www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Digitale Pioniers Academie 2007 van start!
Corline van Es on Sun, 18 Mar 2007 14:46:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Pioniers Academie 2007 van start!


Digitale Pioniers Academie 2007 van start!

Tot en met 22 maart 2007 is het weer mogelijk je in te schrijven voor de Digitale Pioniers Academie 2007. De Digitale Pioniers Academie is vorig jaar gestart om projectleiders te ondersteunen in het verder ontwikkelen van een succesvol (Digitale Pioniers) project.

Dit jaar kunnen ook projecten die niet eerder een ondersteuning van Digitale Pioniers hebben gekregen zich opgeven voor de Digitale Pioniers Academie.?De Academie staat open voor maximaal 10 interprojecten die
â bijdragen aan meningsvorming en participatie;
â innovatieve publieke diensten bieden/ontwikkelen;
â een bewezen bereik hebben binnen de gedefinieerde doelgroep;
â streven naar opschaling van een oorspronkelijk not for profit initiatief.

Uit de resultaten van de projecten die door Digitale Pioniers ondersteund zijn, blijkt dat velen na een succesvolle start problemen hebben door te groeien. De Digitale Pioniers Academie biedt projectleiders een kans om onder begeleiding te bouwen aan een goede financiÃle en organisatorische basis om daarmee een volgende stap te kunnen zetten.

De Academie bestaat uit 13 bijeenkomsten. De eerste is op vrijdag 13 april en de slotsessie is in de laatste week van september 2007. Tijdens de bijeenkomsten stellen experts onderwerpen aan de orde als ondernemerschap, co-design, open innovatie en business modellen in het publieke domein.

Gedurende de Academie werken projecten aan een Digitale Pioniers Business Plan. Hierbij worden zij door de experts ondersteund op het gebied van financiÃn, dienstenontwikkeling, organisatie en marketing. Daarnaast wordt ieder project tijdens het traject begeleid door een persoonlijke coach.?De Academie sluit net als vorig jaar af met de keuze door een groep experts van de top drie projecten tijdens een openbare âPitchâ. De winnaars ontvangen een geldbedrag variÃrend van â 25.000 tot â 10.000.

Deelname aan de Academie is gratis maar vraagt van alle deelnemers een behoorlijke investering in tijd tijdens de looptijd. Lees voor meer informatie de Webwijzer op www.digitalepioniers.nl/Academy

Stuur voor meer informatie een email naar Corline van Es ce {AT} kl.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).