www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] de ideale digitale uitagenda bestaat niet
Marja Oosterman on Tue, 21 Aug 2007 00:39:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] de ideale digitale uitagenda bestaat niet


De ideale digitale uitagenda bestaat niet

Dat kopte de NRC j.l. 16 augustus.
(zie attach).

Ja logisch niet;
alle initiatieven zijn gericht op 'gaten in de markt vinden' en gericht op het 'eigen winkeltje' draaien.
En dan is het een dure grap. Niet iedereen krijgt 1,5 miljoen voor ontwikkeling via overheidssteun zoals de nieuwe uitgaanssite in Noord-Holland.
Dat laatste doet me denken aan de eerste succesvolle internetsite;
DDS, oftewel digitale stad. De eerste gold Amsterdam en werd door slimme lobbies van o.a. de mensen die XS4all oprichtten, gebouwd met geld van de gemeente Amsterdam met het idee dat het een leuke ondersteuning zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen.
KUL. Internet had in heel Nederland toen nog maar zo'n 2000 abonnees. De site was bedoeld als proef voor een paar maanden. 15 april 1994 werd de proef geevalueerd in De Balie.. en ging DDS verder met steeds minder overheidssteun maar met een steeds groter commercieel succes. En veel navolging, de ene digitale stad na de andere verrees.
En nu? Vrijwel geen 'digitale stad' meer te vinden. Wel 'portals' met of een super commerciele aanpak of noodlijdend vrijwilligerswerk.


Uiteraard wordt dAN, 's werelds eerste internetagenda, in het artikel in de NRC niet genoemd. Aan dAN, oftewel De Agenda van Nederland, heeft zegge en schrijven 1 krant -in een Internetrubriekje- een woord gewijd; De Telegraaf. (en oh ja, ooit en internetjournalist die meldde dat dAN haar kansen had laten voorbij gaan)
Toch was dAN de eerste die kranten 'kleine lettertjes-agenda's' ging leveren.
Simpelweg omdat het paste bij een van de uitgangspunten, dat juist internet als medium het mogelijk moest gaan maken om al het overtypen van agenda-gegevens dat alle media toen nog deden, op te lossen. En we wilden meer dan dat.
Beginnend met overtypen van papieren informatie, zagen we een ontwikkeling voor ons naar een volstrekt open (sourced), centrale agenda, tevens zoekmachine, waarin alle informatie gebundeld werd en beschikbaar voor wie maar wilde, voor welke doeleinden dan ook.
Die visie, dat plan, is tot op de dag van vandaag niet voltooid.
Waarom niet?


En paar feitjes uit de geschiedenis van dAN van 1995 tot nu::
-subsidie werd steevast geweigerd en de uitgever van dAN, St. NoPapers verdomde het om het door commercie te laten verzieken tot de zoveelste digitale agenda. Pas eind 2004 werd de 1e subsidie beschikbaar gesteld door de Digitale Pioniers, voor 13.000 euro kon daarmee eindelijk een lang gekoesterde wens van een 'persoonlijke agenda' softwarematig worden gerealiseerd.
- Veel nuttig gebruik van de 'personal agenda' is sedertdien niet echt mogelijk, de ontwikkeling kwam, naar na realisatie zou blijken, 'te' laat';
was dAN tot eind 2004 tamelijk compleet, met een mutatiesnelheid van 7-11.000 activiteiten per week (!), dat was niet langer vol te houden;
de teruggang had toegeslagen.
Hoofdreden: concurrentie op de verkoop van agenda's. Waar dAN zich zag (en ziet) als een collegiale serviceinstelling voor o.a. andere media, dachten anderen in pegels en gingen agenda's onder hun eigen kostprijs verkopen.
2e reden: de verdere ontwikkeling van de software die andere inkomstenbronnen mogelijk had moeten maken, was al sedert 1999 éen brok ellende van niet-presterende softwareclubjes en uiteindelijk zelfs een machtsmisbruikende programmeur.
-Na jaren hard werken en op alle terreinen van belang (overheden en andere subsidiegevers, 'co-leveranciers' (de organisatoren van 'events', zalen, impresariaten, universiteiten, cursusinstellingen enz. enz.) onbegrip onmoeten en bot vangen, gooide St. NoPapers 1 mei 2005 de handdoek in de ring.
-Het besluit daarvoor viel op 24 maart daarvoor. Bestuursvoorzitster en alg. coordinator van dAN, ondergetekende, merkte na afloop van de besluitende teammeeting grinnikend op: "misschien kunnen we nu eindelijk gaan werken aan hoe het echt moet, we hoeven nu geen 'inklopbueau' meer te zijn om te overleven".
Met de enig overgebleven 'techneut' van dAN, die een traantje wegpinkte, maakte ze zich vrolijk over hoe het over enige tijd technisch zou kunnen.
- Zover is het nog niet.
Maar de afgelopen twee jaar hebben een schitterende ontwikkeling laten zien:


-Nadat vanaf 1 mei 2005 geen enkele redacteur meer gegevens invoerde, liep het aantal activiteiten natuurlijk alleen maar in hoog tempo terug. Vrijwel alle 'invoer' bestond nog uitsluitend uit (semi) automatische import, die door een vrijwilliger wekelijks in een korte tijd werd verwerkt.
- Binnen twee maanden na het ''stopbesluit' was het aantal gebruikers van dAN geregeld minder dan 100 per dag.
En daarna veranderde er wat, eerst langzaam, toen steeds sneller;
- toen er nog een invoerende redactie was, bleek het vrijwel onmogelijk organisaties en particulieren te stimuleren om zelf gegevens in te voeren. Dat begrepen we wel; er is natuurlijk geen beginnen aan om in al die agenda's die er inmiddels waren je gegevens in te moeten kloppen. Die gang van zaken staat en stond ook haaks op de uigangspunten van De Agenda van Nederland.
Maar: allerlei clubs merkten bij al die agenda's niet (goed) aan de bak te kunnen. (jaja, er is enige synchroniteit met de uitlatingen in het NRC-artikel van Olga van Ditzhuijzen)
en.. gingen zelf online invoeren.
- Was de eindredactionele verwerking van online invoer van deze en gene aanvankelijk nog een klusje van enkele minuten per dag, inmiddels is de online invoer al zodanig toegenomen dat het een half-time functie betreft en hard op weg is naar fulltime.
- Het aantal unieke gebruikers van dAN is sedert begin dit jaar meer dan 70.000, maanden van 80.000 komen ook al voor.


St. NoPapers is nu bezig met het voorbereiden van een soort 'doorstart' . Sedert begin dit jaar zijn vele besprekingen gevoerd met diverse 'techneuten'. Om eindelijk die software te realiseren die past bij iets wat je De Agenda van Nederland noemt.
Financiele bronnen worden eveneens aangeboord.
De bespreking met een aantal mensen die volgens de aanpak van NoPapers geschikt zijn voor en zin hebben in deel uitmaken van een nieuw kernteam is inmiddels in een vergevorderd stadium, de onderzoeken naar de meest zinnige technieken en een stapsgewijs te ontwikkelen FO zijn vrijwel voltooid.


Uiterlijk zul je vermoedelijk nog een lange tijd niets merken van de veranderingen die gerealiseerd gaan worden.
Maar 1 ding weten we zeker;
de open en open sourced aanpak die uitgaat van dienstbaarheid i.p.v. commercie, zal er komen.
Al zou de hele wereld denken dat we een stelletje idiote idealisten zijn, die nog steeds geloof hebben in een internet gebaseerd op gedachten als 'Global Brain' en meer van dat fraais.
Voor ons is het een compliment.


H.groet,

Marja Oosterman


PS.: Er is bij NoPapers weer ruimte voor 'techneuten' en andere creatievelingen die om andere redenen dan een vette portemonnee uitdagingen aangaan leuk vinden. Vette portemonnes zijn welkom voor donaties en achter te stellen leningen.


"Life is always good for a peacemaker"

DiZijn die je bent
www.dizijn.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).