www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Upgrade! Amsterdam [tag & track], 21 march, 20.30, Melkweg
Lucas Evers on Mon, 12 Mar 2007 21:49:26 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Upgrade! Amsterdam [tag & track], 21 march, 20.30, Melkweg Amsterdam


(nederlandse versie beneden)

UPGRADE! AMSTERDAM: [TAG & TRACK}

When: wed.  March  21st 2007 || start 20.30 hrs.  / doors: 20.00 hrs.
Where: Melkweg, Theater, Lijnbaansgracht 234 A, Amsterdam
| free entrance | 

LIVE webcast: www.fabchannel.com 
www.melkweg.nl/upgrade 


'Locative media' are hot: from cell phones to GPS, to other means of satellite communications. A world without the latter seems unthinkable, or perhaps even non-navigationable. Experiments with locative media within the arts have mostly focused on and taken place within an urban context.
Upgrade! Amsterdam [tag & track] offers a counterbalance and highlights projects where the technology itself is not the main feature, but rather how their usage functions within specific contexts, and generates a multitude of meanings and experiences: from Fulani nomads in Nigeria to what the migration mapping of Montagu's Harrier brings about between ornithologists from Groningen and farmers in Mauritania.


Introduction to the theme by Assia Kraan
Recently Assia Kraan wrote an article on locative media for 'Open - magazine for art and the public domain', titled 'Public action through geo-annotation - social encounters by ways of locative media arts'. Her introduction to this Upgrade! [tag & track] will be a continuation of this article focussing on narrative possibilities of locative media and the sence thereof. http://www.assia.nl 

Nomadic Milk - Esther Polak - Michiel de Lange
Nomadic Milk Is about mapping migration patterns of Fulani nomads as that of the diary industry their milk is processed by. Nomadic Milk visualises both social entanglements and mental maps of the two systems. http://www.beelddiktee.nl 

Capturing the migration of Montagu's Harrier - Ben Koks c.s.
Not even as much the data produced by the tiny 7 gram satellite backpacks of migrating Harriers between the Netherlands and Mauritania, Senegal and Nigeria is of interest, but more the narratives arising from it among the Dutch ornithologists and farmers in Western Africa. http://www.grauwekiekendief.nl 

After the presentations there will be a panel with Assia Kraan, Ben Koks, Esther Polak, Just van den Broeke and Michiel de Lange, moderated Lucas Evers. 
Just van den Broeke will be present at this panel since he has been involved in numerous projects working with a variety of locative technologies. http://www.justobjects.nl UPGRADE! AMSTERDAM is a series of gatherings for and by new media aficionados, artists, geeks, media makers and breakers, and the generally curious. Point of departure is the premise: "No upgrade without a downgrade." UPGRADE! AMSTERDAM is organised by Nat Muller & Lucas Evers, is actively hosted by de Melkweg, and kindly supported by VSB Fonds and Mondriaan Foundation.

UPGRADE! is an international, emerging network of autonomous nodes united by art, technology, and a commitment to bridging cultural divides. Since April 1999, a group of new media artists and curators have gathered in New York City. The first meeting took place at a bar in the east village with Tim Whidden & Mark River [MTAA], Mark Napier and UPGRADE! founder Yael Kanarek.
http://www.theupgrade.net/


=====================================================================


UPGRADE! AMSTERDAM: [TAG & TRACK}

Wanneer: wo 21 maart 2007 || 20.30 uur / deur open: 20.00 uur
Waar: Melkweg, Theaterzaal, Lijnbaansgracht 234 A, Amsterdam
| entree gratis | 

LIVE webcast: www.fabchannel.com 
www.melkweg.nl/upgrade 


"Locatieve Media" zijn hot: van mobiele telefoons, gps tot andere satellietcommunicatie. Een wereld zonder lijkt ondenkbaar, of sterker nog: niet navigeerbaar. Ook op artistiek vlak werd er de afgelopen jaren heftig met locative media geëxperimenteerd voornamelijk in een urbane context. Als tegengewicht schenkt [tag & track] aandacht aan projecten waar de technologie an sich niet centraal staat, maar eerder hoe hun gebruik in specifieke contexten andere betekenissen en ervaringen aan het licht kan brengen: van de Fulani nomaden in Nigeria tot de nieuwe sociale banden dankzij het in kaart brengen van de trekroutes van de Grauwe Kiekendief tussen Groningen en Mauritanië


Inleiding door Assia Kraan
Assia Kraan schreef eerder een inventariserend artikel over locatieve media voor 'Open - cahier voor kunst en het publieke domein', onder de titel 'Publiek handelen middels geo-annotatie - Sociale ontmoeting door middel van locatieve mediakunst'. In haar inleiding op deze Upgrade! [tag & track] zal voortbouwen op dit artikel en haar focus verleggen naar de verhalende mogelijkheden van diezelfde locatieve media en wat daar de zin van is. http://www.assia.nl 

Nomadic Milk - Esther Polak en Michiel de Lange
Nomadic Milk brengt zowel de migratiepatronen van Nigeriaanse Fulani nomaden als die van de melkindustrie die hun melk afneemt in kaart en maakt daarmee de sociale raakvlakken en mentale kaarten van beide groepen zichtbaar. http://www.beelddiktee.nl 

Migratieroutes van de Grauwe Kiekendief - Ben Koks c.s.
De data, komend van de 7-grams satellietrugzakjes van de Grauwe Kiekendief, onderweg tussen het Groningse platteland en de binnenlanden van Mauritanië, Senegal en Nigeria is betrekkelijk eenvoudig en bestaat uit een grillige lijn van noord naar zuid. Boeiend en veel complexer zijn de onverwachte overeenkomsten tussen boeren hier en daar en de verhalen en contacten die de ornithologen uit Groningen opdoen in hun werkterrein ver van huis.
http://www.grauwekiekendief.nl 

Na afloop van de presentaties een panelgesprek met Assia Kraan, Ben Koks, Esther Polak, Just van den Broeke en Michiel de Lange onder leiding van Lucas Evers.
Jusat van den Broeke schuift aan bij dit panelgesprek vanwege zijn betrokkenheid bij een groot aantal projecten waarbij locatieve mediatechnologie een belangrijke rol speelt.
http://www.justobjects.nl 


UPGRADE! AMSTERDAM is een programmareeks voor en door (media)kunstenaars, geeks, critici, activisten, mediamakers en -stakers en fungeert als laboratorium, toon- en discussieplatform voor digitale cultuur in Nederland.  Uitgangspunt is de stelling: "Geen upgrade zonder downgrade."
UPGRADE! AMSTERDAM is een initiatief van Nat Muller & Lucas Evers, wordt actief gehost door De Melkweg en ondersteund door het VSBfonds en de Mondriaan Stichting.

Stuur ideeën en voorstellen naar mailto:nat {AT} xs4all.nl | mailto:lucas {AT} melkweg.nl
UPGRADE! is een opkomend internationaal netwerk van autonoom opererende initiatieven die worden verbonden door kunst, technologie en geëngageerdheid, voortgekomen uit een informeel treffen van kunstenaars en curatoren (Tim Whidden & Mark River [MTAA], Mark Napier en Upgrade! initiatiefnemers Yael Kanarek) in een cafe in East Village in New York sinds april 1999.
www.theupgrade.net 

 
 
www.melkweg.nl
www.theupgrade.net 

--
--
lucas evers
www.melkweg.nl
lijnbaansgracht 234 a
1017 ph amsterdam
+31 20 5318181 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).