www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Beëindiging lectoraat Kunst & Technologie
Geert Lovink on Thu, 15 Mar 2007 12:25:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Beëindiging lectoraat Kunst & Technologie


From: Anne Tol <A.Tol {AT} ArtEZ.nl>

Via deze weg willlen we u op de hoogte brengen van het feit dat het lectoraat Kunst & Technologie per februari 2007 beëindigd is. Een lectoraat wordt steeds in het leven geroepen voor een periode van vier jaar. Deze zijn nu voltooid.

De belangrijkste onderwerpen die behandeld zijn binnen dit lectoraat zijn Technische Mediatie, Artistic Research, en de nieuwe rol van de kunstenaar. In de loop der tijd zijn met betrekking tot deze thema's verschillende activiteiten en publicaties gerealiseerd. Dit materiaal zal op CD in de ArtEZ-mediatheken worden opgenomen, ter naslag en wellicht als aanzet voor toekomstige initiatieven op dit gebied.

Graag attenderen wij u nog op de lectoraatspublicatie "Mediated Vision" (verschijningsdatum april 2007).
Filosofen, kunsthistorici en kunstenaars hebben hieraan hun bijdrage geleverd en geven hun visie op de 'bemiddelde blik'.
Deze publicatie wordt uitgegeven door ArtEZ-Press, in co-productie met Veenman Publishers. Belangstellenden kunnen dit boek bestellen via: ArtEZ Press, Jan Brand en Minke Vos, tel.: 026-3535757 / email: j.brand {AT} artez.nl en mi.vos {AT} artez.nl


Petran Kockelkoren zal als theoriedocent betrokken blijven bij de AKI en blijft verder verbonden aan zijn andere werkgever, de Universiteit Twente (afdeling Wijsbegeerte). Anne Tol is per december begonnen als bureaumanager van het dAcapo ArtEZ Studium Generale Enschede (gevestigd op de AKI).

Het lectoraat dankt allen die de afgelopen vier jaar mede hun schouders hebben gezet onder het welslagen van het lectoraat en hopen de ingezette samenwerkingsverbanden in andere kanalen te kunnen voortzetten!

Hartelijke groet,
Petran Kockelkoren - 06-455 347 17 / p.j.h.kockelkoren {AT} utwente.nl
Anne Tol


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).