www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Internet voor Burger en Politicus - 12 Juni 2007 (347.50 ex
Steven Clift on Fri, 18 May 2007 09:27:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Internet voor Burger en Politicus - 12 Juni 2007 (347.50 excl. btw) (Modified by Geert Lovink)


*** Democracies Online Newswire - http://DoWire.Org ***

To access links, see Steven Clift's blog: http://dowire.org/notes/?p=355

Post: Conf - Internet voor Burger en Politicus - Amsterdam - 12 June 2007

I'll be in Amsterdam in a few weeks for a conference organized by Informatiehuis.

Here is the program in Dutch. In you are in the Netherlands please pass along this invitation and consider joining what looks to be a very interesting day. I look forward to hearing what Steven Lenos has to say and Ross Ferguson's presentation on the excellent UK report on Digital Dialogues.

Steven Clift
E-Democracy.Org
DoWire.Org

From:
http://www.informatiehuis.nl/Nieuws/25722.aspx

Burger en politiek tussen Web 2.0 (communities) en Web 3.0 (profielen).
Wednesday, April 25, 2007

Wat is er wel en niet re aan de verhalen over ?web 2.0 (en inmiddels al web 3.0)? Wat heeft een burger, een politicus of een gemeente er aan?

Wat kun je morgen gebruiken, en wat overmorgen of nooit?

VNG-Congresbureau en Informatiehuis organiseren:
Internet voor Burger en Politicus.
Een conferentie over de mogelijkheden van web 2.0 en web 3.0.

12 juni in Den Haag.

Toonaangevende sprekers uit Amerika en Engeland en uit eigen land bieden u een overzicht van diverse internettoepassingen.

12 juni 2007

Stadhuis, Den Haag

door Henk Bos, Informatiehuis

Adviseur van gemeenten, politici en burgerorganisaties die het web willen benutten bij het realiseren van hun doelstellingen. Bezocht de afgelopen jaren diverse projecten in Amerika en Engeland en bereidt een studiereis voor naar de inzet van internet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Programma

09.00 09.30 uur Ontvangst

09.30 09.50 uur Opening en begripsverheldering

Wat is echt en wat is bombast en hoe verhouden al de vaak modieus overkomende termen zich tot elkaar? Bestaat er een gereedschapskist, hoe zou die er uit kunnen zien en wat zit er in?
Ochtendgedeelte: Verkenning van Nederlandse mogelijkheden


09.50 10.10 uur Wat kan de burger leren van de klant?

Er is meer dan digitale dienstverlening: zou het bedrijfsleven over meer mogelijkheden (profiling, tracking/ tracing, customerrelation-management) kunnen beschikken dan de overheid? En wat is de relatie tussen klantinformatie en beleidsontwikkeling?

10.10 10.30 uur (De)reguleren en beleid ontwikkelen met Internet

Waarom wel samen een Wikipedia maken en beheren en geen "Wiki-wettenbank??

10.30 11.00 uur Pauze

11.00 11.20 uur eParticipatie

Hoe verzilveren we de interactieve mogelijkheden van web 2.0 voor de publieke zaak en de democratie?

door Vincent Evers, trendwatcher

Gebruikt zijn ervaringen met private partijen en klanten om openbaar bestuur en burgers een spiegel voor te houden.

Een spreker van Creative Commons zal een bijdrage leveren.

door Steven Lenos, Radar Advies

Heeft als senior adviseur veel ervaring op het gebied van internet, democratie en politiek. Staat momenteel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij in het opzetten van activiteiten rond eParticipatie. Was lid van de jury die het politieke deel van residentie.net een prijs toekende.

11.20 11.40 uur Burgerprofielen en de potentie van DigiD

Wie is de eigenaar van persoonsgegevens en wie bepaalt het

gebruik van DigiD?

11.40 12.00 uur Politiek op de kaart: de mogelijkheden van GoogleMaps en andere geografische web 2.0-mogelijkheden

Navigeren in de kloof tussen burger en bestuur

12.00 13.00 uur Lunch
Middaggedeelte: Verkenning webpraktijken in Amerika en Engeland

13.15 14.15 uur e-Democracy-trends in the USA

Hoe belangrijk is internettechnologie voor de politiek in het algemeen en de presidentsverkiezingen in het bijzonder?

Kunnen en moeten of willen wij er wat van leren?

14.15 14.45 uur Pauze

14.45 15.45 uur Digital Dialogues in the UK

Wat zijn de Engelse ervaringen met eDemocracy? Zijn er instrumenten die we kunnen (her)gebruiken?

15.45 16.30 uur Afsluitende discussie

16.30 uur Informele borrel

door Olf Kinkhorst, directeur van Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen alsmede Stichting Inlichtingenbureau en initiatiefnemer van DigiD.

door Henk Bos, Informatiehuis
Doet verslag van het belangrijkste congres op dit gebied :
http://conferences.oreillynet.com/where2007

door Steven Clift, online strateeg en spreker

Is gefocust op het gebruik van internet binnen de democratie, in het bestuur en in de gemeenschap. Heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt aan de fundamentele verbetering van democratie en burgerparticipatie door het gebruik van internet.

door Ross Ferguson, directeur eDemocracy van de Hansard Society, de belangrijkste denktank in Engeland op het gebied van parlementaire democratie en eGovernment.

-------------- DATUM EN LOCATIE ---------------------

Het congres vindt plaats op 12 juni 2007 in het Stadhuis van Den Haag, Spui 70,Den Haag.

-------------- DOELGROEP --------------------------

Het congres is bestemd voor:

- raadsleden;
- raadsgriffiers;
- portefeuillehouders ICT binnen de gemeenten;
- ambtenaren ICT binnen de gemeenten;
- leden van E-gem;
- overige geeresseerden.

-------------- KOSTEN ------------------------------

De kosten van deelname aan dit congres bedragen 347,50 euro per persoon. Dit bedrag is exclusief BTW. Na het congres ontvangt u afzonderlijk een factuur voor de deelnemersbijdrage.

-------------- INSCHRIJVING --------------------------

U kunt zich inschrijven via de congreskalender op www.cs-vng.nl. Ook kunt u een inschrijfformulier opvragen bij het Congres- en Studiecentrum VNG, telefoon 070-3738459.
Ongeveer een week voor het congres ontvangt u een bevestiging met het definitieve programma en een routebeschrijving. Uw inschrijving is bindend.


Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens, aangemeld bij het CPB op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

-------------- ANNULERING --------------------------

Kosteloze annulering van uw inschrijving kan alleen schriftelijk, per brief, fax of per e-mail, tot uiterlijk vijftien dagen voor het congres. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. Indien een annulering of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

-------------- INLICHTINGEN --------------------------

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG
Tel. : 070-3738459
Fax : 070-3738743
cs {AT} vng.nl
www.congresenstudiecentrum.nl

*** Democracies Online Newswire - http://DoWire.Org ***

  To comment/for links: http://dowire.org/notes/?p=355
  To network: http://groups.dowire.org
  Submit posts: http://dowire.org/submit


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).