www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] anatomie van een bomwrak
EMPATHYtm on Fri, 31 Aug 2007 13:05:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] anatomie van een bomwrak


Anatomie van een bomwrak

Tijdens het festival de Wereld van Witte de With zullen twee autobomwrakken
van een aanslag in Bagdad, Irak worden tentoongesteld. Bij deze presentatie
wordt een symposium gehouden waar sprekers uit kunstzinnig, journalistiek en
sociologisch perspectief themaâs zullen behandelen die cirkelen rond de
opstelling van de wrakken in deze context.
Hoe ligt de relatie tussen schokkende gebeurtenissen elders en de representatie
ervan hier? Hoe worden die gebeurtenissen en de symbolen ervan ingezet als
artefacten binnen het publieke denken?
Hoe functioneert onze publieke ruimte en hoe verhoudt de kunstzinnige reflectie
zich hiertoe? Is kunst die een maatschappelijke positie (onder invloed van media
en politiek) wil innemen, wanhopig en opportunistisch bezig bestaansrecht en
relevantie te hervinden?
Waarom richt de hedendaagse kunst zich zo nadrukkelijk op externe issues en
conflicten?


De bomwrakken, als beladen symbool van gemedieerde informatie, worden door
een selectie sprekers aan een nuchtere analyse onderworpen. Doordat ze in een
culturele setting worden geplaatst wordt de zeggingskracht en potentie van kunst
in relatie tot maatschappelijke issues kritisch tegen het licht gehouden.
Stapsgewijs zullen de verschillende aspecten van het wrak worden geanalyseerd.
Presentatie en analyse, vormen tezamen de anatomie van de objecten in deze
opstelling.


Tegelijkertijd wordt een website gelanceerd waar de thematiek die met dit project
wordt aangesneden verder wordt uitgediept. Wijzigingen en toevoegingen aan het
programma zullen hier worden vermeld.
Sprekers:
introductie door Jack Segbars en Jonas Staal

Joost Janmaat - social engineer
Chris Keulemans - schrijver en journalist
Vincent WJ van Gerven Oei - beeldend kunstenaar en theoreticus
Rutger Pontzen - kunstcriticus


http://www.segbars-staal.com/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).