www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] cfp: Kunst & Openbaarheid NGE Symposium 6 en 7 oktober 2007
Geert Lovink on Sat, 31 Mar 2007 15:40:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] cfp: Kunst & Openbaarheid NGE Symposium 6 en 7 oktober 2007


Call for Papers

Kunst & Openbaarheid
NGE Symposium 6 en 7 oktober 2007
Te Utrecht

i.s.m. Departement Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht

Er bestaat vanouds een nauwe band tussen kunst en openbaarheid. In de romantische traditie tot en met Heidegger en Badiou is kunst “openbaring” van “waarheid”. De kritische theorie tot en met Habermas benadrukt de rol die kunst speelt in “het openbare leven”. In de beeldende kunst is “kunst in de openbare ruimte” een oud thema. Maar dat de kwestie niet alleen een respectabele geschiedenis kent, heeft Bruno Latour onlangs duidelijk gemaakt toen hij met een groot aantal medewerkers een tentoonstelling presenteerde onder de titel “Making things public”.

Op dit congres willen we in debat met deze en andere benaderingen de hedendaagse positie van de kunst in de samenleving in het geding brengen. Kunst speelt zich al lang niet meer alleen af op de daarvoor bestemde plekken. Er vindt veel meer diffusie plaats. Maar daarmee dreigt de kunst ook diffuus te worden. Welke rol speelt de kunst in de vele verschillende ruimtes waarin ze zich tegenwoordig ophoudt? Voor wie speelt ze daar en welke rol speelt dit publiek? Wat betekent deze ontwikkeling voor de publieke status van de kunst?

Op de achtergrond spelen vragen als: wie of wat bepaalt de ruimte voor de kunst, welke issues uit kunst en samenleving dragen bij aan het ontstaan nieuwe ruimtes: economische noodzaak (“cultureel ondernemerschap”), technologische vindingen (“nieuwe media”), politieke topics (“cultureel burgerschap”), esthetische concepten (“relational aesthetics”), artistieke drijfveren (“engagement”) en zo voorts?

Abstracts kunnen tot 15 juni toegestuurd worden aan

kees.vuyk {AT} let.uu.nl

Uiterlijk 1 juli stelt de symposiumcommisie het definitieve programma samen.

 
De symposiumcommissie

Chiel Kattenbelt
Sybrandt van Keulen
Kees Vuyk

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).