www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] MediumGallery Groningen presents: Roy Kooijmans
MediumGallery frontoffice on Wed, 30 May 2007 00:53:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] MediumGallery Groningen presents: Roy Kooijmans


Persbericht / Pressrelease  (English text below)
van:        MediumGallery

betreft:
Expositie: Roy Kooijmans in MediumGallery


Roy Kooijmans hanteert een interessante onderzoekende attitude ten opzichte van Modernistische kunst. Zijn pseudo-minimale sculpturen en installaties hanteren elementen uit deze bewegingen, maar staan tegelijktijd erg vervreemdend ten opzichte van deze stromingen. De MediumGallery heeft Roy Kooijmans gevraagd een context-afhankelijk project te realiseren in de MediumGallery.

De MediumGallery is een kunstinitiatief gesitueerd in het trappenhuis
van een huurhuis net buiten de binnenstad van Groningen.
Hoewel het op een standaard witte kubus lijkt, is die kubus niet
bepaald rechthoekig.
Dit confronteert exposerende kunstenaars met (on)mogelijkheden omtrent
de presentatie en uitvoering, temeer omdat de MediumGallery
kunstenaars verzoekt om een context-afhankelijk project te realiseren.

8 Juni  t/m 8 juli

Opening: Vrijdag 8 Juni 20:00
Locatie: MediumGallery Groningen, menadostraat 37B
________________________________
Pressrelease

from: MediumGallery


concerns : Show by Roy Kooijmans in MediumGallery Groningen


Roy Kooijmans has a interesting approach on Modernist art. His pseudo-Minimal sculptures and installations incorporate features from these movements but strangely enough they also seem disturbingly unfamiliar to them. The MediumGallery asked Roy Kooijmans to realize a context-dependant project in the MediumGallery.

The MediumGallery is an art-initiative located in the staircase of a
social-housing unit in the North of the Netherlands. Although it
resembles a standard white cube, it's not quite a rectangular one.
Invited artists will have to deal with numerous problems concerning
around how to display and make works for the MediumGallery. This
partly because the organization of the MediumGallery asks of the
invited artist to realize a context-dependant artproject.

June 8th untill July 8th
Opening: Friday 8th of July 20:00
Location: MediumGallery Groningen, menadostraat 37B

--
MediumGallery

menadostraat 37b
Groningen
the Netherlands
--
office {AT} mediumgallery.nl
+31(0)847139105 (Fax)
+31(0)643538893 (phone)
+31(0)638115717 (W.Sibum ) +31(0)642224661 ( D.D. de Wit)
--
openings hours: during opening & on appointment
more info:     www.mediumgallery.nl
for map see:    www.mediumgallery.nl/map.jpg
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).