www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] ARTEFACT SYMPOSIUM location based media (Modified by Geert
Dirk De Wit on Tue, 30 Jan 2007 20:22:40 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ARTEFACT SYMPOSIUM location based media (Modified by Geert Lovink)


Artefact festival in samenwerking met Digitaal Platform IAK / IBK en met de steun van Culturele Studies K.U.Leuven
 
ARTEFACTSYMPOSIUM
Donderdag 15 februari van 14 tot 17u30 in STUK te Leuven.
 
LOCATION BASED MEDIA
mediakunst en technologie gerelateerd aan plaatsen
met: Peter Westenberg (B/NL), Troika (GB), FLCextended (B), Tapio Mäkelä (SF) en Rob Van Kranenburg (B/NL)
 
Draagbare en draadloze media maken het mogelijk om vanuit gelijk welke plek data op te vragen en zelf te maken, te versturen en te delen met andere gebruikers. Naast dat ‘wereldwijde’ karakter worden media vandaag ook plaatsgebonden door middel van bijvoorbeeld GPS en door middel van lokale draadloze netwerken zoals WiFi. Denken we bijvoorbeeld aan foto’s en teksten die opgeladen worden met de coördinaten van de plek waar ze gemaakt zijn of aan kaarten waarop informatie wordt opgeladen over bepaalde plekken. Of denken we aan lokale netwerken waarbij bewoners in een bepaalde omgeving draadloos en permanent met elkaar in verbinding staan. Anderzijds kan de plaats waar je je bevindt aanleiding zijn voor het krijgen en opvragen van bepaalde data: welke vrienden zijn op dit moment in de buurt of waar kan ik het dichtstbijzijnde postkantoor vinden? Naast die technische mogelijkheid tot lokaliseren wordt er meer aandacht besteed aan de betekenis van draagbare en geconnecteerde media voor bepaalde plaatsen en bewoners, en wat die media lokaal kunnen bewerkstellingen.
 
In dit locatiegevoelige karakter van media ligt een duidelijk creatief en artistiek potentieel dat kunstenaars, ontwerpers, architecten en urbanisten en sociale werkers exploreren. Kan je meer informatie over plekken beschikbaar maken en verandert dit de betekenis en het beeld van een plaats? Kan participatie van bewoners via mobiele en draadloze technologie de publieke ruimte veranderen en hertekenen? En hoe kunnen we in die projecten een onderscheid maken tussen de technische mogelijkheden om een locatie te bepalen en de betekenissen over die plaats: de historische, sociale, geografische, architecturale of urbane betekenissen en de betekenissen die de bewoners en gebruikers van een plaats eraan geven?
 
Dit symposium bestaat uit projectpresentaties, een keynote lezing en een debat. Via projectpresentaties tonen we hoe kunstenaars, vormgevers en architecten/urbanisten met deze media werken. Via een introductie en keynote lezing wordt een kritisch en inhoudelijk kader aangeboden rond ‘location based media’ en hoe ze worden ingezet in culturele projecten. Het symposium wordt afgerond met een gesprek tussen sprekers en publiek.
 
Programma
 
14:00 – 14:15
Introductie
 
14:15 – 15:45
Projectpresentaties
 
Peter Westenberg (B/NL)
Presentatie van project ‘World Wide Westwijk’, een interactief videoportret op het net van de buurt
 
Troika (GB)
Presentatie van interactieve projecten en installaties in de openbare ruimte van steden
 
FLCextended (B)
Presentatie van ‘M.U.D.’, een ruimtelijk scenario voor de kustregio vanuit een ‘multi-user’ perspectief.
 
15:45-16:00
Pause
 
16:00 – 16:40
Keynote lezing
Tapio Mäkelä (SF)
"Media arts and technologies of location"
Kunnen ‘location based media’ bestaande configuraties van publieke ruimte uitdagen en hertekenen?
 
16:40 – 17:30
Debat met Tapio Mäkelä, Troika, Peter Westenberg (o.v.) en FLCextended.
Moderator: Rob Van Kranenburg.
 
Praktisch:
Adres:
STUK
Naamsestraat 96, auditorium
3000 Leuven
- toegang gratis
- voertaal Engels
- wegbeschrijving : www.stuk.be
- info over het Artefact Festival: www.artefact-festival.be
 
Reserveren verplicht:
Via e-mail: info {AT} ibknet.be (telkens naam en voornaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer)
of bellen op 09/267 90 40
 
E X T R A   I N F O
 
Peter Westenberg
Peter Westenberg is beeldend kunstenaar en film- en videomaker, houdt zich in zijn werk bezig met openbare ruimte en sociale netwerken en is sinds 2005 lid van Constant vzw, een werkplaats die actief is op het gebied van kunst, feminisme, copyright alternatieven en werken in netwerkverband. Zijn werk werd vertoond op tentoonstellingen en festivals waaronder Portobello Filmfestival Londen, Impakt Utrecht, Argos Brussel, International Film Festival Rotterdam en Centrum voor hedendaagse kunst Witte de With, VideoEx Zurich.
 
World Wide Westwijk is een project van videomaker en beeldend kunstenaar Peter Westenberg i.s.m. kunsthistorica Merel Willemsen. World Wide Westwijk een interactief videoportret van de buurt Westwijk in Vlaardingen. Video werd benaderd als een actief gereedschap om de relatie met je omgeving kritisch te onderzoeken. In de periode dat World Wide Westwijk actief was werden via de website www.worldwidewestwijk.nl veertien liveprogramma’s uitgezonden. De live uitzendingen combineren het documentaire karakter van traditionele buurt tv met performance-achtige momenten. World Wide Westwijk portretteerde niet alleen de bestaande situatie in de wijk, maar veranderde het beeld van de wijk door er nieuwe beelden aan toe te voegen.
 
TROIKA
Troika is a multi-disciplinary art and design practice founded in 2003 by Conny Freyer, Eva Rucki and Sebastien Noel, who met while studying at the Royal College of Art and have backgrounds in graphic, product design and communication. Troika develops a variety of self-initiated and commissioned projects that are both engaging and demanding to the user, from printed matter to product design and custom installations. They focuse on the contamination between the arts and design disciplines and their projects are born out of the same love for simplicity, playfulness, and an essential desire for provocation.
 
FLC [FUCKLECORBUSIER]
FLC [FUCKLECORBUSIER] is een vrije associatie van ontwerpers met diverse achtergronden die werken rond de spanning tussen individuen en tussen de individuele wensen, ervaring en initiatief, en hoe het ontwerpproces ook door andere en meer flexibele, collectieve en werkbare processen kan geleid worden dan het uitdrukking geven aan een unieke identiteit. FLC werkt vooral rond plaatsen en ruimtes waar verschillende soorten van gebruik en behoeftes elkaar kruisen. Conflicten die daaruit voortvloeien zien ze als een productief  element in het ontwerpproces: conflict leidt tot het negociëren rond het invullen en gebruik van ruimte. Zo ontstaat collectieve intelligentie. FLC situeert zijn werk in een maatschappij die gekenmerkt wordt door netwerken, door overlapping tussen fictie en realiteit en door een veelheid aan sensoriële boodschappen waar het visuele slechts een deel van is.
www.FLCextended.be
 
Het project M.U.D. van FLCextended is een ruimtelijk scenario voor de kustregio, geïnspireerd op de problematiek van de stijging van de zeespiegel en een aantal maatschappelijke tendensen die de ruimtelijke bewegingen sturen. Het dynamisch ruimtemodel M.U.D ontstond vanuit de vaststelling dat elke meter van zwaar geëxploiteerde Belgische kuststrook door haar gebruikers beschouwd wordt als hoogstpersoonlijk bezit. De Belgische kust wordt individueel geconsumeerd en is geenszins vastgeklonken aan welk collectief verantwoordelijkheidsgevoel dan ook. M.U.D staat voor slijk, de substantie die water en land vermengt, de toestand van de kust na de Zondvloed. Maar M.U.D staat ook voor Multi-User Dimension. Wanneer territorium en eigendom onderhevig worden aan de dynamiek van de zee, onderhandelen steeds andere belanghebbenden telkens opnieuw over wisselende punten binnen de conflictzone.


De installatie !MY COAST bouwt verder op M.U.D., en ziet de kust letterlijk op maat van elk gebruiker en zal werken zoals een MY SPACE of een YOU TUBE. Elk individu zal er affiniteiten en voorkeuren in kunnen uitdrukken en zal dus ook in !MY COAST op zoek kunnen gaan naar wat het “graag heeft” en dat ontwijken wat het “niet graag heeft”. Wie wil zal echter van !MY COAST kunnen afdalen in COASTOMIZE! en extra levels met ruimtelijke modellen, wetmatigheden, rules en tools verkennen die door dit voorkeurgedrag tot actie komen. !MY COAST moet in eerste instantie een milieu zijn, een vorm van podium, een drager van multiple limietgedrag in een collectieve limietruimte (in dit geval de Belgische kust) en in die zin ook “model van” en “model voor” een vorm van collectiviteit en dus meer-dimensionale interactiviteit.
 
TAPIO MÄKELÄ
Tapio Mäkelä is a researcher and a media artist based in Helsinki, Finland, currently research residence at Sarai. He is researcher as part of a Finnish Arts Council and Academy of Finland funded project, USED, based at HIIT (Helsinki Institute for Information Technology) and m-cult, Finnish Centre for New Media Culture. In the USED project Mäkelä’s work has focused on critical contextualization of location based media in urban environments. Mäkelä was the programme chair of ISEA2004, the 12th International Symposium of Electronic Art.  He is working mostly on new media and cultural studies research as well as research driven media arts practice. Over the last decade, Mäkelä has presented papers at several international forums and been a visiting lecturer. In the years 1994-1997 Mäkelä was director of artist association Muu, where he established a medialab for artists, the MuuMediaBase. Mäkelä has also realized several net based media cultural projects. He has also been involved in Finnish open source and IT development as well as the Helsinki electronic music scene. With m-cult he has worked with new media arts and culture policy research resulting in three publications.
 
ISEA2004: http://www.isea2004.net
m-cult web site: http://www.m-cult.org
CV: http://www.translocal.net/apio
 
Keynote lecture:
"Media arts and technologies of location"
In this paper I am questioning the degree to which location based media can challenge existing configurations of public space. Instead I suggest to "read" these acts, on the one hand as metaphoric or conceptual acts which address the discourse of public space, and on the other hand as private yet shared practices within public spaces, new forms of ars memorativa. Artistic uses of wireless media in public spaces require visible or audible tactics of engagement in order to make a claim that they participate in reconfiguring public spaces. Far too often creative wireless projects are eclectic experiments only accessible for a particular festival audience for a limited period of time.
 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).