www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Jihadisten en het schrift
Jos Horikx on Wed, 24 Jan 2007 11:39:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Jihadisten en het schrift>http://www.nctb.nl/publicaties/Persberichten/2007/persbericht_070112.asp

>Persbericht
>Jihadisten en het internet

Jihadisten en het schrift

Terroristen en radicale moslims gebruiken het schrift volop. Maar het 
is niet waarschijnlijk dat zij een schriftelijke aanval tegen het schrift 
zullen plegen. Ook het plegen van aanvallen, waarbij het schrift als 
een wapen wordt gebruikt, is niet erg waarschijnlijk. Wel wordt het 
schrift in ruime mate gebruikt voor trainingsdoeleinden, mogelijke 
voorbereidingsactiviteiten en draagt in hoge mate bij aan de 
verspreiding van propaganda voor radicalisering. Dat zijn de 
belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Jihadisten en het schrift' 
dat de NCTb vandaag publiceert.

Bij het schrift als doelwit richten de terroristische activiteiten 
zich tegen de infrastructuur van het schrift zelf. Denk daarbij aan 
de media, verbindingslijnen van het schrift of de organisaties 
die diensten verlenen die cruciaal zijn voor het functioneren ervan. 
Een schriftelijke aanval is laagdrempeliger dan bijvoorbeeld
zelfmoordaanslagen, 
waardoor potentieel meer jihadisten daartoe zouden kunnen en willen 
overgaan. Toch gelden als belangrijkste nadelen voor jihadisten dat het 
uitschakelen van het schrift ook de jihadistische infrastructuur op 
het schrift treft en niet appelleert aan het martelaarschap. Verder 
behoort een succesvolle schriftelijke aanval niet echt tot de mogelijkheden, 
vooral als gevolg van de al genomen maatregelen hiertegen.

Het gebruik van het schrift als wapen houdt in het plegen van 
aanslagen tegen fysieke doelen via het schrift, bijvoorbeeld door een 
overname van besturingssystemen van vitale installaties in de chemische 
sector. Dit is weliswaar voorstelbaar en er bestaan kwetsbaarheden, 
maar een dergelijke aanval is momenteel niet waarschijnlijk vanwege de 
vereiste (insiders)kennis.

Voor jihadisten is het schrift als middel voor diverse doeleinden 
cruciaal. Het gaat daarbij vooral om de vorming van schriftelijke netwerken, 
het gebruik voor trainingsdoeleinden en propaganda. Door de vorming van 
schriftelijke netwerken ontstaat een informele pool van bereidwilligen voor 
de jihad die geweldsactiviteiten kunnen ontplooien. Verhogen schriftelijke 
netwerken vooral de slagkracht van de jihadistische beweging, het volop 
beschikbare trainingsmateriaal kan, zeker voor ?homegrown-terroristen?, 
bijdragen om de intentie tot het plegen van terroristische aanslagen in 
daden om te zetten. Bereid zijn tot terroristische activiteiten is 
immers één ding, maar beschikken over de kennis, vaardigheden en 
middelen om dat te doen is net zo belangrijk. Als gevolg van propaganda 
kan een potentiële jihadist met behulp van het schrift processen 
doorlopen van ideologievorming, ideologieversterking en ideologische 
indoctrinatie. Propaganda via het schrift (en ook het gesproken woord
en/of het beeld, al-dan-niet via de media) vindt professioneel plaats, 
heeft een groot bereik en kent relatief weinig weerwoord. De propaganda 
blijft niet beperkt tot eenrichtingsverkeer: jihadisten proberen actief 
de interactie aan te gaan met geïnteresseerden. Dit in combinatie met 
het feit dat vooral grote groepen jongeren toegang hebben tot het 
schrift en dat intensief gebruiken, dan is duidelijk dat hierdoor een 
voedingsbodem bestaat voor (verdere) radicalisering. Dat geldt zeker 
voor moslima?s, zij hebben minder bewegingsvrijheid. Het schrift biedt 
hen een venster op wereld en bovendien een mogelijkheid om met die 
wereld in ongekende vrijheid te communiceren.

Deze studie is in nauwe samenwerking met de AIVD tot stand gekomen. De 
fenomeenstudie 'Jihadisten en het schrift' is gepubliceerd op de 
website van de NCTb www.nctb.nl.


JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).