet volop. Maar het is niet waarschijnlijk dat zij een cyberaanval tegen het internet zullen plegen. Ook het plegen van aanvallen, waarbij het internet als een wapen wordt gebruikt, is niet erg waarschijnlijk. Wel wordt het internet in ruime mate gebruikt voor trainingsdoeleinden, mogelijke voorbereidingsactiviteiten en draagt in hoge mate bij aan de verspreiding van propaganda voor radicalisering. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Jihadisten en het internet' dat de NCTb vandaag publiceert.


Bij het internet als doelwit richten de terroristische activiteiten zich tegen de infrastructuur van het internet zelf. Denk daarbij aan computerparken, verbindingslijnen van het internet of de organisaties die diensten verlenen die cruciaal zijn voor het functioneren ervan. Een cyberaanval is laagdrempeliger dan bijvoorbeeld zelfmoordaanslagen, waardoor potentieel meer jihadisten daartoe zouden kunnen en willen overgaan. Toch gelden als belangrijkste nadelen voor jihadisten dat het uitschakelen van het internet ook de jihadistische infrastructuur op het internet treft en niet appelleert aan het martelaarschap. Verder behoort een succesvolle cyberaanval niet echt tot de mogelijkheden, vooral als gevolg van de al genomen maatregelen hiertegen.

Het gebruik van het internet als wapen houdt in het plegen van aanslagen tegen fysieke doelen via het internet, bijvoorbeeld door een overname van besturingssystemen van vitale installaties in de chemische sector. Dit is weliswaar voorstelbaar en er bestaan kwetsbaarheden, maar een dergelijke aanval is momenteel niet waarschijnlijk vanwege de vereiste (insiders)kennis.

Voor jihadisten is het internet als middel voor diverse doeleinden cruciaal. Het gaat daarbij vooral om de vorming van virtuele netwerken, het gebruik voor trainingsdoeleinden en propaganda. Door de vorming van virtuele netwerken ontstaat een informele pool van bereidwilligen voor de jihad die geweldsactiviteiten kunnen ontplooien. Verhogen virtuele netwerken vooral de slagkracht van de jihadistische beweging, het volop beschikbare trainingsmateriaal kan, zeker voor ‘homegrown-terroristen’, bijdragen om de intentie tot het plegen van terroristische aanslagen in daden om te zetten. Bereid zijn tot terroristische activiteiten is immers één ding, maar beschikken over de kennis, vaardigheden en middelen om dat te doen is net zo belangrijk. Als gevolg van propaganda kan een potentiële jihadist met behulp van het internet processen doorlopen van ideologievorming, ideologieversterking en ideologische indoctrinatie. Propaganda via het internet vindt professioneel plaats, heeft een groot bereik en kent relatief weinig weerwoord. De propaganda blijft niet beperkt tot eenrichtingsverkeer: jihadisten proberen actief de interactie aan te gaan met geïnteresseerden. Dit in combinatie met het feit dat vooral grote groepen jongeren toegang hebben tot het internet en dat intensief gebruiken, dan is duidelijk dat hierdoor een voedingsbodem bestaat voor (verdere) radicalisering. Dat geldt zeker voor moslima’s, zij hebben minder bewegingsvrijheid. Het internet biedt hen een venster op wereld en bovendien een mogelijkheid om met die wereld in ongekende vrijheid te communiceren.

Deze studie is in nauwe samenwerking met de AIVD tot stand gekomen. De fenomeenstudie 'Jihadisten en het internet' is gepubliceerd op de website van de NCTb www.nctb.nl.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).