www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Cultuur 2.0 Conferentie 30/31 Mei / Call For Pamphlets
Bart Groen|Virtueel Platform on Mon, 19 Mar 2007 14:19:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cultuur 2.0 Conferentie 30/31 Mei / Call For Pamphlets


Op 30 en 31 mei aanstaande organiseert Virtueel Platform (Kenniscentrum voor E-Cultuur) het congres Cultuur 2.0. In dit congres zal de werking van web 2.0 aan een kritische analyse onderworpen worden. Het doel van deze analyse is om te komen tot een nut (als dat er al is) van web 2.0 voor de culturele sector (cultuur 2.0?). Binnen deze kaders zijn al een aantal interessante sprekers bevestigd: Charles Leadbeater (Auteur van We Think, Mass Creativity), Het kabinet online, Boris Veldhuysen van Zanten en Bob Stumpel (Auteur van weblog everything 2.0).

Echter, voorafgaande aan het congres willen wij een stevig kritisch debat opzetten rond ons weblog (http://www.virtueelplatform.nl/listpublish-3678-en.html), dit is dan ook de reden dat ik je mail. Ik wil namelijk vragen of je een kort pamflet (max 700 woorden) wilt schrijven waarin jouw persoonlijke mening/perspectief op de ontwikkeling van web 2.0 duidelijk wordt. Het stuk wat je inlevert hoeft niet per se te raken aan het thema van de conferentie, schrijf vanuit jouw perspectief als expert. Ik wil je vooral op het hart drukken om je niet in te houden, wij zijn niet vies van het stevige gooi- en smijtwerk!.

Na afloop van het congres publiceert Virtueel Platform een bundel, de pamfletten zullen als integraal onderdeel van deze bundel worden gepresenteerd. De mogelijkheid bestaat dat we je vragen het pamflet uit te werken tot een artikel.

Heb je vragen?

Mail bart {AT} virtueelplatform.nl <mailto:bart {AT} vp.nl>


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).