www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] symposium over globaliseringsbew. 18/03 Amsterdam
kees on Sat, 3 Mar 2007 12:38:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] symposium over globaliseringsbew. 18/03 Amsterdam


18/03/07: symposium over G8 en de globaliseringsbeweging

Mondiaal verzet en top-protesten: Kritische terugblik en toekomstvisies

Seattle 1999, Washington en Praag 2000, Gothenburg en Genua 2001, Quito 2002,
Thessaloniki, Evian en Cancún 2003, Gleneagles, Mar del Plata en Hong Kong 2005;
dat zijn maar een paar plekken van massaprotest tegen mondiale topconferenties in
recente jaren. De volgende halte wordt de G8-top in Heiligendamm, Duitsland in juni
2007. Gaat deze niet te onderdrukken beweging ze deze keer 'dichtgooien'? 

Op zondag 18 maart organiseren het Trans National Institute, XminY Solidariteitsfonds
en Dissent-nl een activistisch symposium om stil te staan bij 10 jaar van top-protesten en
de dynamiek van de internationale bewegingen. Welk effect hebben deze top-protesten
gehad op de internationale instellingen en hun beleid, en op de mondiale bewegingen?
Hoe verhouden de mondiale protestevenementen in het Noorden zich tot de dagelijkse
strijd in het mondiale Zuiden? Wat voor lessen kunnen er geleerd worden voor de
toekomst. Zijn er mogelijkheden voor nieuwe manieren van interveniëren in de mondiale
machtsverhoudingen en voor nieuwe manieren om solidariteit te praktiseren? Twee aan
elkaar verbonden panels van 'activistische onderzoekers' zullen de voorzet geven voor
analyse en reflectie over deze thema's.

Programma (zondag 18 maart)

Plaats: Crea Theater, Turfdraagsterpad 17, Amsterdam

12.00-13.00: aankomst, korte films over eerdere topprotesten, boekenmarkt

13.00-14.30: eerste panel: Historische ontwikkelingen van mondiaal verzet.
Sprekers:
Gemma Galdón, Transnational Institute
Peter Waterman, auteur van "Globalisation, social movements and the new
internationalisms"

Dit panel zal enkele belangrijke historische ontwikkelingen belichten en het traject van
het verzet tegen neoliberale globalisering van de afgelopen tien jaar. Hoe heeft het
mondiale Zuiden de inspiratie geboden voor nieuwe praktijken van verzet in Noordelijke
landen> Wat was het belang van gebeurtenissen als Seattle vergeleken met de eerdere
situatie van thematische campagnes? Waarom werden die internationale toppen
eigenlijk het middelpunt van protest en verzet? Hoe ontstonden er nieuwe verbonden
tussen verschillende actoren zoals NGO's, vakbonden, socialistische groepen en
basisbewegingen?

14.30-15.00: Lunchpauze en korte films over komende protesten tegen de G8 in
Duitsland

15.00-16.30: Tweede panel: visies op strategieen voor mondiale strijd en netwerken

Sprekers:
Ben Trott, redacteur van het boek "Shut them down!"
Amory Starr, Colorado State University

Het tweede panel richt zich op gedachtes over de huidige en toekomstige mogelijkheden
en richtingen van mondiale bewegingen. Gezien de uitdagingen die in het eerste panel
naar voren gebracht werden, willen we de volgende vragen beantwoorden: Hoe wordt
voorkomen dat weer teruggaan naar het oude beleid van 'single issues', zowel praktisch
als ideologisch? Welke praktijk en methode van interventie levert concrete resultaten
op? Op welke basis moet het bouwwerk van schuivende allianties gebaseerd worden?
Hebben we een alternatief nodig voor de praktijk van het netwerk? Welk verband bestaat
er tussen het verzet tegen neoliberaal beleid en het creëren van alternatieven?

Na afloop zal er gelegenheid zijn voor drankjes, hapjes en media movie theatre. De plek
daarvoor wordt nog aangekondigd

Toegang is gratis, maar u wordt wel verzocht een plek te reserveren via:
18maart07 {AT} xs4all.nl

Websites: http://www.tni.org, http://www.x-y.org en http://www.dissent.nl 

De voertaal zal Engels zijn.

-------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).