www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PERSBERICHT: DE TRAGIEK Referentietentoonstelling bij het
Kunstfort, Marcel van Kerkvoorde on Wed, 30 May 2007 15:04:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT: DE TRAGIEK Referentietentoonstelling bij het Kunstwerk ‘Sluipweg’ van Hans van Houwelingenhet Kunstfort bij Vijfhuizen (NH)


PERSBERICHTDE TRAGIEK Referentietentoonstelling bij het Kunstwerk ‘Sluipweg’ van Hans van Houwelingenhet Kunstfort bij Vijfhuizen (NH)

Opening: zaterdag 9 juni om 18.00 uur door Burgemeester Weterings van de Gemeente Haarlemmermeer.

In De TRAGIEK zijn vier kunstenaars, Marijna Hazen, Natasja Kensmil, Ingrid Mol en Michelle Provenzano (USA), bij elkaar gebracht die ieder hun engagement op een bijzondere manier benaderen. Op diverse manieren voorzien zij de geladenheid, de betekenis en de sfeer van het Fort bij Vijfhuizen van hun eigen inhoud.

Deze tentoonstelling is een referentietentoonstelling bij het Kunstwerk ‘Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen’ van Hans van Houwelingen. ‘Wie het fort bezoekt raakt in eerste instantie onder de indruk van de brute massiviteit van het betonnen bolwerk. Alles doet vermoeden dat hier getuigd wordt van een geschiedenis van zware oorlogshandeling en talloze gesneuvelden. Niets is echter minder waar, er heeft bij geen van de forten van de Stelling ooit enige slag plaatsgevonden. Er kwam geen enkele vijand en er vloeide geen druppel bloed. Door de opkomst van de luchtvaart bleek al tijdens de bouw dat het strategisch concept was verouderd.’ (H, van Houwelingen).

Ingrid Mol zal door middel van een installatie een van de slaapzalen van de soldaten herscheppen. Mol maakt gesamtkunstwerken die zich als een decor of filmset laten bekijken. Daarin komen tekeningen, strips, verhalen animaties en beelden van keramiek voor. In het werk voor het Kunstfort gebruikt Mol beelden die zij tijdens een artists in Residency periode gemaakt heeft in Indonesië.

Het werk van Marijna Hazen gaat over uiteenlopende onder- werpen als: goed en kwaad, bruut geweld, de onzinnigheid van t.v.programma’s en meer. Haar tekeningen zijn open en worden ge-kenmerkt door een zekere leegte. Dat levert een enorm contrast op met de tekeningen van Natasja Kensmil die in haar werk een raadselachtige, mythische kant heeft. Haar tekeningen zijn boordevol, met associaties, beelden en verwijzingen die in het heden zijn gesitueerd, maar ook terug gaan naar beelden uit de vroege renaissance en de periode daarvoor.

Michelle Provenzano (New York) werkt van begin april t/m 8 juni in een van de gastateliers als Artist in resident. Haar werk valt op door de grote verschillen tussen de door tekeningen verbeelde wereld en de in real-life action videofragmenten. Dit levert een directe interactie op tussen de twee realiteiten waarin de menselijk oprispingen en gedragingen verbeeld worden.

Het Kunstfort kiest ervoor veelbelovende beginnende kunstenaars te combineren met kunstenaars van naam en zo contacten te stimuleren. Met onze artists in residencies gaan we internationale contacten aan. Wij stimuleren kunstenaars en geven hen opdrachten om werk voor het Kunstfort te maken, in het bijzonder in de buitenruimte. Onze unieke locatie met zijn vele verschillende binnen- en buitenruimten, die elk een eigen specifieke sfeer hebben, geven kunstenaars aanknopingspunten en inspiratiebronnen om nieuwe kunstwerken te creëren en zo een belangrijke stap te nemen in hun oeuvre.

Het Kunstfort is geïnitieerd en gerealiseerd door een onafhankelijke stichting, die het fort sinds de voltooiing van de restauratie bestuurt en exploiteert. De stichting heeft een curator in dienst die wordt bijgestaan door een kunstcommissie. Het Kunstfort wil stimulerend en inspirerend zijn en synergie bevorderen. Deze kernwaarden worden gerealiseerd door te werken met jonge en gevestigde kunstenaars. De kunstenaars worden samengebracht in een programma dat verbanden legt op artistiek en persoonlijk vlak.

Kunstfort bij Vijfhuizen is goed bereikbaar gelegen in het hart van de Randstad, tussen Haarlem en Hoofddorp aan de rand van de Haarlemmermeer. Het fortterrein omvat een tentoonstellingsgebied met expositieruimtes, ateliers, atelierwoningen en een restaurant.


Kunstfort bij Vijfhuizen, centrum voor actuele kunst. Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen, 023-5589013. Vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, entree vrij. Informatie en routebeschrijving op www.kunstfort.nl.Noot voor de redactie: (niet ter publicatie)

Voor meer informatie neem contact op met: 023-5640426 (Marcel van Kerkvoorde)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).