www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Duitse staat op hol: vier mensen vast
kees on Sun, 19 Aug 2007 16:24:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Duitse staat op hol: vier mensen vast


In Duitsland zijn vier mensen opgepakt op beschuldiging van het
vormen van een 'terroristische vereniging' (het beruchte artikel 129-
a). Drie van hen zouden als protest tegen de oorlog in Afghanistan
legerauto's hebben willen vernielen. De vierde is een linkse
socioloog uit Berlijn.

De bewijsvoering tegen de laatste ontbreekt geheel en er loopt een
campagne om vrijlating te eisen.

Sinds enige tijd worden er in verschillende Duitse steden dure auto's
in de as gelegd. Sommige van die acties zijn eerder geclaimd door een
groep die zich Militante Gruppe (MG) noemt. Vlak voor de G8-top nam
de Duitse politie deze acties als aanleiding om een golf
huiszoekingen te houden, waarbij later erkend werd dat er nauwelijks
bewijs was dat de bezochte adressen met de acties verbond.

Op 31 juli werden in Berlijn en Leipzig weer een stel huizen
doorzocht en vier mensen gearresteerd. Ze zijn aan het
Bundesanwaltschaft in Karlsruhe voorgeleid en worden nog steeds
vastgehouden. Drie van hen (Axel, Florian en Oliver) zouden volgens
de politie een actie tegen voertuigen van het Duitse leger bij de
firma Man in Brandenburg hebben willen uitvoeren, uit protest tegen
hun inzet in Afghanistan. De vierde is de socioloog Andrej Holm. Deze
zou ervan verdacht worden teksten van de MG geschreven te hebben. Als
bewijs geldt het feit dat hij een keer een van de andere arrestanten
ontmoet zou hebben, en zeer omstreden tekstvergelijkingen (zo
gebruikt Andrej woorden als 'gentrification' en imperialsme die ook
in de persverklaringen voorkomen). Ook zou het tegenwoordig al
verdachte zijn als je mensen ontmoet zonder je gsm-telefoon bij je te
hebben! In Andrej's arrestatiebevel werd bovendien vermeld dat hij
betrokken was bij het organiseren van de protesten tegen de G8.

Vrienden en collega's van Andrej zijn een campagne gestart om zijn
vrijlating - en ook die van de drie anderen - te eisen. Zie hier een
twee open brieven daartoe: http://einstellung.so36.net/de/pm/61. de
brieven zijn door tal van wetenschappers ondertekend. Wie dat wil kan
zich nog bij de ondertekenaars voegen.

De campagne richt zich in de eerste plaats op de vervolging van
Andrej Holm. Maar ook de vrijlating van de andere drie wordt geëist.
Want zelfs als de beschuldiging van de politie zou kloppen en waren
de drie van plan om een aantal bij een bedrijf geparkeerde
legerauto's aan te pakken, dan is dat uiteraard nog geen terrorisme!.
Bovendien, zo verklaart de groep Interventionistische Linke
(http://soli.blogsport.de/2007/08/17/il-praktischer-antimilitarismus-
ist-prinzipiell-eine-gute-sache/) 'is praktisch anti-militairisme een
goede zaak'.

Er wordt gevraagd om internationale solidariteitsacties...

Overigens gaan de autobranden even vrolijk door, volgens de website
Brennende Auto's (http://www.brennende-autos.de ) die de stand in
Berlijn bijhoudt. Net als tijdens de Wagensportliga-wedstrijd in de
jaren '90 lijkt her erom te gaan zo duur mogelijke modellen in het
vizier te krijgen. Op 12 augustus was dat voor het eerst (naast de
aloude Renault Megane en een Porsche 911) een Hummer. Voor de leken
onder ons: dat is een superSUV, oorspronkelijk ontworpen voor het
Amerikaanse leger om ermee door woestijngebied te crossen. Hij
schijnt een op vier te rijden.

Er zijn al meerdere solidariteitsacties en demonstraties geweest. Op
4 augustus was er een demonstratie van 400 mensen in Fulda -
grotendeels afkomstig van de zomeruniversiteit van Attac aldaar en
heeft een groep van 40 mensen zich onder de leus 'we zijn allen 129-
a' bij de politie aangegeven. Op woensdag 22 augustus is er een
demonstratie naar de gevangenis van Moabit in Berlijn. Op 15
september is een protestdag tegen politierepressie in Duitsland
gepland: http://de.indymedia.org/2007/08/191286.shtml

Zie verder: feature indymedia:
http://de.indymedia.org/2007/08/190206.shtml
Engelstalig feature indymedia.org:
http://indymedia.org/en/2007/08/890501.shtml
Website solidariteitscampagne: http://einstellung.so36.net/
Solidariteitsblog: http://soli.blogsport.de/
Open brief voor Andrej: http://www.freeandrej.net.ms/

(globalinfo.nl)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).