www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] KillerTV start Cyberspace Salvations: Bruce Sterling
nemeth on Wed, 7 Mar 2007 16:01:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] KillerTV start Cyberspace Salvations: Bruce Sterling


KillerTV Nieuwsbrief maart 2007

Maart: Zwijger Killer maand

Waag Society, het medialab bovenin de Waag in Amsterdam heeft uitgebreid naar pakhuis de Zwijger, het hyperhippe mediapakhuis aan de Piet Heinkade. Hoewel KillerTV nog vast verbonden is aan het Theatrum Anatomicum in de Waag, vinden de maart-uitzendingen in de Zwijger plaats, respectievelijk de 14de op de 5de verdieping in de Waag Society lounge en de 21ste in de grote zaal.

Cyberspace Salvations deel 2 van start:
Cyberpunk-legende Bruce Sterling te gast in KillerTV

In maart gaat Science Fiction / Science Faction, het tweede deel van de Cyberspace Salvations-reeks, van start met een avond in Pakhuis de Zwijger rond cyberpunk-legende Bruce Sterling. De avond vormt het begin van een over drie avonden verdeeld symposium over de wederzijdse beïnvloeding van science fiction en computertechnologie, georganiseerd door XS4all en het nu al legendarische Cyberspace Salvations onderzoeksteam van de Universiteit van Leiden en Waag Society?s KillerTV.
De digitale vlucht naar voren in de jaren ?80 inspireerde schrijvers tot een heel nieuw science fiction-genre: cyberpunk, met als belangrijkste exponenten Bruce Sterling, Rudy Rucker en William Gibson. De laatstgenoemde baande met de roman Neuromancer (Nederlandse titel: ?Zenumagiër), geheel in cyberspace gesitueerd, de weg voor internet-werelden als Second Life en spellen als Worlds of Warcraft. Er is sprake van een wederzijdse beïnvloeding: wetenschap en industrie laten zich inspireren door de kunst en andersom.
In Science Fiction / Science Faction gaan cyberpunkschrijvers en -onderzoekers in discussie met het publiek en filosoferen over deze ontwikkeling en hoe het monsterverbond tussen ?science? en ?fiction? in de ?nabije- toekomst gaat uitwerken.


Het Science Fiction / Science Faction symposium zal dus beginnen op 21 maart met Bruce Sterling die in gesprek gaat met prof.dr. Peter Pels van het Cyberspace Salvations-team onder leiding van moderator Sally Wyatt van de European Association for the study of Science and technology.
De serie wordt op 11 april vervolgd met science fiction auteur Rudy Rucker en R.U. Sirius van cyberculture magazine Mondo 2000 en op 2 mei met gamedesigner en onderzoeker Brenda Laurel en auteur en ontwikkelaar Bruce Damer die het baanbrekende Avatars, Exploring and Building Virtual Worlds on the Internet op zijn naam heeft staan.


KillerTV maart-programma:

14 maart: avond met John Hopkins, netvorser en kunstenaar. Werd samen opgeleid met filmkunstenaar Stan Brakhage en is een van de vooraanstaande Keyworx (Waag Society?s ontwikkel-software) gebruikers in de wereld.
Ook wordt er deze avond in de Zwijger gekookt door Woest (Pepi Mensink) en is er een bijzondere aflevering van ?de Zwijger spreekt?, een random personality event onder redactie van Waag Society?s personalities Janine Huizenga en Sher Doruff. Ze ontvangen choreograaf André Gingras die onlangs een project in het Korzo theater in Den Haag presenteerde. Hij combineerde er dans en video met teksten van William Burroughs, Galileo Galilei en het American Science Magazine.
Bovendien presenteren ookoi en raudio.nl: leve ookoi test.
Puur geluid, Iets tussen toen en dan.
Deze bijzondere Killeravond kunt u thuis volgen achter uw schermpje maar ook bijwonen in de intieme Waag Society-lounge op de 5de verdieping van Pakhuis de Zwijger.


21 maart : de grote zaal van de Zwijger biedt gastvrijheid aan het Cyberspace Salvations team dat professor Peter Pels in gesprek laat gaan met Bruce Sterling onder leiding van Sally Wyatt. ?zie introductie-

http://neoscenes.net
http://www.cyberspacesalvations.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling

waar: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
wanneer: 20.00 uur
stream: http://connect.waag.org
reserveren Science Fiction / Science Faction:
symposium {AT} cyberspace salvations.nl

KillerTV wordt mede mogelijk gemaakt door:
VSB Fonds
Pauwhoffonds
Mondriaan Stichting
Surfnet
Berhard Cultuurfonds,
XS4all
Universiteit van Leiden
Waag Society


KillerTV newsletter March 2007

March: Zwijger Killer month

Waag Society, the medialab in the Waag building in Amsterdam, has expanded to De Zwijger, a multimedia warehouse in the Amsterdam harbour district.
KillerTV usually streams from the Theatrum Anatomicum in the Waag building but is in March entirely programmed at de Zwijger. The 14th there?s a program from the intimate Waag Society lounge on the 5th floor of de Zwijger, at the 21st we will broadcast from the big venue on the first floor.


Cyberspace Salvations part 2 begins:
Cyberpunk-legend Bruce Sterling in KillerTV

In March the Science Fiction / Science faction series, the second part of the Cyberspace Salvations symposiums, starts with an evening in Pakhuis de Zwijger focusing on cyberpunk legend Bruce Sterling. It?s the beginning of a series of three discussions in March, April and May about the mutual influence of science fiction and computer technology, organized by XS4all and the already legendary Cyberspace Salvations research team of the University of Leiden and Waag Society?s KillerTV,.

The digital revolution in the eighties of the last century inspired to a completely new science fiction genre: cyberpunk. Important authors were Rudy Rucker, Bruce Sterling and off course William Gibson, whose novel Neuromancer, situated in cyberspace, paved the way for online virtual worlds like Second Life and games like Worlds of Warcraft.
Still science, industry and culture are influencing each other. In Science Fiction / Science Faction, cyberpunk authors and researchers discuss these issues with the audience and how the alliance between Science and Fiction will determinate our digital future.


On the 21st of March Bruce Sterling will be talking to professor Peter Pels of the Cyberspace Salvations research team, moderated by Sally Wyatt of the European Association for the Study of Science and Technology.
The 11th of April is reserved for Rudy Rucker and R.U. Sirius of cyberculture magazine Mondo 2000.
The 2nd of May gamedesigner and -researcher Brenda Laurel will talk to author and developer Bruce Damer who wrote the groundbreaking Avatars, Exploring and Building Virtual Worlds on the Internet.


The KillerTV March schedule:

14 March: main guest is John Hopkins, net researcher and artist. Was educated together with film artist Stan Brakhage and is a user of Waag Society?s developing software Keyworx.
But there?s more: Proustian cooking by ?Woest? (chef Pepi Mensink) and an episode of ?de Zwijger spreekt? (the silent speak), a random personality show edited by Waag Society personalities Sher Doruff and Janine Huizenga. Choreographer André Gingras will be their guest. He recently did a project in the Korzo Theatre in The Hague where he combined dance and video with texts by William Burroughs, Galileo Galilei and the American Science Magazine.
And there will be ookoi and raudio.nl: hurray from ookoi test.
Pure sound, Somewhere between when and then..
This remarkable evening can be enjoyed in the privacy of your home on a computer screen but it is better to come to the Zwijger to experience the taste of KillerTV.


21 March: in the large venue of Pakhuis de Zwijger the Cyberspace Salvations team presents professor Peter Pels introducing Bruce Sterling moderated by Sally Wyatt. ?see introduction-

http://neoscenes.net
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling.
http://www.cyberspacesalvations.nl/

where: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
when: 20.00 uur
stream: http://connect.waag.org
reservations Science Fiction / Science Faction: symposium {AT} cyberspacesalvations.nl


KillerTV is funded by:
VSB Fonds
Pauwhoffonds
Mondriaan Stichting
Surfnet,
Berhard Cultuurfonds,
XS4all
Universiteit van Leiden
Waag Society
______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).