www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PERSBERICHT: The RIX Foundation
Joost van Eeden on Sat, 5 May 2007 14:38:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT: The RIX Foundation


<http://www.rotterdamindex.nl/>

*PERSBERICHT

**Lancering The RIX Foundation**
*De Rotterdamse spelers staan hun kapitaal af voor de stad

*Rotterdam, 2 mei 2007

**De Rotterdam Index*

De Rotterdam Index (RIX) is een online wijkenspel waar bewoners kunnen handelen in fictieve wijkaandelen en terecht kunnen voor actuele wijkberichten.

*The RIX Foundation*

In april is The RIX Foundation officieel van start gegaan. The RIX Foundation is een nieuw initiatief van een aantal spelers van De Rotterdam Index en steunt doelen die zich inzetten voor de verbetering van het leven in Rotterdam. RIX-spelers die een kapitaal van meer dan 100.000 rixen hebben opgebouwd krijgen de mogelijkheid om een deel van hun fictieve kapitaal af te staan aan een goed doel. Het idee is dat sponsoren deze rixen kunnen omwisselen voor euro's. Elk kwartaal kiest een persoon die professioneel betrokken is bij de opbouw van Rotterdam een goed doel. The RIX Foundation legt zelf elk kwartaal een startbedrag van EUR 250 in en zoekt vervolgens een of meerdere organisaties die dit bedrag willen aanvullen. Een sponsor kan bijvoorbeeld EUR 0,05 per rix inleggen of juist een vast bedrag doneren. De inleg en de wisselkoers worden bijgehouden op de website.

*Stichting Welzijn Feijenoord*

Het eerste goede doel is gekozen door Jenny Schakelaar, directeur van Vestia Rotterdam Feijenoord en betreft de activiteiten van Stichting Welzijn Feijenoord. Deze stichting heeft aandacht voor kwetsbare groepen in de deelgemeente Feijenoord, die achtergesteld zijn of dreigen te raken. RIX-spelers met een toereikend kapitaal kunnen dit eerste kwartaal hun rixen afstaan aan de activiteiten voor tieners en jongeren van het Buurthuis Plein 3 in de Afrikaanderwijk. Er wordt in overleg met de jongerenwerker van Buurthuis Plein 3 nog een specifieke bestemming gekozen.

Vestia Rotterdam Feijenoord stelt voor dit initiatief een bedrag van EUR 500 ter beschikking. Ook heeft een van de spelers inmiddels een bijdrage geleverd van EUR 100. Tezamen met het startbedrag staat de teller dan op EUR 850. Wie volgt?

30 juni zal het bedrag aan de jongerenwerker van Plein 3 worden overhandigd. Op De Rotterdam Index zal er uitgebreid verslag worden gedaan.

*Noot voor de redactie
*Nadere informatie over dit persbericht wordt u graag verstrekt door:

Joost van Eeden
Stichting Stedelijke Informatie Markt

Vaandrigstraat 10
3034 PX Rotterdam
06 26896194

vaneeden {AT} gmail.com
www.rotterdamindex.nl <http://www.rotterdamindex.nl/>

*
**Achtergrond

*De Rotterdam Index (RIX) komt voort uit de vraag hoe bewoners meer betrokken kunnen worden bij stedelijke ontwikkelingen. Er komen steeds meer mogelijkheden waardoor mensen dingen zelf kunnen bepalen, kiezen of zelfs ontwerpen. Alles is tegenwoordig op maat! Maar dit is veelal op product- of dienstenniveau zoals auto's, schoenen of verzekeringen. Op stedelijk niveau ligt dat een stuk lastiger. Je kunt niet iedereen zijn eigen stad laten ontwerpen. *

*Daarom is er bij RIX gekozen voor een zogenaamde informatiemarkt. Het principe van een informatiemarkt is simpel. Probeer een zo groot mogelijke groep die is geïnteresseerd in een specifiek onderwerp, in dit geval stedelijke ontwikkeling, te bereiken en laat ze door het spelen van een spel informatie uitwisselen over dat specifieke onderwerp. Dit kunnen zowel leken als professionals zijn. De informatie die zij genereren staat voor de opinie van een grote, actieve en betrokken groep geïnteresseerden. *

*Bij RIX is gekozen voor een aandelenspel. Iedereen die zich aanmeldt krijgt een virtueel budget om mee te spelen. Er wordt dus niet met echt geld gehandeld. Door te spelen, te handelen in de aandelen van specifieke wijken, geven de spelers impliciet hun mening over deze wijken. Wanneer de groep spelers voldoende groot is krijgt de informatie een bepaalde zeggingskracht. Het spel registreert de sentimenten binnen de stad. De Rotterdam Index toont de 'gevoelstemperatuur' van de stad. Om dit effect verder te versterken spelen nieuwsberichten een belangrijke rol in het spel. RIX is daarmee eigenlijk een dubbele informatiemarkt. Enerzijds geeft RIX inzicht in de heersende opinie over tal van stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast is het een alsmaar groeiende databank voor stedelijke berichtgeving. **

  * RIX is gestart op 1 maart 2006
  * RIX is een initiatief van Suite75 <http://www.suite75.net/>
   (www.suite75.net <http://www.suite75.net/>) en The Maze
   Corporation <http://www.themaze.org/> (www.themaze.org
   <http://www.themazecorporation.org/>)
  * RIX wordt financieel mogelijk gemaakt door Com.wonen
   <http://www.comwonen.nl/>, Vestia <http://www.vestia.nl/>,
   Proper-Stok Ontwikkelaars <http://www.proper-stok.nl/>, Roteb
   <http://www.roteb.nl/>, het Bedrijfsfonds voor de Pers
   <http://www.bedrijfsfondspers.nl/emc.asp> en Digitale Pioniers
   <http://www.digitalepioniers.nl/>. Het onderzoek dat heeft geleid
   tot de realisatie van RIX is mede mogelijk gemaakt door het
   Stimuleringsfonds voor Architectuur <http://www.archfonds.nl/><http://www.rotterdamindex.nl/>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).