www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Het einde van de stemcomputers in Nederland...
Patrice Riemens on Tue, 2 Oct 2007 10:15:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Het einde van de stemcomputers in Nederland...


Bij de volgende verkiezingen (vooralsnog: Europees parlement, 2009) zal
heel Nederland weer met de niet-meer-zo-vertrouwde potlood en papier gaan
stemmen. De overheid heeft tenslotte ingezien dat doorgaan met wrakke,
'black box' stemcomputers van de firma Nedap (stelselmatig als
'stemmachines' aangeduid) een heilloze weg is.

Deze omslag is voornamelijk, zoniet vrijwel uitsluitend te danken aan de
inspanningen van het door Rop Gonggrijp cs aangestuurde techno-activisten
clubje "Wijvertrouwenstemcomputersniet" en de brede aanhang die het heeft
weten te verwerven. Dit mag gezegd worden omdat bestuur en media 
waarschijnlijk erop uit (zullen) zijn hun rol te bagatelliseren of zelfs
te ontkennen.

Maar aan de andere kant kan men waarschijnlijk iets minder optimistisch
zijn  aangaande de bewering dat WVSCN aangetoond heeft wat een
doelgerichte en toegewijde groep burgers, zelfs tegen de oppermachtige
overheid, vermag te bereiken. Het zal wel uitzonderlijk blijven, omdat
WVSCN zelf een heel uitzonderlijk actiegroep is, zowel qua samenstelling,
als wat betreft de 'resources' die het in stelling kon brengen, niet
alleen op het materiele vlak.

Maar een mooi succes is het wel en dat geeft de burger moed!

Uit de laatste Nieuwsbrief, een blik in de toekomst:


http://tinyurl.com/23j5x4
(Nieuwsbrief # 34, Wij Vertrouwen StemComputers Niet)

Eind goed, al goed?

Het object van onze verontwaardiging, de "Regeling Voorwaarden en
Goedkeuring Stemmachines 1997", gaat de prullenbak in en er komt geen
nieuwe tijdelijke regeling om de huidige stemcomputers de winter door te
helpen. In 2009 stemmen we met potlood en papier. De staatssecretaris
heeft daadkracht getoond en heeft, ondersteund door het rapport van de
Commissie Inrichting Verkiezingsproces, gedaan wat nodig was: met een
schone lei beginnen en daarna gaan werken aan een nieuwe generatie
stemapparatuur.

Uit de toespraak van de staatssecretaris bij de presentatie van het
rapport was op te maken dat men grote problemen zag om nog met een nieuwe
tijdelijke regeling te komen om de huidige stemcomputers mee goed te
keuren. De staatssecretaris komt met haar beslissing een belofte na die ze
aan de Kamer gedaan heeft: ze zou zo'n nieuwe tijdelijke regeling
onderzoeken, maar als het allemaal niet lukte zou ze zonder morren
teruggaan naar papier en potlood.

Hoewel het hoofddoel bereikt lijkt zal de stichting "Wij vertrouwen
stemcomputers niet" voorlopig blijven bestaan, en ook onze nieuwsbrieven
zult u blijven ontvangen. Ontwerp en aanbesteding van het nieuwe
stemsysteem moeten immers kritisch gevolgd worden en we moeten ervoor
waken dat we niet ineens via een achterdeurtje alsnog via Internet gaan
stemmen. Dat gezegd hebbende zijn we niet langer op het oorlogspad, we
denken nu meer mee dan tegen. Zoals altijd geldt ook voor de toekomst van
het stemsysteem: "The devil is in the details". Maar overheid en wij zijn
het nu in ieder geval op de hoofdlijnen eens, en dat mag na onze
luidkeelse protesten ook wel eens vermeld worden.

Er valt een heleboel te leren door te kijken naar de periode die nu is
afgesloten. Als voorschotje op serieuzere analyse kan alvast gezegd worden
dat ons "multi-disciplinair transparant activisme" goed gewerkt heeft.
Klaarblijkelijk kan een kleine groep burgers de overheid nog op
principiële punten aanspreken en niet alleen gehoor krijgen voor klachten
maar, met een beetje duwen en trekken, ook echte verandering
bewerkstelligen. Vooruitgang is, hopelijk op steeds meer vlakken, niet
langer synoniem met blind vertrouwen in techneuten en techniek. Verder is
humor een krachtig wapen als je met serieuze dingen bezig bent, en moet je
soms ook een beetje geluk hebben. En last but not least: dit was allemaal
niet gelukt zonder alle mensen die tijdens de campagne geholpen hebben, al
is het maar door anderen te vertellen dat wij gelijk hebben. Bedankt
iedereen!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).