www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht Lancering IIP Create
Michelle 't Hart on Thu, 24 May 2007 09:14:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht Lancering IIP Create


Persbericht 23 mei 2007

?Creatieve sector, wetenschap en industrie gaan structureel samenwerken
rond innovatie en nieuwe technologie'

Nederland blinkt internatonaal uit als creatief kennisland op gebieden als
creatief design, nieuwe media technologie, en de ontwikkeling van content.
We laten echter kansen liggen doordat er nog te beperkt wordt samengewerkt
op regionaal laat staan landelijk schaalniveau. Met de oprichting van het
ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie worden de creatieve sector,
wetenschap en industrie op een structurele basis aan elkaar verbonden.

De creatieve industrie werd in 2003 al door het nationale
innovatieplatform omarmd als een van de Nederlandse sleutelgebieden. Dit
heeft diverse lokale initiatieven losgemaakt, maar dusver was er niet echt
sprake van een landelijk georganiseerde sector. Ook het nationale
regieorgaan voor ICT innovaties ICTRegie heeft recent in haar strategische
agenda een aantal speerpunten benoemd, waaronder de creatieve industrie.
Voor elk van deze prioriteiten bestaat de intentie een ICT
Innovatieplatform op te richten, waaronder nu dus voor de creatieve
industrie. Marleen Stikker, directeur Waag Society: ?Juist door een
nationaal platform op te richten waar diverse initiatieven vanuit de
creatieve sector, wetenschap en industrie samenkomen, kan synergie worden
bewerkstelligd en kan de sector zich op internationaal concurrerend niveau
verder ontwikkelen?.

In de creatieve industrie draait het om de zogenaamde belevingsaspecten
van producten en diensten. Door als platform een nationale structuur te
bieden kunnen nieuwe combinaties tussen creativiteit, content en
technologie ontstaan. Voorbeelden van mogelijke thema?s van het ICT
Innovatie Platform Creatieve Industrie zijn nieuwe media en artificiële
intelligentie, gaming, performance en intelligent stage, de (digitale)
ontsluiting van cultureel erfgoed, en ambient technology. Emile Aarts,
Vice-President Philips Research: ?Bij ambient technologie gaat het erom
techniek steeds meer naar de achtergrond terug te brengen en wensen en
behoeften van gebruikers centraal te stellen. Vanuit Philips werken we op
basis van het open innovatie gedachtegoed overigens ook al veelvuldig
samen met de creatieve sector?.

Diverse initiatieven van regionale clustervorming zijn recent al ontstaan,
zoals het Center for Advanced Gaming and Simulation met haar
onderzoeksprogramma GATE (regio Utrecht), het Mediagilde - dat de
ontwikkeling van creatief talent en ondernemerschap ondersteunt - en het
consortium Creative Content & Technology (regio Amsterdam), en de Creative
Conversion Factory (regio Eindhoven). Vertegenwoordigers uit deze clusters
maken dan ook deel uit van de initiatiefnemers van dit platform. Enkele
tientallen organisaties uit de creatieve sector, wetenschap en industrie
hebben zich al aangesloten. Tijdens het ICT Deltacongres op 22-23 mei 2007
in het Beatrix theater te Utrecht wordt het ICT Innovatie Platform
Creatieve Industrie formeel gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen meer
informatie verkrijgen via www.iipcreate.nl.
Michelle 't Hart
Communicatie


Waag Society
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).